Zon op water zal naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Sommige scenario’s voorspellen in 2050 in Nederland tweehonderd gigawattpiek (GWp) aan zonne-energie vermogen, waarvan 25 GWp op binnenwater. Daarom wil TNO kennis opbouwen over het effect van wind en golven op de levensduur en de prestaties van drijvende zonne-energie installaties en ook van de ecologische effecten. TNO onderzoekt deze zaken op verschillende locaties en projecten voor binnenwateren en zonne-energie op zee.

Prestaties drijvende zonnepanelen en ecologische effecten

TNO heeft op het Oostvoornse meer de beschikking over een fieldlab voor onderzoek naar drijvende zonne-energie systemen. Dit is een locatie met golfslagcategorie 2: dat betekent dat er golven tot 1 meter hoog kunnen voorkomen. Op het fieldlab liggen een aantal testvelden tot ongeveer 50 kWp. Verder is het fieldlab ingericht met een veelheid aan meetapparatuur, een netaansluiting, een drijvende steiger en een referentieveld op land.

In 2020 is een consortium onder leiding van TNO een onderzoeksproject gestart voor drijvende zonne-energiesystemen. Partners zijn de petrochemische onderneming SABIC, het Noorse energiebedrijf Equinor en de gemeente Westvoorne. In deze pilot zijn drie veelbelovende systemen aangelegd die kunnen bijdragen aan verdere ontwikkeling van drijvende zonne-energie, ook op locaties met hoge golven, harde wind en brak water.

Maritiem onderzoeksinstituut MARIN doet onderzoek naar de aspecten van mechanische dynamica en HZ University of Applied Sciences neemt de ecologische aspecten voor zijn rekening. Dit is daarmee een van de eerste onderzoeken naar de prestaties van drijvende zonnepanelen gekoppeld aan de effecten op het leven in het water.

Deze video laat de totstandkoming zien van het FieldLab Green Economy Westvoorne.

Golfslagcategorie 2

Drijvende zonnepanelen op De Slufter -de Maasvlakte/Drijvend zonnepark Lingewaard

Al in 2017 heeft TNO samen met partners van het Nationaal Consortium Zon op Water een studie gedaan naar de haalbaarheid van zonne-energiesystemen op waterareaal met golfslagcategorie 2. Dit onderzoek vond plaats op De Slufter op de Maasvlakte. Dit project heeft een uitgebreide inventarisatie opgeleverd van uitdagingen en potentiële faalmechanismes in dit soort systemen.

Een interessante denkrichting is daarbij de aanleg van ringvormige eilanden in het IJsselmeer, zogenaamde atollen. Op deze manier wordt een luw gebied gecreëerd, geschikt voor drijvende zonne-energiesystemen die bestand zijn tegen golfslagcategorie 2 omstandigheden. Deze aanpak kan hand in hand gaan met de benodigde natuurontwikkeling (Natura 2000).

Een volgende stap is een mogelijke benutting van areaal op het IJsselmeer voor zonne-energie. Voor het IJsselmeer ligt er daarbij ook een substantiële opgave met betrekking tot natuurontwikkeling. De vraag is of het ontwikkelen van nieuwe natuur in het IJsselmeergebied en het ontwikkelen van zonne-energie hand in hand kunnen gaan. Zien we mogelijkheden voor synergie op ruimtelijk, beleidsmatig en/of financieel vlak?

Meer over de toekomst van drijvende zonnepanelen is te zien in het webinar 'Zonne-energie op weg naar impact' en te beluisteren in de podcast 'Zonne-energie hoe en waar: we hebben keus'.

Meer weten over drijvende zonnepanelen op grote binnenwateren?

Neem contact op met Jan Kroon

Contact opnemen
Ons werk

Fieldlab drijvende zonnepanelen

Het Fieldlab Green Economy Westvoorne is gelegen aan het Oostvoornse Meer en biedt aan TNO de ruimte voor uiteenlopende onderzoeksprojecten rond drijvende zonne-energiesystemen. Dit is een locatie met... Lees verder
Ons werk

Nationaal Consortium Zon op Water

Drijvende zonnepanelen is een relatief nieuwe uitvoeringsvorm van grootschalige opwekking van zonnestroom. De belangrijkste motivatie voor deze toepassing is de schaarste aan geschikt en beschikbaar land... Lees verder
Ons werk

Verantwoord zonnepark is zuinig op landschap en natuur

Over tien jaar wekt ons land naar verwachting vijf keer zoveel zonne-energie op als in 2020. Sommige scenario’s gaan ervan uit dat dat in 2050 bijna 20 keer zoveel is. Daarvoor is een forse uitrol van... Lees verder
Ons werk

Drijvende zonnepanelen op zee

Zon op water kan een belangrijk onderdeel van de energietransitie zijn. Op de Noordzee is een groot areaal bestemd voor duurzame energie op zee. In eerste instantie offshore wind, maar tussen de windturbines... Lees verder
Ons werk

Fieldlab omgevingseffecten

De groei van de hoeveelheid opgewekte zonne- en windenergie op land en water heeft onvermijdelijk invloed op de omgeving. Dit kan een positieve invloed zijn of juist een risico op een negatieve invloed.... Lees verder
Contact

Dr. Jan Kroon

  • PV Modules

Benieuwd hoe de toekomst van zonne-energie eruit ziet?

Welke keuzes hebben we bij het benutten van zonne-energie in de gebouwde omgeving?

Wat is er nog nodig op technologisch gebied?