Dit project beoogt de effectiviteit van interventies gericht op het vergroten van energie-efficiëntie en het verminderen van energiearmoede meetbaar te maken en inzicht te bieden in de succesfactoren en knelpunten. Met de resultaten kunnen effectieve, robuuste interventies worden ontwikkeld, die bijdragen aan meer energie-efficiëntie en minder energiearmoede.

In samenwerking met zeven partners deed TNO onderzoek naar welke maatregelen huishoudens met lagere inkomens het beste kunnen helpen bij het omlaag brengen van hun energierekening. Naar schatting hebben ruim 750.000 huishoudens in Nederland hebben moeite om maandelijks de energierekening te betalen.

Effectiviteit projecten onderzocht

TNO heeft de effectiviteit onderzocht van 5 projecten van onderzoekpartners. Op basis daarvan is in kaart gebracht wat werkt. Met de resultaten en aanbevelingen van het onderzoek kunnen organisaties die zich bezighouden met het bestrijden van energiearmoede gerichte maatregelen nemen om huishoudens met lagere inkomens energie te laten besparen en daarmee hun energierekening omlaag te brengen.

Op zoek naar maatregelen die écht leiden tot energiebesparing

Steeds meer organisaties, zoals energiebedrijven, gemeenten en welzijnsorganisaties, houden zich bezig met het bestrijden van energiearmoede, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting en advies, het aanbieden van energiebesparende materialen of nieuwe diensten die kunnen helpen bij energiebesparing. Ons onderzoek geeft meer duidelijkheid over hoe huishoudens met een laag inkomen het beste geholpen kunnen worden om energie te besparen.

Uit het onderzoek blijkt dat ‘de doelgroep’ die in energie armoede leeft, bestaat uit verschillende groepen zoals gescheiden gezinnen, ouderen die van een minimum moeten rondkomen, of mensen met geestelijke of gezondheidsproblemen. Binnen deze verschillende groepen zijn veel huishoudens te vinden die gemotiveerd zijn om te besparen; men wil leren en zijn of haar eigen situatie verbeteren en veel advies is hier ook geschikt voor. Er is nog genoeg advies onbekend bij de doelgroepen, en besparingen van 100 euro per jaar  zijn geen uitzondering.

Maar energieadvies voorbereiden en geven is vakwerk; mensen informeren en motiveren om hun gedrag te veranderen is niet makkelijk, en al helemaal niet als bewoners het zwaar hebben. Soms hebben mensen de ruimte en rust niet in hun leven om het advies te snappen of er mee aan de slag te gaan. Maar met gerichte tips, het meerdere keren bezoeken van een huishouden, met een goede timing en enige sociale betrokkenheid kan energieadvies helpen bij het bestrijden van energie armoede, en mensen die het moeilijk hebben helpen.

Toolkit Energiearmoede
Projectopzet Energiearmoede
Ons werk

Energiearmoede voorkomen

Hoe voorkomen we energiearmoede? De transitie van fossiele brand- en grondstoffen naar een duurzame energiehuishouding is veel meer dan een technische innovatie. Minstens zo belangrijk zijn de vraagstukken... Lees verder
Roadmap

Een betrouwbaar, betaalbaar, duurzaam en rechtvaardig energiesysteem

De transitie naar een volledig duurzaam energiesysteem in 2050 brengt grote veranderingen met zich mee in technologisch, economisch en sociaal opzicht. Fossiele bronnen zijn dan vervangen door hernieuwbare,... Lees verder
Kennis

In de versnelling voor een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050

Nederland staat voor een grote uitdaging. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving in 2050 CO2-neutraal moet zijn. De komende 29 jaar moeten daarom zeven miljoen huizen en één miljoen... Lees verder
Downloads
Contact

Koen Straver

  • Social scientist
  • Energietransitie Studies