Ons werk

Programma BE+: 250 bedrijventerreinen energiepositief

Bedrijventerreinen Energiepositief (afgekort: BE+) is een stichting die zich bezig houdt met het collectief en integraal verduurzamen van bedrijventerreinen in Nederland. De stichting is onafhankelijk en bestaat uit Oost NL en TNO. Ons doel is om in de komende vijf jaar 250 bedrijventerreinen te verduurzamen zonder dat de cashflow van individuele bedrijven wordt aangetast. Het bedrijventerrein wordt energiepositief en CO2 neutraal.

Het convenant Verduurzaming Bedrijventerreinen wordt op 30 januari 2020 ondertekend door een groot aantal partijen waaronder TNO, vertegenwoordigers van bedrijventerreinen, overheidsinstellingen en andere organisaties. In dit convenant staan doelstellingen en knelpunten en geven de partijen die ondertekenen aan op welke manier zij zich zullen inzetten om de verduurzaming van bedrijventerreinen daadwerkelijk te versnellen.

Doelstellingen

De Europese Energy Efficiency Directive (EED) bevat de doelstelling om in 2020 het energie verbruik met 20% verlaagd te hebben en in 2030 met 30%. Er ligt echter nog veel potentie bij bedrijven, en meer specifiek bedrijventerreinen. Hier bevinden zich veelal kleine ondernemers die buiten de verplichting Meerjarenplan energie-efficiëntie (MJP) vallen. Hier vindt echter wel circa 6% van het totale energie verbruik in Nederland plaats. BE+ wil via een collectieve aanpak deze ondernemers aanzetten tot het nemen van energiemaatregelen.

Midden en kleinbedrijven houden zich vooral bezig met hun kernactiviteit. Hierdoor hebben ze minder aandacht, tijd en geld voor investeringen in energiemaatregelen. Het uitzoeken van het type maatregel en het regelen van financiering kost veel tijd. Daarnaast heeft een groot deel van het MKB moeite om kennis, tijd en geld te mobiliseren voor duurzame energie. Het is duidelijk dat deze bedrijven een duwtje in de juiste richting nodig hebben. Ondernemers op bedrijventerreinen bevinden zich echter op een gunstige locatie voor samenwerking en collectieve investeringen in duurzame energie.

Wet Milieubeheer

Behalve het initiatief vanuit de ondernemer zelf, missen er nog een aantal schakels om het doel ‘betaalbare en duurzame energie productie op bedrijventerreinen’ te realiseren. De organisatie van bedrijventerreinen is in veel gevallen niet klaar voor een planmatig en gestructureerde aanpak. Ook vanuit overheden wordt er (te) weinig aandacht besteed aan de transitie richting duurzame energieproductie. De Wet Milieubeheer legt bedrijven op energiebesparende maatregelen uit te voeren die zich in vijf jaar of minder terug verdienen. Deze energiebesparingsverplichting wordt echter niet of slecht gehandhaafd. Daarnaast zorgt de subsidie regeling SDE+, geïnitieerd door Economische Zaken, ook slechts mondjesmaat voor een toename in duurzame energieopwekking.

BE+

Wat mist is een georganiseerde actie van belangrijke partijen om de benodigde randvoorwaarden en kennis te creëren om ondernemers te ondersteunen en daarmee duurzame energie grootschalig in te voeren op bedrijventerreinen. Eind 2016 is BE+ gestart op 10 bedrijventerreinen, inmiddels doen er 20 bedrijventerreinen mee. Na vijf jaar zullen er 250 bedrijventerreinen gestart zijn.Op elk terrein is een lokale organisatie actief die het proces uitvoert. BE+ ondersteund lokale initiatieven met een aanpak, ondersteunende tools en financiering, en ontwikkikeld nieuwe aanpakken die nodig zijn om het doel te bereiken. Voorbeelden hiervan zijn een training voor lokale initiatiefnemers, een Energie Potentieelscan voor individuele bedrijven en een dashboard voor het ontwerp van een collectieve energie infrastructuur.

Lees ook het Insights artikel over BE+

TNO ontwikkelt een tool die ondernemers snel inzicht geeft in wat ze kunnen doen

artikel
Expertise

Strategic Business Analysis

Strategic Business Analyse van TNO creëert inzichten in innovaties die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Wij realiseren een vliegwiel voor innovatie... Lees verder
Contact

Drs. Guus Mulder

  • Opschaling
  • Monitoring
  • Systeem Innovatie
  • Bedrijventerreinen
  • Proeftuin
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.