Ons werk

Didactische scholingen voor opleiders

Als praktijkopleider speel je een cruciale rol bij de professionele ontwikkeling van jeugdartsen in opleiding: als coach, begeleider én rolmodel. Om jouw opleidingsvaardigheden op peil te houden, volg je didactische scholingen.

Het aanbod van deze scholingen sluit aan bij het advies ‘De opleider op koers’ en de kaders van het Landelijk Professionaliseringsplan Praktijkopleiders. Voor alle scholingen wordt accreditatie aangevraagd bij de ABSG.

17 juni 2021: Perfectionisme van aios (online didactische scholing TNO)   

Wat is perfectionisme? Hoe is hier vanuit de instituutsopleiding aandacht voor? Op welke manier heb je als opleider daar mee te maken? Hoe kun je tijdig bijsturen en aios begeleiden bij een ‘te veel’ aan perfectionisme? En in hoeverre is de mate waarin je zelf perfectionistisch bent (of juist niet) van invloed op de interactie opleider – aios?

Over deze en andere vragen krijg je informatie en wissel je ervaringen uit. Maar je gaat vooral oefenen: Aan het eind van de dag kun je ‘perfectionisme’ bespreekbaar maken in een begeleidingsgesprek en passende feedback geven.

Tijd: 9.30 – 16.30u
Docenten/trainers: Joost Dijker en Yvonne Lawalata (trainers/acteurs op het terrein van communicatie).
Praktische informatie: Deelnemerskosten worden verrekend met opleidingsgelden (via SOGEON). Je kunt je aanmelden voor deze didactische scholing via onderwijs@tno.nl.

Aanmelden

Didactische scholing - 17 juni 2021

Meld je aan

22 september 2021: online congres voor alle opleiders van aios Arts M+G

Noteer deze datum alvast in je agenda!

Dit congres:
  • sluit aan bij de verschillende ervaringsniveaus van opleiders
  • gaat in op de mogelijkheden en uitdagingen van opleiden in het werkveld M+G
  • stelt de vier hoofdthema’s voor didactische scholingen uit de ‘Opleider op KOERS’ centraal: vakmanschap, leiderschap, samenwerking en academisering.

Nadere informatie, o.a. over aanmelden volgt per mail en via de website van TNO en NSPOH.

Incompany

Naast het gezamenlijke aanbod van didactische scholingen (NSPOH en TNO) verzorgt TNO incompany trainingen. Hiervoor maakt TNO een programma op maat. Een veel genoemd voordeel is het kunnen bouwen aan een gedeelde visie en het maken van afspraken over de taakverdeling. Interesse? Stuur dan een mail naar onderwijs@tno.nl.

Educatief Partnerschap

Voor iedere onderwijsgroep organiseert TNO gedurende de opleiding een aantal middagen Educatief Partnerschap. Praktijkopleiders, aios, instituutsopleiders en andere relevante betrokkenen van TNO gaan aan de slag met een opleidingsgerelateerd onderwerp. De toepassingsmogelijkheden van een nieuwe praktijkopdracht bijvoorbeeld, of de voorbereiding op de stages. Bijdragen aan de kwaliteit van de opleiding en een goede verbinding tussen instituutsonderwijs en praktijkopleiding staan hierbij centraal. Afhankelijk van het onderwerp kan ook een extern deskundige worden uitgenodigd (bijvoorbeeld een docent of onderzoeker).

Voor alle didactische scholingen en educatief partnerschap wordt accreditatie aangevraagd bij de ABSG.

 

 

Ons werk

Wil je jeugdarts KNMG worden? Of je competenties als opleider verder ontwikkelen?

TNO is een erkend opleidingsinstituut voor jeugdartsen. De instituutsopleiders zijn arts M+G of jeugdarts KNMG. Samen met onderwijskundigen geven zij vorm en inhoud aan het onderwijs voor jeugdartsen in... Lees verder

Contact

Volg TNO op social media

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.