Ons werk

Fieldlab drijvende zonnepanelen

Het Fieldlab Green Economy Westvoorne is gelegen aan het Oostvoornse Meer en biedt aan TNO de ruimte voor uiteenlopende onderzoeksprojecten rond drijvende zonne-energiesystemen. Dit is een locatie met golfslagcategorie 2: dat betekent dat er golven tot 1 meter hoog kunnen voorkomen. Op het fieldlab liggen een aantal testvelden van ongeveer 50 kWp. Verder is het fieldlab ingericht met een veelheid aan meetapparatuur, een netaansluiting, een drijvende steiger en een referentieveld op land.

Uniek project drijvende zonnepanelen

In 2020 is op deze locatie een consortium onder leiding van TNO een onderzoeksproject gestart voor drijvende zonne-energiesystemen. Partners zijn de petrochemische onderneming SABIC, het Noorse energiebedrijf Equinor en de gemeente Westvoorne. In deze pilot zijn drie veelbelovende systemen aangelegd die kunnen bijdragen aan verdere ontwikkeling van drijvende zonne-energie, ook op locaties met hoge golven, harde wind en brak water.

Zon op water

Zon op water zal naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Sommige scenario’s voorspellen in 2050 in Nederland tweehonderd gigawattpiek (GWp) aan zonne-energie vermogen, waarvan 25 GWp op binnenwater. Daarom wil TNO kennis opbouwen over het effect van wind en golven op de levensduur en de prestaties van drijvende zonne-energie installaties en ook van de ecologische effecten.

De onderzoeksfaciliteit vormt een belangrijke schakel in de roadmap die is opgesteld door het Nationaal Consortium Zon op Water en een grote stap op weg naar zonneparken op zee.

Meer weten over het fieldlab drijvende zonnepanelen?

Neem contact op met Wiep Folkerts

Contact opnemen
Ons werk

Nationaal Consortium Zon op Water

Drijvende zonnepanelen is een relatief nieuwe uitvoeringsvorm van grootschalige opwekking van zonnestroom. De belangrijkste motivatie voor deze toepassing is de schaarste aan geschikt en beschikbaar land... Lees verder
Ons werk

Drijvende zonnepanelen op grote binnenwateren in Nederland

Zon op water zal naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Sommige scenario’s voorspellen in 2050 in Nederland tweehonderd gigawattpiek (GWp) aan zonne-energie vermogen,... Lees verder
Ons werk

Drijvende zonnepanelen op zee

Zon op water kan een belangrijk onderdeel van de energietransitie zijn. Op de Noordzee is een groot areaal bestemd voor duurzame energie op zee. In eerste instantie offshore wind, maar tussen de windturbines... Lees verder
Nieuws

Onderzoek eco-certificering zonneparken

24 februari 2021
TNO gaat samen met Wageningen University & Research (WUR), Eelerwoude, Holland Solar en NL Greenlabel de certificering ontwikkelen voor zonneparken met een ecologische meerwaarde. Projectontwikkelaars... Lees verder
Nieuws

Rijswijks onderzoekscentrum voor aardwarmte kan belangrijke bijdrage energietransitie blijven voortzetten

12 februari 2021
De initiatiefnemers van het ‘Rijswijk Centre for Sustainable Geo-Energy’ (RCSG) hebben het belang van het centrum nogmaals onderstreept en committeren zich tot 2024 aan het centrum. Lees verder
Nieuws

TNO start meerjarig onderzoek naar effect van schaduw door windturbines op zonneparken

09 februari 2021
Samen met projectpartners Heliox en Zwanendal en zonne-energieproducenten Vattenfall en Solarfields is TNO een consortium aangegaan waarmee een onderzoek is gestart naar de effecten van schaduw op de... Lees verder

Contact

Benieuwd hoe de toekomst van zonne-energie eruit ziet?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.