Impuls verduurzaming door aanpak bedrijventerreinen

Door nog geen tiende van de bedrijventerreinen in ons land het komend decennium energiepositief te maken, is een substantieel deel van de afspraken in het Klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving te realiseren. Bedrijventerreinen zijn een ondergeschoven kindje in de discussie over energiebesparing, terwijl dit een kansrijke groep is voor het realiseren van milieuwinst.

Download de snelstartgids

Download
Bron: Gemeente Zaltbommel

TNO werkt met partners in de Stichting BE+ met als doel in eerste aanleg 250 bedrijventerreinen energiepositief te maken. Daar hebben zich 35 bedrijventerreinen bij aangesloten. BE+ ondersteunt collectieven van ondernemers met praktische adviezen, quick scans, collectieve financiering en organiseert regelmatig bijeenkomsten waar zij ervaringen uitwisselen en gezamenlijk initiatieven vormgeven.

Enorm potentieel

Het potentieel is groot. Ons land telt zo’n 3.500 bedrijventerreinen, waarvan BE+ er de komende jaren 250 bij de kop wil pakken. Tegelijkertijd is er over dit energiegebruik weinig bekend. Dit komt omdat deze doorsnede doorgaans niet wordt gemaakt in de beschikbare statistieken. Om dit gat te vullen is in 2018 een verkennend onderzoek gedaan door RVO. Uit deze dataset hebben wij 850 bedrijventerreinen uit de doelgroep van BE+ geselecteerd. De gemiddelde directe en indirecte CO2 uitstoot op deze terreinen in 2017 is 8.9 kton, wat leidt tot een emissiereductie (direct en indirect) van 2,2 Mton CO2 op 250 bedrijventerreinen.

Duidelijk overzicht mogelijkheden

BE+ voorziet in een behoefte omdat het bij veel ondernemers ontbreekt aan kennis en goed doordachte plannen. Door vanuit ondernemersverenigingen collectief energiebesparing op te pakken kan veel tijd worden bespaard en kunnen gaan meer ondernemers over tot actie. Om dit te versnellen heeft TNO een tool ontwikkeld die de potentie voor energiebesparing op het bedrijventerrein in kaart brengt en die per gebouw laat zien wat er mogelijk, welke investeringen daarvoor nodig zijn en wat dat opbrengt.

Ze hoeven zelf geen gegevens aan te leveren, want de tool verzamelt gegevens uit bronnen als gemeenten, CBS en netbeheerders. Het gaat dan over type bedrijf, gebouw, leeftijd, verbruik, energie-infrastructuur en meer, die worden gecombineerd en ontsloten in een duidelijk overzicht. Zo is gedetailleerd inzichtelijk te maken wat het potentieel is aan besparingen en hoe die zijn te bereiken. De ondernemers verdienen de investering over het algemeen in vijftien jaar terug.

Technisch en financieel ontzorgen

Ondernemers hebben de vrijheid zelf te bepalen hoe de maatregelen eruit komen te zien. BE+ helpt parkmanagers een pakket samen te stellen dat hen technisch en financieel alle zorgen uit handen neemt. Hiervoor is er een snelstartgids gemaakt en zijn er trainingen ontwikkeld voor parkmanagers om hun ondernemers goed te kunnen motiveren en begeleiden.

Verder helpt TNO vanuit BE+ om een aanpak te ontwikkelen om de maatregelen ook collectief te financieren. Zodat ondernemers niet zelf hoeven te investeren, maar vanaf dag één een lager maandbedrag betalen dan dat ze eerder aan energie kwijt waren. Vanuit de professionele organisatie die dit oplevert zien we dat op bedrijventerreinen kansen ontstaan voor de realisatie van een ‘smart grid’ dat door de ondernemers zelf wordt beheerd en waarmee het mogelijk wordt energie onderling te verhandelen middels een Lokaal Energie Manamagent Platform (LEM). Hiermee kunnen op termijn ook pieken in elektriciteitsproductie en gebruik worden opgevangen.

TNO Insights

Hoe een duurzaam bedrijventerrein zorgt voor enorme CO2-reductie

12 januari 2021
Er gebeurt tegenwoordig veel om de gebouwde omgeving energieneutraal te krijgen. Hierbij worden bedrijventerreinen vaak nog over het hoofd gezien. Terwijl daar juist een enorm besparingspotentieel is.... Lees verder
Roadmap

Naar een energie producerende gebouwde omgeving

Het niet langer aansluiten van nieuwe woningen op het gasnet is een belangrijke stap in het aardgasvrij maken van ons land. Maar dat realiseren in alle bestaande woningen en gebouwen is een enorme opgave.... Lees verder
Thema

Energietransitie: Een duurzame toekomst is de enige toekomst

De ambitie van TNO is om samen met kennisinstellingen, bedrijven en de overheid de energietransitie te versnellen zodat Nederland in 2050 een energiehuishouding zonder CO₂-emissies heeft. Dit biedt het... Lees verder
Naar een energie producerende gebouwde omgeving