Zon op water kan een belangrijk onderdeel van de energietransitie zijn. Op de Noordzee is een groot areaal bestemd voor duurzame energie op zee. In eerste instantie offshore wind, maar tussen de windturbines is voldoende ruimte die wellicht gedeeltelijk benut kan worden voor offshore solar. TNO werkt mee aan verschillende projecten gericht op de vraag hoe robuuste drijvende zonne-energie systemen op zee met een hoge opbrengst en lange levensduur tegen aanvaardbare kosten zijn te realiseren. Er worden belangrijke stappen gezet om in de toekomst ook op de Noordzee zonne-energie te kunnen opwekken 

Voor TNO past dit onderzoek in een reeks activiteiten om zoveel mogelijk bestaand oppervlak te benutten voor het opwekken van zonne-energie. Bij drijvende zonnepanelen op zee gaat het steeds om een goede balans tussen maximale opbrengst en inpassing in de omgeving, zowel op land als op water.

Binnen TNO leveren verschillende expertisegebieden en labs bijdragen aan deze projecten. Dat betreft zowel componenten voor zonne-energie (modules en elektronica), complete systemen, als ook nieuwe meetmethoden om systemen en componenten te onderzoeken.

Zo voorziet TNO de panelen van sensoren en vermogensmeters om de prestaties van de modules onder uiteenlopende omstandigheden te meten. Daaruit moet onder meer blijken welke invloeden hevige schommelingen hebben op de energieopbrengst.

Onderzoek naar prestaties zonneparken op zee

De eerste drijvende pontons van het bedrijf Oceans of Energy hebben inmiddels stormen en hoge golven doorstaan op een testlocatie voor de kust van Zeeland. Een eerste stap om aan te tonen dat drijvende zonnepanelen op zee onder zware weersomstandigheden kunnen blijven functioneren.

TNO is bij dit project getiteld ‘Zon op zee’ betrokken om de ontwerp-opties en de opbrengsten van het zonne-energie systeem te onderzoeken. In dit project doet het maritieme onderzoeksinstituut MARIN onderzoek naar de robuustheid bij hoge golven, in eerste instantie met behulp van schaalmodellen in een testbassin.

TNO verzamelt vier seizoenen lang data om uitspraken te kunnen doen over de prestaties van zonnemodules op zee. Die gegevens zijn verder interessant om te vergelijken met de opbrengst van zonnepanelen op land.

Oceans of Energy gaat ook 1 megawatt (MW) aan offshore solar bouwen voor de kust van Scheveningen. TNO voert in dit project onderzoek uit naar de geschiktheid van zonnepanelen voor offshore gebruik en doet studie naar integratie bij windparken.

Buigzame drijvende zonnepanelen op zee

Naast de benadering gebaseerd op rigide constructies, onderzoekt TNO samen met andere partijen een concept op basis van een flexibele constructie.

Dit werk gebeurt in een project met de titel [email protected]. Het basisidee hierbij is om de constructie optimaal te laten meebewegen met de golven en daarbij ook flexibele zonnepanelen toe te passen.

Zo kunnen we wellicht tot een alternatieve oplossing komen die bestand is tegen de krachten van de natuur én een hoge opbrengst gehaald kan worden. De eerste proeven met dit concept op binnenwater waren veelbelovend.

Combinatie met windpark op zee

TNO levert een bijdrage aan het nieuwe offshore windpark Hollandse Kust (noord) dat het consortium CrossWind, een joint venture van Shell in Nederland en Eneco, gaat bouwen. Samen met CrossWind werkt TNO aan onderzoek en demonstratie van zonne-energie op zee bij dit nieuwe offshore windpark.

Het offshore windpark Hollandse Kust (noord) zal naar verwachting in 2023 operationeel zijn. De demonstratie offshore solar op deze locatie zal 0,5 MWp groot zijn en is gepland voor 2025.

Meer weten over drijvende zonnepanelen op zee?

Neem contact op met Jan Kroon

Contact opnemen
Nieuws

Onderzoek nieuwe flexibele zonne-energiesystemen voor toepassing op zee gestart

29 november 2021
De bedrijven Bluewater en Genap ontwierpen een nieuw flexibel zonne-energiesysteem op water. Het systeem dat bestaat uit flexibele drijvers met daarop gemonteerde flexibele zonnepanelen, is de afgelopen... Lees verder
Ons werk

Nationaal Consortium Zon op Water

Drijvende zonnepanelen is een relatief nieuwe uitvoeringsvorm van grootschalige opwekking van zonnestroom. De belangrijkste motivatie voor deze toepassing is de schaarste aan geschikt en beschikbaar land... Lees verder
Ons werk

Drijvende zonnepanelen op grote binnenwateren in Nederland

Zon op water zal naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Sommige scenario’s voorspellen in 2050 in Nederland tweehonderd gigawattpiek (GWp) aan zonne-energie vermogen,... Lees verder
Nieuws

Eerste fase test drijvende dunnefilm-zonnepanelen afgerond

02 juli 2020
In de Weperpolder ligt, naast het drijvende solarsysteem van Groenleven, de proefopstelling van het TKI project [email protected] Sinds maart dit jaar is deze drijvende dunnefilm-proefopstelling operationeel... Lees verder
Ons werk

Fieldlab drijvende zonnepanelen

Het Fieldlab Green Economy Westvoorne is gelegen aan het Oostvoornse Meer en biedt aan TNO de ruimte voor uiteenlopende onderzoeksprojecten rond drijvende zonne-energiesystemen. Dit is een locatie met... Lees verder
Ons werk

Verantwoord zonnepark is zuinig op landschap en natuur

Over tien jaar wekt ons land naar verwachting vijf keer zoveel zonne-energie op als in 2020. Sommige scenario’s gaan ervan uit dat dat in 2050 bijna 20 keer zoveel is. Daarvoor is een forse uitrol van... Lees verder
Ons werk

Fieldlab omgevingseffecten

De groei van de hoeveelheid opgewekte zonne- en windenergie op land en water heeft onvermijdelijk invloed op de omgeving. Dit kan een positieve invloed zijn of juist een risico op een negatieve invloed.... Lees verder

Contact

Dr. Jan Kroon

  • PV Modules

Benieuwd hoe de toekomst van zonne-energie eruit ziet?

Welke keuzes hebben we bij het benutten van zonne-energie in de gebouwde omgeving?

Wat is er nog nodig op technologisch gebied?