Om bestaande industriële productieprocessen schoner te maken, ontwikkelde TNO een technologie die zeer efficiënt CO2 afvangt en tegelijkertijd blauwe waterstof produceert. SEWGS  is een revolutionaire Nederlandse platformtechnologie die bijzonder aantrekkelijk is voor de productie van blauwe waterstof uit industriële restgassen en synthesegas. De industrie kan er bovendien goedkoper, energiezuiniger en grootschaliger waterstof mee produceren dan momenteel mogelijk is met groene waterstof.

Schrijf je gratis in voor het webinar op 29 juni 2022

Leer meer over de SEWGS-technologie

Webinar SEWGS

Virtuele lab tour CO2-afvang technologie


In deze virtuele lab tour demonstreert TNO expert Soledad van Eijk de revolutionaire CO2- afvang technologie SEWGS. Samen met partners tranformeren we de industrie and maken we de industriele energietransitie mogelijk.

Hoe CO2 in de industrie ontstaat

Bijna alle organische stoffen, zowel fossiele brandstoffen als bijvoorbeeld afvalstromen uit de landbouw, zijn te vergassen tot synthesegas: een mengsel van koolmonoxide (CO) en waterstofgas (H2). Synthesegas ontstaat bovendien als restproduct bij staalproductie en olieraffinage. Tot nog toe gebruikt de industrie het gas als brandstof of voeding voor andere processen. Het nadeel daarvan is dat de koolstoffen in het gas de atmosfeer in gaan in de vorm van CO2.

Voordelen SEWGS

Het is ook mogelijk om synthesegas zo om te vormen en te scheiden dat blauwe waterstof en CO2 overblijft. Blauwe waterstof is waterstof uit koolwaterstoffen, maar zonder CO2-emissies. De industrie kan de blauwe waterstof als grondstof of als brandstof inzetten. De kooldioxide is een grondstof voor diverse chemische producten, of kan ondergronds worden opgeslagen.

TNO ontwikkelde hiervoor het Sorption Enhanced Water Gas Shift (SEWGS) proces. Deze revolutionaire combinatietechnologie zet synthesegas om in waterstof en kooldioxide. Bovendien scheidt het SEWGS proces in dezelfde reactor het kooldioxide van het waterstofgas. De combinatie zorgt voor een energie-efficiëntere conversie en zo goed als volledige CO2 verwijdering.

Hoe werkt SEWGS

Het SEWGS-proces combineert twee processtappen in één reactor. Het eerste proces staat bekend als de water-gas shift reactie. Bij deze reactie zorgt stoom (H2O) voor de omzetting van koolmonoxide in kooldioxide en waterstof. Omdat dit een zogenoemde evenwichtsreactie is zullen delen van de gewenste stoffen (waterstof en kooldioxide) weer terug reageren naar de ongewenste stoffen (water en koolmonoxide), de reactie houdt zichzelf in evenwicht en het is onmogelijk volledige omzetting te bereiken. Om deze ongewenste teruggaande reactie zoveel mogelijk te voorkomen, gebruikt een conventioneel proces doorgaans veel stoom.

Dit is echter niet nodig als een bedrijf het SEWGS proces inzet. Het tweede proces voorkomt namelijk deze ongewenste reactie. In de reactor zit een vast adsorptiemateriaal (met kaliumcarbonaat verrijkt hydrotalciet) dat selectief zure stoffen aan zich bindt. Kooldioxide, ook wel bekend als koolzuur, blijft daardoor aan het oppervlak van het adsorptiemateriaal hangen. Hierdoor kan het kooldioxide niet meer reageren met waterstof. Bijkomend voordeel is dat ook andere zure stoffen, zoals waterstofsulfide, zich binden aan het oppervlak van het adsorptiemateriaal.

