Expertisegroep Metabolic Health Research

Door middel van preklinisch onderzoek gericht op het versnellen van de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, functionele voeding, diagnostica en preventie, helpt Metabolic Health Research mee aan het verminderen van de ziektelast, van metabole ziekten, zoals type 2 diabetes en obesitas en complicaties. Belangrijke doelgroepen zijn de biotech-, farma-, diagnostiek- en voedingsindustrie, maar ook patiëntenorganisaties en overheden.

Portret van Hans Princen winnaar van de TNO H.A. Lorentz Prijs
Fibrosis in non-alcoholic fatty liver visualized by spectral imaging microscopy

MHR ontwikkelt cellulaire en diermodellen voor het bestuderen van mechanisme, interventie en biomarkers in metabole ziekten en daarmee samenhangende complicaties. Deze, meestal translationele modellen, waaronder unieke gehumaniseerde transgene muismodellen, maar ook in vivo en in vitro fibrose modellen, gecombineerd met histologische, biochemische, moleculairbiologische, celbiologische en immunologische analyse methoden, worden door MHR toegepast in preklinisch onderzoek. Dit onderzoek is gericht op het verbeteren van het onderzoek naar effectiviteit en veiligheid van interventies met medicijnen of voeding, door het vergroten van de kennis van ziekteprocessen en mechanismen en verbeteren van de translatie naar de mens. MHR heeft een lange ervaring in ontwerp en uitvoering van toegepast wetenschappelijk onderzoek, professioneel projectmanagement en kwaliteitssystemen. MHR is in staat op maat gesneden projecten aan te bieden, door de directe interactie van MHR wetenschappers met klanten.

Kennis en expertise

MHR voert projecten uit met industriële partners zoals biotech- en farmaciebedrijven, bedrijven die diagnostische methoden ontwikkelen en levensmiddelbedrijven, maar ook patiëntenorganisaties en consortia. Karakteristiek voor de projecten is een combinatie van kennis en expertise op het gebied van metabole gezondheid, metabole ziekte en de daarmee verbonden complicaties zoals (cardiovasculaire) ziektes, leversteatose, fibrose en artrose.

Voorbeelden en impact

Non-invasive imaging of fat tissue in live animals

Voorbeelden van onderzoek van MHR dat leidt tot nieuwe inzichten en mogelijkheden om metabole ziekten te behandelen of voorkomen:

  • Een dieet waarbij cholesterol vrije voeding en een veel cholesterol bevattende "westerse" voeding worden afgewisseld heeft een vrijwel gelijk effect op het voorkomen van hart- en vaatziekten en leverontsteking als een volledig cholesterolvrij dieet.
  • De door overgewicht veroorzaakte metabole stress speelt een prominentere rol in het ontstaan van artrose dan de hogere mechanische belasting.
  • Een nieuwe statistische benadering leidt tot vermindering van proefdiergebruik.
  • Mogelijkheden om met behulp van niet invasieve MRI lichaamsvet in levende proefdieren zichtbaar te maken en analyseren.

Expertisegroepen
Contact

Dr. ir. Han van de Sandt

  • Duurzame innovatie
  • gezondheid
  • veiligheid
  • toxicologie
  • blootstelling