De wereld van werk verandert snel door globalisering, vergrijzing en technologische ontwikkelingen. Als Nederland wil blijven concurreren zijn goede arbeidskrachten nodig. Hoe zorgen we dat mensen gezond, veilig en productief kunnen en blijven werken? TNO wil het aanpassingsvermogen van mens en organisatie versterken, zodat ze zich beter kunnen voorbereiden op de veranderende arbeidssituatie.

Meer weten?

Bekijk TNO's innovaties voor toekomstbestendig werken

Download de e-brochure

Onze samenleving verandert snel. “Voortdurende introductie van nieuwe technologieën biedt zowel uitdagingen als kansen, en die willen we benutten. We ontwikkelen zowel sociale als technologische innovaties die bijdragen aan een gezonde beroepsbevolking en lerende organisaties die zichzelf voortdurend vernieuwen”, stelt Seth van den Bossche, programmamanager Arbeid & Gezondheid.

Dit doen we binnen drie hoofdlijnen: sustainable work (hoe we ervoor zorgen dat mensen langer gezond, productief en efficiënt werken?), future of work (hoe zorgen we dat mensen en organisaties goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt en het werk van de toekomst?) en inclusive work (hoe zorgen we dat meer mensen duurzaam en zinvol aan het werk komen en blijven?). 

Monitor Arbeid

Daarnaast monitort TNO de veranderingen binnen de Nederlandse arbeidssituatie en de gevolgen daarvan voor de productiviteit, innovatiekracht, gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werkend Nederland. We verzamelen informatie bij werkgevers, zelfstandigen en werknemers, grotendeels in samenwerking met het CBS.

Ook koppelen we allerlei databronnen aan elkaar. Zo brengen we de trends in arbeid in kaart. Hiermee ondersteunen we drie bovengenoemde onderzoekslijnen en faciliteren we overheden, sociale partners, brancheorganisaties, sociale zekerheidsinstellingen en bedrijven bij de ontwikkeling en evaluatie van beleidsmaatregelen

Adaptieve werkgevers en werknemers

Banen verdwijnen maar er komen er ook nieuwe voor in de plaats. Het gevaar van de snel toenemende digitalisering is dat er een mismatch ontstaat tussen de gevraagde en aangeboden competenties en vaardigheden van werknemers. Terwijl juist zoveel mogelijk mensen duurzaam en langer zouden moeten blijven werken. Deze veranderingen vragen om een beroepsbevolking die zich kan aanpassen en leert zelf de regie te nemen.

Lerende en adaptieve organisaties zijn nodig om ze daarbij te helpen. In onze projecten komen daarom techniek, mens en organisatie samen. We werken aan methoden om medewerkers gemotiveerd en goed inzetbaar én productief te houden in een steeds flexibelere arbeidsmarkt. Daarmee vergroten we ook het innovatiepotentieel van organisaties.

TNO zet haar brede kennis van veiligheid, vitaliteit en vakmanschap graag in om samen met partners innovaties te ontwikkelen, onder meer in de vorm van proeftuinen of living labs. Wilt u meer weten over wat wij doen op het gebied van arbeid of met ons samenwerken? Lees hieronder verder of neem contact met ons op. 

Lees meer

Projecten van TNO 

Brochure roadmap van TNO Work

Benieuwd aan welke innovatieve projecten we in de periode 2018-2021 hebben gewerkt voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt?

Lees, bekijk en beluister de verhalen over onze projecten waar we met publieke en private partners innovaties ontwikkelen voor het toekomstbestendig werken.

Download hier de e-brochure 'Innovaties voor toekomstbestendig werken'.

Agenda voor Nederland

In de publicatie 'Agenda voor Nederland' zetten Nederlandse wetenschappers een uitdagende en inspirerende ambitie neer over o.a. Personalized health. Lees de Agenda voor Nederland.

Agenda voor Nederland: 10 inspirerende essays
Nieuws

Stand van zaken Nederlandse leercultuur in kaart gebracht

08 februari 2022
Een sterke leercultuur is essentieel om als maatschappij in te kunnen spelen op de snel veranderende arbeidsmarkt en grote personeelstekorten. In de Monitor Leercultuur – die deze week voor het eerst is... Lees verder
Nieuws

Ruim helft zzp’ers ziet vraag tijdens coronacrisis afnemen

07 juli 2021
Begin 2021 geeft ruim de helft van de zelfstandig ondernemers zonder personeel aan dat de vraag naar hun producten en diensten is afgenomen tijdens de coronacrisis. Het percentage dat de financiële situatie... Lees verder
Nieuws

Daling aantal flexwerknemers afgevlakt na begin coronacrisis

18 mei 2021
Lees verder

Contact