Het is belangrijk om bij de aanleg van zonneparken rekening te houden met de impact op onze leefomgeving en op het gebruik van landbouwgrond. Daarom ontwikkelen energiebedrijven en onderzoeksinstituten concepten die het mogelijk maken om energieproductie en vormen van landbouw, die ook een bijdrage leveren aan de biodiversiteit, samen te laten gaan.

Project Symbizon

In het Symbizon-project onderzoeken TNO, Vattenfall, Rijksvastgoedbedrijf (RVB), ERF, Hemus en Aeres Hogeschool de combinatie van een zonnepark met strokenteeltlandbouw om nieuwe kennis en inzichten voor efficiënt gebruik van land te verkrijgen. Het samenwerkingsverband is een initiatief vanuit het consortium Zon in Landschap.

Het doel van het Symbizon-project is te laten zien dat een slimme combinatie van zonnepanelen en strokenteelt het land in stand houdt voor voedselproductie, de ecologische eigenschappen verbetert en tegelijkertijd positieve business cases voor de agrariër en de energieopwekker oplevert.

Tweezijdige zonnepanelen en zonvolgsysteem

Zonvolgsysteem met slim algoritme. Foto: Schletter

Door de combinatie van zonnepanelen en landbouw zullen er minder zonnepanelen per hectare geplaatst worden dan in reguliere zonneparken. Een hogere opbrengst per zonnepaneel is dus nodig. Daarom worden in dit project het gebruik van tweezijdige zonnepanelen en een zonvolgsysteem onderzocht.

Het consortium ontwikkelt en test een zonvolg-algoritme dat bijvoorbeeld gewasopbrengst, energieopbrengst, effect kruidenstroken, weersvoorspelling, energieprijs en bodemgesteldheid monitort en waar mogelijk optimaliseert. Ook het effect van het zonvolgsysteem op gewasopbrengst, ziekten en het gebruiksgemak voor de boer wordt gemeten.

Tweezijdige zonnepanelen

Het zonnepark komt medio 2022 in Almere waar de combinatie van zonnepanelen en strokenteelt kan worden getest. Het terrein wordt ter beschikking gesteld door het Rijksvastgoedbedrijf. Het consortium heeft subsidie ontvangen (TKI Urban Energy) voor het 4-jarige Symbizon-project.

TNO bouwt kennis op over de verschillende ontwerpkeuzes voor agri-pv. Deze kennis kan in combinatie met gewasgroeimodellen ingezet worden om business cases te analyseren.

Beeldcredits: ERF

Meer weten over zonnepanelen op landbouwground?

Neem contact op met Bas van Aken

Contact opnemen
Ons werk

Nationaal Consortium Zon in Landschap

Het Nationaal Consortium Zon in landschap is een initiatief van TNO en richt zich op ondersteuning van grootschalige integratie van zonne-energie in het landschap, zodanig dat dit als ontwerpopgave wordt... Lees verder
Ons werk

Onderzoek naar ecologische effecten innovatieve zonneparken

Een samenwerkingsverband van LC Energy, TNO, Wageningen University & Research, Eelerwoude en SolarCentury doet onderzoek naar het effect van zonneparken op de bodemkwaliteit en biodiversiteit. In... Lees verder
Ons werk

Verantwoord zonnepark is zuinig op landschap en natuur

Over tien jaar wekt ons land naar verwachting vijf keer zoveel zonne-energie op als in 2020. Sommige scenario’s gaan ervan uit dat dat in 2050 bijna 20 keer zoveel is. Daarvoor is een forse uitrol van... Lees verder
Ons werk

Veel besparingen mogelijk op onderhoud zonneparken

Zonneparken op land moeten minstens vijfentwintig jaar meegaan en hebben al die tijd regelmatig onderhoud nodig. Exploitatie en onderhoud maken ruwweg een kwart van de kosten van zonnestroom uit. Door... Lees verder
Ons werk

Fieldlab omgevingseffecten

De groei van de hoeveelheid opgewekte zonne- en windenergie op land en water heeft onvermijdelijk invloed op de omgeving. Dit kan een positieve invloed zijn of juist een risico op een negatieve invloed.... Lees verder
Ons werk

Rendement zonnepanelen blijft stijgen waar kosten dalen

Zonne-energie is betaalbaar en betrouwbaar. De bekende panelen, vaak toegepast op daken, halen al jaren een uitstekend rendement. Toch is er nog veel winst te behalen. TNO verwacht dat het omzettingsrendement... Lees verder
Contact

Dr.ir. Bas van Aken

  • PV Modules & Applications

Benieuwd hoe de toekomst van zonne-energie eruit ziet?

Welke keuzes hebben we bij het benutten van zonne-energie in de gebouwde omgeving?

Wat is er nog nodig op technologisch gebied?