Expertisegroep Materials Solutions

Detectie van vluchtige organische stoffen in het milieu, ontwikkeling van slimme materialen voor efficiëntere geothermische energie, gebruik van zonlicht voor de omzetting van CO2 in brandstoffen, opslag van warmte in moleculen ten behoeve van energietransitie, regeling van de energieflux door gebouwschillen, verbetering van thermoplastische composieten voor gewichtsbesparing en het verbeteren van materiaaleigenschappen voor sneller industrieel 3D- printen: voor al deze uitdagingen kunt u rekenen op de expertise van de onderzoeksgroep Materials Solutions van TNO.

Wilt u meer informatie over materials solution, of wilt u een bijdrage leveren?

Contact opnemen

Een kijkje achter de schermen bij de expertisegroep Materials Solutions

De expertisegroep Materials Solutions heeft een uitstekende reputatie wat betreft de ontwikkeling van innovatieve nanomaterialen, nanogestructureerde coatings en polymere nanocomposieten. De afdeling ontwikkelt innovatieve materialen met geavanceerde functionele eigenschappen die voor een specifieke toepassing geschikt zijn gemaakt door ontwikkeling van de juiste chemische samenstelling en ontwerp van nano- en/of microstructuren.

Valorisatie van know-how, dus een technisch efficiënte en kosteneffectieve productie op industriële schaal van genoemde materialen, is een zeer belangrijk aspect van de werkzaamheden.

COMPETENTIES

Bij de ontwikkeling van geavanceerde materiaaleigenschappen combineert de expertisegroep verschillende disciplines: colloïdchemie, nat-chemische coatings en polymere materialen, alsmede modellering van materialen en heterogene katalyse.

De drie grootste competenties van expertisegroep Materials Solutions

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Programmalijnen en competenties van Materials Solutions

De expertisegroep concentreert zich momenteel op de ontwikkeling van innovatieve materialen voor:
 1. Het verbeteren van de veiligheid en/of doelmatigheid van geo(thermische) energie (markttoepassingen: energie, milieu)
 2. Het detecteren van chemische stoffen (markttoepassingen: energie, gezondheidszorg, milieu, defensie en veiligheid)
3. De synthese van chemicaliën en brandstoffen door middel van zonlicht (markttoepassingen: duurzame chemische industrie)
4. Opslag van warmte in chemische verbindingen (markttoepassingen: bouw en infrastructuur, energie)
5. Regeling van de energieflux door gebouwschillen (markttoepassingen: duurzame chemische industrie, bouw en infrastructuur)
6. Het versnellen van industriële 3D-print productietechnieken (markttoepassingen: flexibele vrije vorm producten, industrie)
7. Het verbeteren van de prestaties en recycleerbaarheid van thermoplastische composieten (markttoepassingen: duurzame chemische industrie, auto-industrie)

De ontwikkeling van materialen voor geo(thermische) energie (1) en van chemische sensoren (2) gebeurt hoofdzakelijk binnen het raamwerk van de TNO-aandachtsgebieden EnergieTransitie, en Circulaire Economie & Milieu, terwijl het Early Research Programma (ERP) Energieopslag en -Conversie zich onder meer richt op activiteiten op gebied van Photons-to-Chemicals (3) en thermochemische opslag (4). De ontwikkeling van materialen voor een duurzaam gebouwde omgeving (5), additive manufacturing en 3D-printen (6) en lichtgewicht composieten voor de auto-industrie (7) gebeurt in onderzoeksprogramma’s binnen het Brightlands Materials Center.

BRIGHTLANDS MATERIALS CENTER

Het Brightlands Materials Center van TNO en de provincie Limburg dat programmagestuurd onderzoek uitvoert op gebied van polymere materialen, gestimuleerd door de industriële en maatschappelijke uitdagingen van morgen. Meer informatie over het Brightlands Materials Center en zijn onderzoeksprogramma’s kunt u vinden op de betreffende website.

De onderzoeksgroep Materials Solutions werkt samen met industriële partners, alsook spelers vanuit de kennisinfrastructuur, inclusief andere onderzoeksorganisaties en universiteiten. De werkzaamheden worden doorgaans projectmatig uitgevoerd binnen meerjarige programma’s voor onderzoek en technologische ontwikkeling en voor meerdere klanten tegelijk, met inbegrip van projecten die worden gerekend tot Europese kaderprogramma’s.

LOCATIE EN FACILITEITEN

De expertisegroep beschikt over uitstekend uitgeruste laboratoria op de High Tech Campus in Eindhoven en op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen, die geschikt zijn voor materiaalsynthese (colloïden en polymeren), karakterisatie van syntheseproducten, productontwikkeling en productvalidatie.

Faciliteiten:
• Materiaalsynthese (colloïden, polymeren)
• Synthese op laboratoriumschaal en op pilotschaal
• Organische en anorganische synthese
• Synthese van nanodeeltjes
• Zuivering/verwerking
• Karakterisatie van syntheseproducten
• Dispersies van nanodeeltjes
• Generieke karakterisatietechnieken (FTIR, UV-vis, GC, e.a.)
• Karakterisatie van polymeren (DSC, TGA, DMTA, reologie, trekproef, e.a.)


 

Wilt u meer informatie over materials solution, of wilt u een bijdrage leveren?

Contact opnemen
Nieuws

Slimme ramen besparen tot 22% energie per jaar

24 juni 2020
Het gebruik van energiezuinige slimme ramen kan tot een energiebesparing van 22% leiden ten opzichte van het gebruik van onbehandeld vensterglas. Dit blijkt uit een onderzoek waarin de prestaties van... Lees verder
Nieuws

Zonlicht als brandstof voor duurzame chemische processen - Project LUMEN

15 november 2019
TNO werkt in het Interreg project LUMEN samen met universiteiten en bedrijfsleven aan een demonstrator op labschaal om aan te tonen dat waterstof en koolstofdioxide, in combinatie met zonlicht, op een... Lees verder
Expertise

Materialen voor Geo Energy

Materiaalonderzoek voor Geo Energy op het gebied van ontmanteling en hergebruik, aanslag en afzettingen, geothermische energie en verbeterde oliewinning. De grootste uitdagingen vormen de zware omstandigheden... Lees verder
Expertise

Materials Solutions voor Chemical Sensing

Het programma Materials Solutions voor Chemical Sensing ontwikkelt actieve materiaalsystemen voor gebruik in chemische sensoren. Met behulp van dergelijke systemen kan de aanwezigheid van chemische stoffen... Lees verder
Expertise

Onderzoeksprogramma Energieopslag en -Conversie - Photons-to-chemicals

TNO werkt samen met universiteiten en industriepartners aan de ontwikkeling van nieuwe concepten voor het omzetten van zonlicht in chemische energie. Koolstofdioxide en waterstof worden omgezet in C1-chemicalien... Lees verder
Expertise

Thermochemische materialen voor langdurige en verliesvrije warmteopslag

De programmalijn Thermochemical Materials ontwikkelt stabiele, goedkope en veilige TCM’s voor gebruik in systemen voor thermochemische warmteopslag voor huishoudelijke toepassingen. Deze systemen kunnen... Lees verder
Expertisegroepen
Contact

Dr. ir. Jan Pieter Maurice

Meer weten over NanoXBorder?

Meer weten over Spotlight?