Als praktijkopleider speel je een cruciale rol bij de professionele ontwikkeling van jeugdartsen in opleiding: als coach, begeleider én rolmodel. Om jouw opleidingsvaardigheden op peil te houden, volg je didactische scholingen.

Het aanbod van deze scholingen sluit aan bij het advies ‘De opleider op koers’ en de kaders van het Landelijk Professionaliseringsplan Praktijkopleiders. 

SOGEON CONGRES OPLEIDERS M+G: BLIJF OP KOERS

22 SEPTEMBER 2021

In opdracht van SOGEON organiseren TNO en de NSPOH het onlinecongres met als thema Blijf op Koers! Het congres trapt af met een pleidooi van Anja Schreijer, hoofd infectieziektebestrijding GGD Amsterdam en OMT lid, om als arts M+G zichtbaar te zijn en leiderschap te tonen. Daarna volgen workshops en masterclasses rond de thema’s vakmanschap, leiderschap, samenwerken en academisering. Blijf op Koers is hét congres om als praktijkopleider M+G stil te staan bij hoe jij je rol invult!

Voor meer informatie en aanmelden

Blijf op koers

Ga naar NSPOH.nl

SAMENWERKEN VOOR EEN OPTIMAAL LEERPROCES VAN DE AIOS.

3 DECEMBER 2021

De huidige opleiding biedt inspirerende stages en een variëteit aan inhoudsgebieden waarop aios zich kunnen ontwikkelen. Tegelijkertijd is het monitoren van de voortgang en het bieden van de juiste begeleiding, door de juiste persoon, op het juiste moment een hele uitdaging. Samenwerken met andere opleiders en begeleiders binnen en tussen organisaties biedt dan uitkomst. Maar hoe dan?

Tijdens deze scholing gaan we in gesprek over:

  • wat (volgens regelgeving) moet en wat mag bij de begeleiding van aios;
  • initiatieven op het terrein van samenwerking;
  • op welke punten, hoe en met wie jullie nu samenwerken;
  • waar de ‘gaten’ vallen, wat jullie graag anders willen en hoe;
  • criteria voor een goede overdracht van de ene naar de andere opleider/ begeleider.

Korte interactieve presentaties worden afgewisseld met uitwisseling in subgroepen en oefenen met vaardigheden, zoals het toepassen criteria voor een goede overdracht.

Tijd: 9.30 – 16.30u
Locatie:  Eindhoven

Voor meer informatie en aanmelden

Scholing optimaal leerproces van de AIOS

Mail naar [email protected]

LEIDERSCHAP VAN DE OPLEIDER

7 APRIL (OCHTEND, FYSIEK) EN 19 MEI (OCHTEND, ONLINE)

Samen met andere opleiders verken je de mogelijkheden om vorm te geven aan de competentie leiderschap als opleider. Bij welke opleiderstaken, in welke opleiderssituaties kun je als opleider leiderschap tonen? En wat doe je dan? Vervolgens reflecteren opleiders op hun eigen leiderschapsvaardigheden, bepalen zij wat beter of anders kan en voeren zij in de eigen opleiderspraktijk een opdracht uit. In een tweede online bijeenkomst worden verkregen inzichten gedeeld, feedback gegeven met aandacht voor feed forward!

  • Dagdeel 1 FYSIEK in Leiden: 7 april van 9.30 tot 12.45u
  • Dagdeel 2 Online: 19 mei van 9.30 tot 12.45u

Tussen dagdeel 1 en dagdeel 2 voert u een opdracht in de eigen opleiderspraktijk uit. LET OP: Deze scholingsdag bestaat uit 2 dagdelen die samen één didactische scholing vormen. Je kunt je alleen voor beide data opgeven).

Voor meer informatie en aanmelden

Leiderschap van de opleider

Mail naar [email protected]

INCOMPANY

Didactische scholingen kunnen ook incompany worden verzorgd. Een veel genoemd voordeel is het kunnen bouwen aan een gedeelde visie en het maken van afspraken over de taakverdeling. Interesse? Neem contact op met Ingeborg Tönis.

EDUCATIEF PARTNERSCHAP

Voor iedere onderwijsgroep organiseert TNO gedurende de opleiding een aantal middagen Educatief Partnerschap. Praktijkopleiders, aios, instituutsopleiders en andere relevante betrokkenen gaan aan de slag met een opleidingsgerelateerd onderwerp. De toepassingsmogelijkheden van een nieuwe praktijkopdracht bijvoorbeeld, of de voorbereiding op de stages. Bijdragen aan de kwaliteit van de opleiding en een goede verbinding tussen instituutsonderwijs en praktijkopleiding staan hierbij centraal. Afhankelijk van het onderwerp kan ook een extern deskundige worden uitgenodigd (bijvoorbeeld een docent of onderzoeker).

Voor alle didactische scholingen en educatief partnerschap wordt accreditatie aangevraagd bij de ABSG.

Ons werk

Wil je jeugdarts KNMG worden? Of je competenties als opleider verder ontwikkelen?

TNO is een erkend opleidingsinstituut voor jeugdartsen. De instituutsopleiders zijn arts M+G of jeugdarts KNMG. Samen met onderwijskundigen geven zij vorm en inhoud aan het onderwijs voor jeugdartsen in... Lees verder

Contact