Voor veel organisaties en werkenden is het onduidelijk hoe hun werk er in de toekomst uit zal zien. Daarom doet TNO onderzoek naar de verandering van werk in de toekomst. Dat doen we voor sectororganisaties, regio’s, onderwijsinstellingen of individuele organisaties. We hebben verschillende aanpakken die in gezamenlijke programma’s kunnen worden ingezet.

Meer weten over de impact van technologie op werk?

Neem dan contact op met Rob van der Maarel

Contact opnemen

Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en hebben een grote impact op ons werk. Er verdwijnen banen en er ontstaan nieuwe banen. Maar bovenal veranderen heel veel banen. Om het nog ingewikkelder te maken zijn er diverse andere ontwikkelingen zoals de vergrijzing en de energietransitie die van invloed zijn.

Technologie Impact Methode (TIM)

Aan de hand van de Technologie Impact Methode (TIM) geven we inzicht in verandering van werk op organisatie- en individueel niveau. Om het concreet te maken nemen we bepaalde functies of werkprocessen als uitgangspunt en beperken we ons tot de komende 5 jaar. Welke technologieën zullen naar verwachting worden toegepast? Wat betekent een bepaalde technologie voor taken van werknemers en de kwaliteit van werk (variatie, uitdaging). En hoe sluit dat aan op de competenties en de behoeften van werknemers?

Als we weten  hoe de taken er in de toekomst uit gaan zien, kunnen we bepalen in hoeverre deze taken aansluiten bij de competenties en motivatie van werknemers in een organisatie. Dat doen we aan de hand van de taken van de toekomst app. In een digitale tool geven medewerkers aan in hoeverre ze taken van de toekomst willen en kunnen uitvoeren. Daarmee krijgen werkenden en werkgevers inzicht in de vraag: hebben mijn mensen de competenties om de taken van de toekomst uit te voeren? Zijn ze gemotiveerd om de taken uit te voeren en om ze aan te leren?

Monitor Technologisering en Arbeidsmarkt

Daarnaast heeft TNO een kwantitatieve monitor ontwikkeld voor de impact van technologie op de arbeidsmarkt van sectoren. Met de Monitor Technologisering en Arbeidsmarkt kan voor een sector in kaart worden gebracht wat de belangrijkste technologische ontwikkelingen zijn en welke impact die hebben op de kwaliteit van arbeid (denk aan werkdruk of variatie van het werk). Hiermee wordt een breed, representatief beeld geven van de ontwikkelingen in een sector. De Monitor laat toe om beter de potentie van technologie met de mogelijkheden in sectoren te wegen.

Werk via digitale platforms

Het matchen van vraag en aanbod van arbeid via digitale platforms (zoals Uber en Deliveroo) heeft gevolgen voor de arbeidsverhoudingen, de inkomenszekerheid en arbeidsomstandigheden van werkenden. Inmiddels kent elke sector wel haar eigen platform(s). Zo is er Helpling in de schoonmaakbranche, Temper in de Horeca en Werkspot in de Bouw.

Ieder platform organiseert het werk op haar eigen manier. De platformorganisaties, het type werk dat via de platforms wordt verricht en de platformwerkers zelf, zijn divers. Het is van belang om deze diversiteit in kaart te brengen als input voor het maatschappelijke debat over platformarbeid en eventuele beleidsmaatregelen. TNO brengt daarom in kaart wat de impact is van digitale platforms op de kwaliteit van de arbeid van platformwerkers.

Door inzicht in de verandering van werk binnen sectoren, regio’s, organisaties en specifieke taken kunnen organisaties goed onderbouwde keuzes maken bij het invoeren van nieuwe technische toepassingen, kunnen medewerkers hun rol oppakken om de technologie mee te beïnvloeden en zich op de nieuwe kansen voor te bereiden, kunnen sectororganisaties hun leden effectief ondersteunen en kunnen opleidingsinstellingen studenten opleiden voor het werk van morgen.

Contact