Work: gezond veilig en productief werken

De wereld van werk verandert snel door globalisering, vergrijzing en technologische ontwikkelingen. Als Nederland wil blijven concurreren zijn goede arbeidskrachten nodig. Hoe zorgen we dat mensen gezond, veilig en productief kunnen en blijven werken? TNO wil het aanpassingsvermogen van mens en organisatie versterken, zodat ze zich beter kunnen voorbereiden op de veranderende arbeidssituatie.

Onze samenleving verandert snel. “Voortdurende introductie van nieuwe technologieën biedt zowel uitdagingen als kansen, en die willen we benutten. We ontwikkelen zowel sociale als technologische innovaties die bijdragen aan een gezonde beroepsbevolking en lerende organisaties die zichzelf voortdurend vernieuwen”, stelt Seth van den Bossche, programmamanager Arbeid & Gezondheid. Dit doen we binnen drie hoofdlijnen: sustainable work (hoe we ervoor zorgen dat mensen langer gezond, productief en efficiënt werken?), future of work (hoe zorgen we dat mensen en organisaties goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt en het werk van de toekomst?) en inclusive work (hoe zorgen we dat meer mensen duurzaam en zinvol aan het werk komen en blijven?). 

Monitor Arbeid

Daarnaast monitort TNO de veranderingen binnen de Nederlandse arbeidssituatie en de gevolgen daarvan voor de productiviteit, innovatiekracht, gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werkend Nederland. We verzamelen informatie bij werkgevers, zelfstandigen en werknemers, grotendeels in samenwerking met het CBS. Ook koppelen we allerlei databronnen aan elkaar. Zo brengen we de trends in arbeid in kaart. Hiermee ondersteunen we drie bovengenoemde onderzoekslijnen en faciliteren we overheden, sociale partners, brancheorganisaties, sociale zekerheidsinstellingen en bedrijven bij de ontwikkeling en evaluatie van beleidsmaatregelen

Adaptieve werkgevers en werknemers

Banen verdwijnen maar er komen er ook nieuwe voor in de plaats. Het gevaar van de snel toenemende digitalisering is dat er een mismatch ontstaat tussen de gevraagde en aangeboden competenties en vaardigheden van werknemers. Terwijl juist zoveel mogelijk mensen duurzaam en langer zouden moeten blijven werken. Deze veranderingen vragen om een beroepsbevolking die zich kan aanpassen en leert zelf de regie te nemen. Lerende en adaptieve organisaties zijn nodig om ze daarbij te helpen. In onze projecten komen daarom techniek, mens en organisatie samen. We werken aan methoden om medewerkers gemotiveerd en goed inzetbaar én productief te houden in een steeds flexibelere arbeidsmarkt. Daarmee vergroten we ook het innovatiepotentieel van organisaties.

TNO zet haar brede kennis van veiligheid, vitaliteit en vakmanschap graag in om samen met partners innovaties te ontwikkelen, onder meer in de vorm van proeftuinen of living labs. Wilt u meer weten over wat wij doen op het gebied van arbeid of met ons samenwerken? Lees hieronder verder of neem contact met ons op. 

Lees meer

Agenda voor Nederland

In de publicatie 'Agenda voor Nederland' zetten Nederlandse wetenschappers een uitdagende en inspirerende ambitie neer over o.a. Personalized health. Lees de Agenda voor Nederland.

Agenda voor Nederland: 10 inspirerende essays
Nieuws

4 op 10 zzp’ers geen voorziening arbeidsongeschiktheid

04 juli 2019
Van alle zelfstandig ondernemers zonder personeel heeft 41 procent naar eigen zeggen geen enkele voorziening getroffen voor het geval zij arbeidsongeschikt zouden worden. Zij hebben vaak vanwege de kosten... Lees verder
Nieuws

Bijna 3 op de 10 werknemers ervaren informatieovervloed

11 april 2019
In 2018 kreeg 28 procent van alle werknemers (ruim 2,1 miljoen mensen) op een werkdag zoveel informatie dat zij vaak of altijd moeite hadden om dit snel genoeg te verwerken. In 2014 was dat nog 25 procent.... Lees verder
Nieuws

Aantal flexwerkers in 15 jaar met drie kwart gegroeid

14 februari 2019
Het aantal flexibele werknemers is de afgelopen vijftien jaar toegenomen van 1,1 miljoen naar bijna 2 miljoen. Het aantal zzp’ers groeide van ruim 630 duizend in 2003 naar 1,1 miljoen in 2018. De grootste... Lees verder

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.