Naar een betere mondzorg voor jonge kinderen in Suriname

Een goede mondgezondheid is van groot belang. Met een gezond gebit kun je goed eten, praten en lachen. Een slecht gebit leidt tot pijn en kan ook invloed hebben op de algehele gezondheid. In het project ‘Surismile’ is door TNO en partners een gemeenschapsgerichte aanpak ontwikkeld waarin ouders, mondzorgverleners en consultatiebureaus samenwerken om de mondgezondheid van jonge kinderen in Suriname te bevorderen.
Controle gebit in Suriname

TNO heeft samen met de stichting Jeugdtandverzorging Suriname, de Jeugdtandzorg West Den Haag en het Universitair Medisch Centrum Groningen het project ‘Surismile’ uitgevoerd om de mondgezondheid van baby’s en peuters in Suriname te bevorderen. In dit project werden de ouders vanuit het consultatiebureau zo vroeg mogelijk doorverwezen naar een jeugdtandverzorger. Deze werkte volgens een nieuwe methode van tandheelkundige preventie en voorlichting: het Non Operative Caries Treatment Program, ook wel de 'Gewoon Gaaf methode' genoemd. In deze methode wordt de nadruk gelegd op het aanleren van goede mondgezondheidsgedragingen: tweemaal daags tandenpoetsen met fluoride houdende tandpasta en niet meer dan 7 keer op een dag iets eten en drinken. Door gebruik te maken van motiverende interviews werden ouders van deze adviezen op de hoogte gebracht. Daarnaast werd de kans op gaatjes van het kind individueel beoordeeld en werd bepaald hoe vaak kinderen terugkomen voor controle. Met een hoog risico op het krijgen van gaatjes, komen kinderen vaker op controle en met een laag risico op gaatjes hoeven de kinderen minder snel op controle terug te komen.

Gewoon Gaaf

De gebruikte Gewoon Gaaf methode is bij uitstek een methode die op maat gesneden kan worden naar opleiding, cultuur en gezondheidsvaardigheden van de moeders. Het project is uitgevoerd in twee regio’s, namelijk Wanica en Brokopondo en had als doel:
1. Mondzorgmedewerkers inzicht te geven in de mate van kennis, attitude en gedrag van moeders met betrekking tot mondverzorging van hun baby’s en peuters, uitgesplitst naar opleidingsniveau en culturele achtergrond;
2. Een beginsituatie te schetsen van kennis, attitude en gedrag van moeders waartegen na twee jaar het effect van de voorlichting kan worden vastgesteld door de meting te herhalen;
3. Een indicatie te verkrijgen of de moeders na doorverwijzing daadwerkelijk een bezoek brachten aan de jeugdtandverzorging.

Eerste uitkomsten

Moeders werd gevraagd een vragenlijst in te vullen. Naast hiaten in de kennis bleek dat in beide districten moeders vaak onjuiste denkbeelden over mondverzorging hadden, zoals het idee dat drinken van melk of light frisdrank niet schadelijk zijn voor het melkgebit. De verwachting is dat de kennis aanzienlijk zal toenemen na goede voorlichting en het wijzen op schadelijke opvattingen. Zo wordt het poetsen van de tanden met melasse of honing ontmoedigd en het veelvuldig drinken van sapjes en frisdrank wordt ontraden. Wordt er ’s avonds nog een flesje mee naar bed gegeven, dan mag daar alleen water in. Geen melk en geen sapjes! Extra aandacht verdient ook het napoetsen door ouders tot tienjarige leeftijd van het kind. Bij de advisering werd napoetsen gedemonstreerd en geoefend.

Uit de resultaten bleek dat 20% van de moeders in Wanica gebruik maakte van de verwijzing van het consultatiebureau om naar de jeugdtandverzorging te gaan, in Brokopondo was het bereik met 84% hoger. Door een verbeterd voorlichtingsprogramma gebaseerd op de resultaten van de project evaluatie, is naar verwachting ook een hoger bereik in Wanica mogelijk.

Annemarie Schuller, senior researcher van TNO en projectleider van het Surismile project, verwacht dat verdere implementatie van Goed Gaaf zowel in Wanica als in Brokopondo een grote winst in mondgezondheid van baby’s en peuters kan opleveren.

Wilt u meer informatie of meedoen?

Neem contact op met Annemarie Schuller
Algemeen

Innovaties voor ontwikkelingssamenwerking

Vier miljard mensen leven onder de armoedegrens, vooral in ontwikkelingslanden. Dit vormt een enorme consumentenmarkt en een potentieel aan producenten waar bedrijven business proposities op ontwikkelen.... Lees verder

Expertisegroep Child Health
Contact