Het produceren van geothermische energie moet en kan in de naaste toekomst efficiënter en goedkoper. Het winnen van aardwarmte kent nu nog te veel obstakels. Bedrijven en onderzoeksinstellingen uit Duitsland, Denemarken en Nederland slaan vanaf 2018 de komende drie jaar de handen ineen in het GEOTHERMICA-project PERFORM dat nieuwe oplossingen gaat onderzoeken door het onder andere in de praktijk te testen.

Het consortium bestaat uit FORCE Technology en De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) uit Denemarken, Helmholtz Centre Potsdam German Research Centre for Geosciences (GFZ) en Hydroisotop GmbH uit Duitsland en Ammerlaan Geothermie B.V., Greenwell Westland B.V., Wageningen Food & Biobased Research en TNO uit Nederland. Elke partner ontwikkelt technologische oplossingen en deelt de kennis met de anderen. Ook werken de partners nauw samen bij het doen van praktijkproeven en het helpen van operators de nieuwe technologieën in de praktijk te brengen.

Eenvoudig en betaalbaar

Veel voorkomende problemen waar geothermische bedrijven in de dagelijkse praktijk op stuiten zijn mineraalneerslag, verstopte leidingen, corrosie en slecht water doorlatende aardlagen. Oplossingen zijn deels wel voorhanden maar vergen vaak onevenredig grote investeringen. Daarbij zoeken we naar methoden en technieken die betaalbaar zijn, concrete oplossingen bieden en relatief eenvoudig zijn toe te passen.

Rendement fors omhoog

De noodzaak tot dit initiatief is dat aardwarmte een belangrijke rol moet gaan spelen in de transitie van fossiele naar duurzame energie. Om dat te bereiken moet de winning ervan veel grootschaliger worden aangepakt. Het project PERFORM beoogt de kosten van aardwarmteprojecten drastisch te verlagen en het rendement van de warmtebronnen aanzienlijk te vergroten. Een toename tussen de tien en vijftig procent moet haalbaar zijn.

Demonstraties

De partijen gaan onder meer een database opbouwen die gevuld gaat worden met gegevens uit verschillende landen. Er komen verbeterde voorspellende modellen en van de nieuwe technieken worden businesscases uitgewerkt. Verder werken ze aan een productiesysteem dat de prestaties van de winning van aardwarmte op een hoger plan moeten tillen. Dat systeem moet bruikbaar zijn op uiteenlopende locaties en onder verschillende omstandigheden kunnen functioneren. Er zijn demonstraties gepland in drie Europese landen. Ook ontwikkelen de partners een toolbox waarmee producenten van aardwarmte de winning kunnen optimaliseren.

De Nederlandse partners werken verder aan een kristallisatietechnologie die verstoppingen tegengaat. De ‘filter assisted crystallization technology’ (FACT) is eerder door TNO ontwikkeld voor het zuiveren van water en wordt nu samen met Wageningen Food & Biobased Research ontwikkeld voor toepassing in het domein geothermie.

Dit project wordt gesubisideerd door ERANET - GEOTHERMICA (Project no. 170155-44011), de Europese Commissie, RVO, EUDP en FZJ-PtJ.

Contact

Dr. Tanya Goldberg

  • Applied Geosciences