Ons werk

EUWIN, Europees leernetwerk voor 'workplace innovation'

De Europese Commissie wil met innovatie en groei (Mission for Growth) Europa uit de crisis halen. Eén van de middelen hierbij is een Europees leernetwerk voor workplace innovation (innovatieve arbeidsorganisatie): EUWIN. Dit netwerk stimuleert kennisdeling over innovatieve arbeidsorganisatie in de hele Europese Unie. Het netwerk richt zich op organisaties, sociale partners, beleidsmakers en onderzoekers.

TNO leidt dit netwerk waaraan internationale toonaangevende spelers deelnemen. Bij innovatieve arbeidsorganisatie gaat het om de manier waarop organisaties hun activiteiten structureren en aansturen. Het uitgangspunt is dat organisaties het werk zo organiseren dat ze hun medewerkers uitdagen om bewust te reflecteren op het hoe, wat en waarom van hun werkzaamheden. Zo kunnen zij continu leren en elkaar helpen bij het verbeteren van werkpraktijken en technologische ontwikkeling. Voor het concept innovatieve arbeidsorganisatie wordt in Nederland ook de term 'sociale innovatie' gebruikt.

Doel en activiteiten

Innovatieve arbeidsorganisatie richt zich op de prestaties van organisaties en op het duurzaam verbeteren van de kwaliteit van arbeid. De belangrijkste doelen van het netwerk zijn kennisdeling en dan vooral het delen van praktijkkennis, zodat leden zich bewust worden van de mogelijkheden op het gebied van innovatieve arbeidsorganisatie. Dit realiseert het netwerk onder meer door het organiseren van verschillende internationale workshops en Europa- brede bijeenkomsten. Hierbij betrekt het publieke en private organisaties, sociale partners, beleidsmakers en onderzoekers. Ook sociale media, als LinkedIn, Twitter en Facebook, spelen een belangrijke rol bij de kennisoverdracht en bewustwording. Een online database gaat relevante informatie en goede praktijkvoorbeelden toegankelijk maken.

Bijeenkomsten en workshops

Peter Totterdil, Steven Dhondt, Mary Honeyball, Antti Peltomäki, Niek Snoeij

Het netwerk startte op 10 april 2013 en ontwikkelt zich na twee jaar tot een netwerk van zo'n 5000 organisaties over heel Europa. De komende periode organiseert het netwerk diverse praktijkgerichte workshops in de Europese regio. Bij het organiseren van workshop en evenementen werkt EUWIN samen met diverse partners. De laatste bijeenkomsten vonden plaats in Vilnius, San Sebastian en Guadeloupe. In San Sebastian kwamen experts en ondernemers bij elkaar om  ervaringen en praktijkkennis te delen. Verder was de Provinciale Raad van Gipuzkoa  betrokken die Workplace Innovation intensief ondersteunt (zie www.gipuzkoaworkplaceinnovation.org/en). In Guadeloupe is Euwin uitgenodigd om met het Franse netwerk van regionale ontwikkelorganisaties (ARACTs) na te denken hoe organisaties op de verschillende Franse eilanden sociaal innovatiever kunnen worden.

Meer informatie?

Meer informatie over EUWIN of actief deelnemen aan het netwerk?

Meer informatie?
Contact

Prof.dr. Steven Dhondt

  • sociale innovatie
  • kwaliteit van de arbeid
  • teams
  • arbeidsproductiviteit
  • innovatiemanagement
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.