Peter Eecen

Functie:
Senior Business Developer / R&D Manager Wind Energy

Peter Eecen is R&D-manager bij TNO Windenergie en is verantwoordelijk voor de onderzoeksstrategie op het gebied van offshore windenergie voor een groep van ongeveer 55 wetenschappers. Als R&D-manager zorgt Peter ervoor dat er producten worden ontwikkeld en deze in samenwerking met collega's en andere medewerkers op de markt worden gebracht. In zijn functie is Peter verantwoordelijk voor de toewijzing van de onderzoeksgelden van TNO en het binnenhalen van projecten in het kader van nationale en Europese programma's. Verder is Peter coördinator van het EERA Joint Programme voor windenergie.

Peter Eecen is R&D-manager bij TNO en bepaalt de onderzoeksstrategie op het gebied van windenergie voor een groep van ongeveer 55 onderzoekers op het gebied van offshore windenergie. Peter is gepromoveerd op het gebied van kernfusie en heeft drie jaar bij TNO gewerkt aan onderwaterakoestiek. In 2000 begon hij bij ECN als R&D-manager van de groep 'Wind and waves', die zich bezighoudt met het beschrijven van wind en golven in samenhang met turbinebelasting en beoordelingen van wind als energiebron. Hij heeft leiding gegeven aan de groep voor experimenten en validatie en is actief geweest op het gebied van exploitatie en onderhoud van grote offshore windparken. Gedurende vier jaar stond Peter aan het hoofd van de groep Rotor & Farm Aerodynamics, die zich bezighield met het ontwerp van rotorbladen en verbeteringen aan windparken. Peter heeft onderzoek uitgevoerd naar het modelleren van wind en golven, beoordeling van bronnen, onzekerheden bij windmetingen, sensorinnovaties, teledetectie, exploitatie en onderhoud, zogturbulentie en aerodynamica, beheer van windparken en integratie in het elektriciteitsnet. Hij was verantwoordelijk voor metingen op full-scale windparken en het windpark op ECN-schaal. Sinds 2011 is Peter verantwoordelijk voor het onderzoeksprogramma voor offshore wind. Dit programma heeft tot doel om de implementatie van offshore windenergie te versnellen door de kosten te verlagen en obstakels weg te nemen, en tegelijkertijd het Nederlandse en Europese bedrijfsleven te helpen hun concurrentievermogen te vergroten door middel van innovaties. Peter is actief in TKI en GROW en draagt bij aan het nationale onderzoeksprogramma. Internationaal is Peter betrokken bij EERA, IEA, MEASNET, ETIPWind en Europese projecten. Hij is coördinator van het EERA Joint Programme Wind, een samenwerking van de 53 grootste onderzoeksgroepen op het gebied van windenergie in Europa. Hij vertegenwoordigt de industrie in het Europese technologieplatform ETIPWind. Daarnaast is hij vanuit de Europese wetenschap betrokken bij de European Academy of Wind Energy (EAWE).

Petten

Westerduinweg 3
1755 LE Petten

Postadres

Postbus 15
1755 ZG Petten

Bekijk route