Geologische Dienst Nederland (GDN) is onderdeel van TNO en participeert actief in Europese en internationale netwerken en werkt nauw samen met zusterorganisaties wereldwijd. Met hen pakken we gezamenlijk grensoverschrijdende vraagstukken aan, zoals het modelleren van ondergrondse watervoerende lagen of van zandvoorraden in de Noordzee.

We voorzien de Europese Commissie gezamenlijk van geologische informatie voor beleid en strategie. Buiten Europa helpt GDN overheidspartijen met het opzetten van nationale data-archieven.

Vrijwel elk land ter wereld heeft een geologische dienst die data beheert en informatie verschaft over de nationale ondergrond en de daarin beschikbare delfstoffen. We helpen met het opzetten en verder ontwikkelen van eigen National Data Repositories (NDR), en daarmee met het effectieve beheer van het gebruik van ondergrond en de daarin beschikbare grondstoffen.

Als host van de NDR conferentie 2019 in oktober 2019, ontving de Geologische Dienst Nederland (GDN), afgevaardigden uit ruim 20 landen. Daar passeerden de nieuwste technologieën, normen en best practices op het gebied van datamanagement met betrekking tot de olie- en gasstandaarden de revue. 

Naar een 'European Geological Service'

Naast nationale overheden heeft ook de Europese Commissie steeds meer behoefte aan geologische informatie. Er is alleen geen Europese geologische dienst die gegevens op op Pan-Europese schaal kan aanleveren. De vereniging van Europese geologische diensten EuroGeoSurveys voorziet in deze behoefte. In het verleden hebben de gezamenlijke diensten een groot aantal EU-projecten uitgevoerd op het gebied van grondwater, marien beheer, geohazards, energie, afvang en opslag van CO2 (CCS), minerale grondstoffen en informatiemanagement.

Momenteel ontwikkelen we binnen EuroGeoSurveys een gezamenlijke strategische onderzoeksagenda, die de basis moet vormen voor een virtuele 'European Geological Service'. GDN heeft in Europese consortia vooral een sterke kennispositie opgebouwd op het gebied van datamanagement en geo-ICT. Deze kennis bouwen we verder uit om een toppositie binnen de geologische diensten in Europa in te nemen.

Samenwerken aan grensoverschrijdende problemen

Voor verschillende toepassingsgebieden is het belangrijk om ook aan de andere kant van de grens te weten hoe de ondergrond is samengesteld en welke processen zich daarin afspelen. Een belangrijk voorbeeld zijn grensoverschrijdende watervoerende lagen (aquifers).

Zo heeft GDN samen met verschillende partijen in België en Zuidoost-Nederland binnen het H3O project een grensoverschrijdend geologisch en hydrogeologisch 3D-model ontwikkeld, dat innovatief grondwaterbeheer aan beide kanten van de grens mogelijk maakt.

GDN vormt met de geologische diensten van Groot-Brittanië, Ierland, IJsland, Noorwegen, Denemarken en Duitsland het North Atlantic Geosciences (NAG), waarin we onder meer werken aan een tektonische atlas van de Noordoost Atlantische oceaan.

Andere belangrijke internationale samenwerkingsverbanden zijn het Geoscience Information Consortium (GIC), het Open Geospatial Consortium (OGC), en de International Union of Geological Sciences (IUGS).

Lees ook:
GeoERA: Pan-European teamwork towards open access European geological knowledge

Roadmap

Duurzame ondergrond

Binnen TNO is de Geologische Dienst Nederland georganiseerd als kenniscentrum van de ondergrond. Met een zeer moderne publieke informatievoorziening, onderzoek en technologie dragen we bij aan een duurzaam... Lees verder
Kennis

Geologische Dienst Nederland

Om veilig tunnels te kunnen graven, grote gebouwen neer te zetten, te boren naar olie en gas of ondergronds CO2 op te slaan, moet je precies weten wat er in de bodem zit. De Geologische Dienst Nederland... Lees verder

Contact

Drs. Tirza van Daalen