Als praktijkopleider speel je een cruciale rol bij de professionele ontwikkeling van jeugdartsen in opleiding: als coach, begeleider én rolmodel. Om jouw opleidingsvaardigheden op peil te houden, volg je ieder jaar twee didactische scholingsdagen.

Het aanbod van deze scholingen sluit aan bij het advies ‘De opleider op koers’ en de kaders van het Landelijk Professionaliseringsplan Praktijkopleiders. 

September: SOGEON congres

21 september 2022, locatie nader bepaald

Tijdens dit congres zijn er plenaire sprekers en kun je kiezen uit een ruim aanbod workshops en masterclasses over de thema’s vakmanschap, leiderschap, samenwerken en academisering. Het aanbod sluit aan bij zowel beginnende als ervaren opleiders.

Je wordt uitgedaagd om samen met andere opleiders kritisch, onderzoekend en nieuwsgierig te reflecteren op de (eigen) rol van de opleider.

Goed om te weten:

  1. Het congres levert AbSG accreditatiepunten op en telt mee als didactische scholing.
  2. Je kunt deze dag volgen als je praktijkopleider bent van een aios sociale geneeskunde en de opleiding voor praktijkopleiders hebt gevolgd. Ook artsen met gedelegeerde taken zijn van harte welkom!
  • Programma en locatie: (online, op locatie of een combinatie daarvan) wordt later ingevuld.
  • Organisatoren: TNO en de NSPOH
  • Inschrijven: Schrijf je nu al in via de website van NSPOH
    Na inschrijving ontvang je in de periode daarna informatie over de verdere invulling van deze dag.
  • Vragen: Mail je vraag naar [email protected]

Voor meer informatie en aanmelden

SOGEON congres

Naar de website

November: Didactische scholingen TNO

24 november 2022, onderwerp en informatie volgt

INCOMPANY

Didactische scholingen kunnen ook incompany worden verzorgd. Een veel genoemd voordeel is het kunnen bouwen aan een gedeelde visie en het maken van afspraken over de taakverdeling. Interesse? Neem contact op met Ingeborg Tönis.

EDUCATIEF PARTNERSCHAP

Voor iedere onderwijsgroep organiseert TNO gedurende de opleiding een aantal middagen Educatief Partnerschap. Aios, hun praktijkopleiders, instituutsopleiders en andere relevante betrokkenen gaan samen aan de slag met onderwerpen die voor het leerproces van de aios van belang zijn.

Zij bespreken bijvoorbeeld de toepassingsmogelijkheden van een nieuwe praktijkopdracht en hoe de aios zich goed kan voorbereiden op de stages. Tijdens de bijeenkomsten is de input van praktijkopleiders en interactie tussen alle betrokkenen essentieel. Het uitgangspunt is dan ook dat aios samen met hun opleiders deelnemen.

Voor alle didactische scholingen en educatief partnerschap wordt accreditatie aangevraagd bij de ABSG.

Projecten van TNO Jeugd

Lees, kijk en beluister de verhalen over onze projecten waarmee we ons inzetten om alle kinderen alle kansen te geven gezond en veilig op te groeien.

Download hier de e-brochure: Alle kansen voor alle kinderen.

Ons werk

Wil je jeugdarts KNMG worden? Of je competenties als opleider verder ontwikkelen?

TNO is een erkend opleidingsinstituut voor jeugdartsen. De instituutsopleiders zijn arts M+G of jeugdarts KNMG. Samen met onderwijskundigen geven zij vorm en inhoud aan het onderwijs voor jeugdartsen in... Lees verder

Contact