SWITCH-fieldlab van TNO en Wageningen University & Research/ACRRES geopend

Thema:
Duurzame zonne-energie op land en water
Systeemintegratie windenergie
28 maart 2024

Op woensdag 27 maart is het SWITCH-fieldlab in Lelystad geopend. Hier onderzoeken TNO en Wageningen University & Research/ACRRES hoe ons toekomstig energiesysteem, met wind en zon als belangrijkste bronnen, stabiel en betaalbaar kan blijven.

In het SWITCH-fieldlab zijn windturbines, zonnepanelen, elektrolyser en batterijsystemen zo aan elkaar gekoppeld dat het energieaanbod afgestemd kan worden op de marktvraag én het elektriciteitsnet optimaal benut wordt.

Opening SWITCH_EDV0070
Opening SWITCH fieldlab

Flexibel energiesysteem

Innovaties zijn noodzakelijk om het elektriciteitsnet stabiel en betaalbaar te houden. Het gebruik van fossiele brandstoffen wordt afgebouwd en gaat over op duurzame energieproductie. Inmiddels loopt het elektriciteitsnet soms zo vast dat bedrijven en nieuwe huizen niet meer aangesloten kunnen worden.

Henk Jan Vink, directeur van TNO Energie- en Materialentransitie: “Er is een systeemaanpak nodig. Juist het SWITCH-lab maakt het mogelijk op kleine schaal samen met bedrijven, overheid en kennisinstellingen oplossingen te testen en bedenken om ons toekomstig energiesysteem flexibel en stabiel te maken. Zo voorkomen we bijvoorbeeld dat straks, als we in 2030 grote hoeveelheden windenergie op de Noordzee produceren, het elektriciteitsnet vastloopt.”

Opening SWITCH_EDV0109
Rondleiding SWITCH fieldlab

TNO en WUR/ACRRES hebben de afgelopen jaren gewerkt aan de realisatie van het SWITCH-fieldlab waarin allerlei configuraties van opwekking-, opslag- en gebruiksystemen getest kunnen worden. Met als doel om de uitdagingen van de energietransitie te helpen oplossen. Zo kan het fieldlab gebruikt worden om de landbouwsector verder te verduurzamen. Chris de Visser, Business Unit Manager bij WUR/ACRRES: “Het fieldlab kan eraan bijdragen dat het platteland meer duurzame energie kan produceren ondanks netcongestie door lokaal geproduceerde energie zo veel mogelijk lokaal te gebruiken.”

Aftermovie

Bekijk hier een impressie van de opening en het lab

Een unieke testfaciliteit

Het fieldlab beschikt over windturbines, zonnepanelen, elektrolyser en batterijsystemen. Door deze met elkaar te verbinden, kan het energieaanbod afgestemd worden op de marktvraag én kan het elektriciteitsnet optimaal benut worden. Uniek is dat de productie van zon en wind direct gekoppeld kan worden aan de elektrolyser en de batterij. Dit biedt de mogelijkheid om een grote variëteit aan configuraties in het veld te testen en hiervoor regelstrategieën te ontwikkelen.

Lees ook meer over systeemintegratie windenergie

Laat je verder inspireren

15 resultaten, getoond 1 t/m 5

TNO helpt onderzoek effectiviteit Zwarte Wieken met sensoren, camera’s en radar

Informatietype:
Nieuws
22 november 2023
TNO onderzoekt met diverse sensoren onder welke omstandigheden vogels tegen een windturbine aanvliegen en of het zwart schilderen van een van de drie turbinebladen (wieken) effect heeft op het gedrag van de vogels.

Consortium met TNO op zoek naar overblijfselen steentijd in Noordzeebodem

Informatietype:
Nieuws
9 november 2023

14 dingen die je moet weten over windenergie

Informatietype:
Artikel

Combinatie offshore wind en drijvende zonnepanelen om kosten groene waterstof te verlagen

Informatietype:
Nieuws
28 februari 2023

Switch naar het hybride energiesysteem

Informatietype:
Webinar
17 februari 2023
1 aflevering