De combinatie van deze processen in één reactor leidt tot een veel efficiënter proces, waardoor minder energie verloren gaat. De afgevangen kooldioxide laat al grotendeels los als alleen de druk in de reactor afneemt. Maar het laatste beetje CO2 dat nog in het adsorptiemateriaal blijft zitten, heeft een stoomspoeling nodig. De warmte van het proces is daar geschikt voor. En doordat het vaste adsorptiemiddel hoge temperaturen kan verdragen, is zo’n stoomspoeling goed mogelijk.

Wat is SEWGS?

Lees de 10 vragen en antwoorden over de SEWGS technologie

klik hier

Bewezen technologie in projecten

TNO demonstreerde de werking van het SEWGS proces al succesvol op industriële schaal bij het Zweedse SSAB. Deze staalproducent houdt hoogovengas, oftewel synthesegas, over bij de omzetting van ijzererts naar staal. Normaal gesproken gebruikt het bedrijf een deel van het gas voor verwarming van de eigen processen. Wat overblijft gaat naar een energiecentrale.

In het door de Europese Unie ondersteunde STEPWISE project verwerkte een SEWGS installatie 800 kubieke meter hoogovengas per uur van een van de staalfabrieken. Dagelijks ving de pilot installatie veertien ton CO2 af.

Uit het demonstratieproject blijkt dat de industrie veel kosten kan besparen door SEWGS technologie te gebruiken om CO2 af te vangen. Het SEWGS proces levert een kostenreductie van 25 procent op vergeleken met andere technologieën om CO2 af te vangen. Waardoor de kostprijs neerkomt op zo’n 33 euro per afgevangen ton CO2.

Het in 2020 afgeronde project BOF2UREA liet daarnaast zien dat de industrie kostenefficiënt ureum kan produceren uit een ander type staalgas, Basic Oxygen Furnace (BOF) gas. Het project INITIATE bouwt hier op voort met een prototype demonstratie op industriële schaal en in industriële omgeving. SEWGS speelt hierin een cruciale rol.

CO2 CONVERSIE TECHNOLOGIE SEDMES

Naast de op adsorptie gebaseerde technologie om CO2 af te vangen (SEWGS) ontwikkelt TNO technologieën om de afgevangen CO2 (samen met groene waterstof) om te zetten in nuttige bijproducten, chemicaliën en brandstoffen, zoals dimethyl ether (SEDMES).

Interesse in CO2-afvang in de industrie?

Neem contact op met Soledad van Eijk

Contact opnemen
Evenement

Webinar SEWGS: transformeer de industrie met revolutionaire co2-reductietechnologie

Om bestaande industriële productieprocessen schoner te maken, heeft TNO een technologie ontwikkeld die zeer efficiënt CO2 afvangt en tegelijkertijd waterstof produceert. Schrijf je nu in voor het webinar... Lees verder
Ons werk

Blauwe waterstof effent weg voor groene waterstof

Waterstof speelt een sleutelrol in de energietransitie omdat bij het gebruik ervan geen broeikasgassen in de atmosfeer komen. Groene waterstof is echter momenteel nog niet in grote volumes beschikbaar... Lees verder
Roadmap

CO2-neutrale industrie

De Nederlandse industrie is verantwoordelijk voor ruwweg een derde van de CO2-uitstoot in ons land. Op weg naar een CO2-neutrale industrie in 2050 is het doel dat deze schadelijke emissies met de helft... Lees verder
Roadmap

Een betrouwbaar, betaalbaar, duurzaam en rechtvaardig energiesysteem

De transitie naar een volledig duurzaam energiesysteem in 2050 brengt grote veranderingen met zich mee in technologisch, economisch en sociaal opzicht. Fossiele bronnen zijn dan vervangen door hernieuwbare,... Lees verder
Ons werk

STEPWISE en FReSMe: CO2-reductie oplossingen voor de staalindustrie

De STEPWISE- en FReSMe-projecten demonstreren de kosteneffectieve CO2-afvang uit restgassen in de staalindustrie demonstreren door gebruik te maken van geavanceerde technologieën en zo de energie-inhoud... Lees verder
Contact

Soledad van Eijk