Ons werk

De eerste duizend dagen van het kind

De eerste 1000 dagen van het kind zijn cruciaal voor de ontwikkeling. Door ouders zo vroeg mogelijk van de juiste adviezen te voorzien en door snel in te grijpen bij beginnende problematiek, kunnen we voorkomen dat er later zwaardere zorg nodig is. Symone Detmar, Principal Advisor: “Wij willen kinderen de best mogelijke start geven, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.”

10 Ontwerpelementen voor (online) informatie over en ondersteuning bij borstvoeding

Download de pdf

Bij TNO ontwikkelen we nieuwe interventies om ouders zo vroeg mogelijk te bereiken, bij voorkeur al vóór de zwangerschap. Deze interventies toetsen we op bruikbaarheid en effectiviteit.

Preconceptieadvisering

Stoppen met roken en drinken zijn voorbeelden van gezonde leefstijlkeuzen die vrouwen het best al kunnen maken voor ze zwanger worden. Ook een bezoek aan de huisarts om familiaire aanleg te bespreken, is verstandig. Met preconceptieadvisering maken we aanstaande ouders hiervan bewust. Consultatiebureaus geven deze voorlichting aan ouders tussen twee zwangerschappen in. En we hebben een website en lesmateriaal ontwikkeld voor mbo-scholieren.

CenteringPregnancy en CenteringParenting

CenteringPregnancy en CenteringParenting zijn nieuwe vormen van zorg, waarbij (aanstaande) ouders begeleiding krijgen in groepen. Daar is niet alleen ruimte voor de standaardcontroles, maar ook voor gesprekken over leefstijlkeuzen, voorbereiding op het ouderschap, voeding, slaapproblemen, vaccinatie en dergelijke. Dankzij de open discussies in de groep kunnen ouders weloverwogen keuzen maken. Ouders en zorgverleners worden op deze manier partners in opvoeding.

CenteringPregnancy en CenteringParenting worden op verschillende plaatsen aangeboden als tweede lijn van standaardzorg. Ouders kunnen zelf kiezen tussen individuele begeleiding en groepsdeelname. TNO onderzoekt de effectiviteit en verdiept de methodiek.

Vroege signalering

Vroege signalering van zorgelijke situaties kan escalatie voorkomen. Daarom hebben wij een instrument ontwikkeld waarmee verloskundigen al vroeg in de zwangerschap kunnen onderzoeken of aanstaande ouders een steuntje in de rug nodig hebben. Bijvoorbeeld bij relationele, financiële of opvoedkundige problemen. Door zorg en ondersteuning in een vroeg stadium laagdrempelig aan te bieden voorkomen we een zwaarder traject in de toekomst.

Samenwerking

TNO verbindt kennis met de praktijk. Wij werken samen met zorgprofessionals, beleidsmakers én ouders. We zoeken verbinding in de hele lijn van zorg, zodat elk kind de zorg krijgt die het nodig heeft. Wilt u samenwerken? Neem dan contact met ons op.

Lees meer

Ons werk

CenteringPregnancy en CenteringParenting: nieuwe manier van zorg

CenteringPregnancy en CenteringParenting zijn vormen van zorg waarin de medische controles tijdens de zwangerschap en op het consultatiebureau worden geïntegreerd met drie belangrijke componenten voor... Lees verder
Ons werk

Vroeg erbij

Een goede voorbereiding op het ouderschap draagt bij aan een optimale start voor kinderen. Ongunstige opgroeiomstandigheden en risicofactoren kunnen al voor de geboorte of conceptie aanwezig zijn. Onder... Lees verder
Nieuws

Vaderschap in Nederland, van willen naar doen

24 juni 2019
Vaders nemen nog weinig ouderschapsverlof op en passen hun werkschema vaak niet aan na de geboorte van een kind. Dit komt onder meer door gebrek aan steun op hun werk. Om dit te veranderen is een cultuuromslag... Lees verder
Nieuws

Health Deal I-JGZ: innovaties voor een nog gezondere jeugd

24 april 2019
Het gezin centraal stellen. Dat is de sleutel tot een nog gezondere jeugd. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) zet kinderen in hun kracht, versterkt het probleemoplossend vermogen van het gezin en is als adviseur... Lees verder
Nieuws

'Meer aandacht nodig voor eerste levensfase kind'

23 februari 2017
Welke uitdagingen en kansen liggen er om een goede bijdrage te leveren aan een gezonde, kansrijke en veilige start van het leven? Vijf organisaties die betrokken zijn bij interventies rondom positief ouderschap... Lees verder

Contact

Dr. Symone Detmar

  • jeugdgezondheid
  • opvoeding
  • opgroeien
  • kwaliteit van leven

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.