Geologische Dienst Nederland

Om veilig tunnels te kunnen graven, grote gebouwen neer te zetten, te boren naar olie en gas of ondergronds CO2 op te slaan, moet je precies weten wat er in de bodem zit. De Geologische Dienst Nederland (GDN) doet daar daarom al ruim 100 jaar onderzoek naar. De resultaten staan in databases die voor iedereen toegankelijk zijn. Tirza van Daalen, directeur Geologische Dienst Nederland is daar trots op: “Nergens ter wereld is zoveel kennis van de ondergrond als in Nederland.”

Kennis delen

Met al die kennis adviseert de GDN overheid en bedrijven over het duurzaam beheer en gebruik van de ondergrond. Als ‘huislab’ van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat adviseren wij bijvoorbeeld over de aardbevingen door gaswinning in Groningen. Via de website www.dinoloket.nl kan iedereen de gegevens van de Geologische Dienst gratis raadplegen. Daarnaast is er het Centraal Kernhuis in Zeist, waar monsters uit boringen, gezet op land of op zee, te zien zijn. Ook het grootste deel van dat boormateriaal is vrij opvraagbaar voor onderzoek.

Rekenmodellen

Om de enorme hoeveelheid gegevens om te zetten in bruikbare informatie  hebben wij rekenmodellen ontwikkeld. Het Regionaal Geohydrologisch InformatieSysteem (REGIS-II) is daar een van. Hiermee kunnen we zien welke lagen van de aarde goed of slecht water doorlaten. Gemeenten gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld bij beslissingen over vergunningen. We ondersteunen met onze rekenmodellen ook bedrijven bij de planning van het beheer en gebruik van de ondergrond, inclusief het grondwater.

4D-model

Een van de grootste uitdagingen voor de toekomst voor ons is het omzetten van tweedimensionale dwarsdoorsneden van Nederland naar drie- en zelfs vierdimensionale doorsnedes. Er zijn al grote gebieden in 3D, maar nog lang niet alles. De vierde dimensie is de tijd, je kan dan zien hoe de samenstelling van de bodem verandert. Deze 3D en 4D informatie is essentieel om betere voorspellingen te doen van de diepe ondergrond, waar misschien duurzame energiebronnen aan te boren zijn.

BRO, Basisregistratie Ondergrond

De toegevoegde waarde van ondergronddata is groot. Niet voor niets wordt hard gewerkt aan de landelijke voorziening Basisregistratie Ondergrond (BRO) waar alle informatie van de Nederlandse bodem en ondergrond samenkomt op een centraal punt. De Geologische Dienst Nederland (GDN), onderdeel van TNO, is operationeel verantwoordelijk voor de realisatie en het beheer van de Landelijke Voorziening BRO. Meer informatie daarover is te vinden op de site van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Meer over BRO: www.basisregistratieondergrond.nl.

“Wat wij hier doen bij TNO is echt uniek en wordt daarom gebruikt door overheden en bedrijfsleven”, zegt Tirza van Daalen. “Nergens ter wereld is er zoveel kennis van de bodem als in Nederland.” Dit komt volgens Van Daalen mede omdat de medewerkers van de Geologische Dienst hun werk met zo veel toewijding en enthousiasme doen. Zij zien geologie als een enorme puzzel die ze willen oplossen. “De ondergrond inzichtelijk maken, dat is een fascinerend vak”.

Gebruik maken van de kennis van de Geologische Dienst? Bekijk de website van de Geologische Dienst Nederland. Wilt u de verschillende aardlagen bestuderen? Bekijk de database.

Meer weten over onze rol in de energietransitie?

Download de TNO Energievisie 2030 of neem contact met ons op.

TNO Energievisie 2030
Naar een duurzaam gebruik van de ondergrond
Contact

Drs. Tirza van Daalen