Medio 1918 werd door de Minister van Waterstaat Lely de voorloper van de Geologische Dienst Nederland ingesteld, met als opdracht om voor Nederland een systematische geologische kartering op te zetten. Daar staan we uitvoerig bij stil door 2018 en 2019 te markeren als ‘100 jaar geologie in kaart.’

Meer weten over de Geologische Dienst Nederland?

Neem contact op met Tirza van Daalen

Contact opnemen

De Geologische Dienst Nederland heeft sinds haar oprichting in 1918 vele organisatorische omzwervingen gekend, en is sinds 1997 onderdeel van TNO. De geologische kartering is echter altijd voortgezet, inmiddels niet meer alleen met de geologische kaart als belangrijk product, maar door het beschikbaar stellen van 3D modellen van de Nederlandse ondergrond.

Geologische kartering

De Geologische Dienst Nederland heeft de taak om op nationale schaal inzicht te bieden in geologische hulpbronnen zoals gas, olie, grondwater, steenzout, zand, grind en klei, en in geologische risico’s zoals bodemdaling en aardbevingen. Dit inzicht moet zijn geworteld in een algemeen geologisch begrip van de opbouw van de ondergrond en de processen die zich in de ondergrond afspelen. De Geologische Dienst Nederland beantwoordt dagelijks de belangrijke vragen van morgen: zo betekent de kennis die we door de ­exploratie naar olie en gas hebben opgedaan bijvoorbeeld een vliegende start voor aardwarmtewinning.

Het uitvoeren van de geologische karteringstaak is arbeids- en gegevensintensief. Juist door een systematische aanpak, brengen we het inzicht in de opbouw van de ondergrond op een hoger plan. Nergens ter wereld is zoveel (openbaar toegankelijke) informatie beschikbaar over de ondergrond vanuit een niet-commerciële organisatie.

Eeuwfeest 100 jaar geologie in kaart

Nu we 100 jaar op weg zijn, willen we u daarover graag vertellen.

  • Zo organiseerden we op 5 oktober 2018 een symposium dat in het teken stond van heden, verleden en toekomst van de geologische kartering.
  • Werken we aan de vierde geologische overzichtskaart van Nederland. Wilt u daar meer over weten of intekenen op de kaart, dat kan via de online intekenomgeving.
  • Nemen we u via het filmpje ‘100 jaar geologie in kaart’ graag mee op een tijdreis van 100 jaar karteren.
  • Maakten we geologische weetjes, proefjes en geologische excursies beschikbaar onder de vlag Ontdek geologie. Een landingspagina vol ontdekkingsplezier voor groot en klein.

En wilt u meer weten? In onze brochure nemen we u mee in de wereld onder Nederland. We nodigen u van harte uit om in samenwerking van onze expertise gebruik te maken. Neem gerust contact met ons op.

Contact

Drs. Tirza van Daalen