De hernieuwde belangstelling voor de diepere en oudere Paleozoïsche afzettingen zette de Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO (GDN), en de British Geological Survey (BGS) er toe aan om gezamenlijk een grootschalige grensoverschrijdende studie op te zetten onder de naam ‘Paleo-Five’, met de focus op het brongesteentepotentieel en de tektonostratigrafie van het Paleozoïcum in de gezamenlijke offshore van de vijf landen van het zuidelijke en centrale deel van de Noordzee.

Meer weten over Paleo-Five en grensoverschrijdende studies van de Geologische Dienst Nederland?

Neem dan contact op met Friso Veenstra

Contact opnemen

Nu de exploratie van koolwaterstoffen in het volgroeide Noordzeegebied verder gaat dan de klassieke petroleum systemen van het Perm, is er een hernieuwde belangstelling ontstaan voor de diepere, oudere en minder toegankelijke delen van het Paleozoïcum. Veelbelovende resultaten uit eerdere studies moedigden de GDN en de BGS aan om de krachten te bundelen in een grootschalig grensoverschrijdend onderzoek naar het Paleozoïsche potentieel van het vijflandengebied in de Zuid-Centrale Noordzee: het ‘Paleo-Five’ project.

Het studiegebied van het project ‘Paleo-Five’

Synchroniseren landspecifieke stratigrafische schema’s

Geologische kaarten die het resultaat zijn van regionale exploratiestudies eindigen over het algemeen tegen landsgrenzen, wat leidt tot mismatches en verwarring bij grensoverschrijdende studies. Met dit in gedachten, is het synchroniseren van de landspecifieke stratigrafische schema's een eerste vereiste voor het ontrafelen van de afzettingsgeschiedenis van het Paleozoïcum in de vijf Noordzee-landen.

Pre-Westfalien brongesteente

Een belangrijk maar slecht begrepen aspect van het Paleozoïsche petroleum systeem is het pre-Westfalien brongesteente. Recente grootschalige verkenningen door de BGS en de GDN toonden prospectiviteit aan in de Carboon- en Perm-sequenties, maar lieten tegelijkertijd veel vragen onbeantwoord. Het overkoepelende doel van het ‘Paleo-Five’-project was dan ook om de ruimtelijke en temporele details van het Paleozoïsche afzettingssysteem in de vijf landen vast te stellen.

De nadruk lag op het begrijpen van de verschillende aspecten van pre-Westfalien brongesteente. Onze analytische toolbox bestond uit grensoverschrijdende log-correlaties, sedimentologisch veldwerk voor nieuwe palynologische analyses en organische geochemische analyses (bijvoorbeeld pyrolyse). De studie werd verder ondersteund door een regionaal kader voor de interpretatie van seismische gegevens en zwaartekracht-/maturiteitsdata.

Mijlpaalproject

Met zestien E&P-bedrijven die het project hebben gesponsord, allen met een grote belangstelling voor het Paleozoïcum van de Zuid-Centrale Noordzee, zijn we ervan overtuigd dat ‘Paleo-Five’ een mijlpaalproject zal zijn voor huidige en toekomstige exploratie-inspanningen gericht op het Paleozoïcum van de Noordzee.

Contact

Drs. Friso Veenstra

  • petroleum exploratie