Fotonica is de technologie die zich richt op het opwekken, transporteren en detecteren van lichtgolven en lichtdeeltjes (fotonen). Het wordt toegepast in een breed scala aan producten en processen waarin licht een belangrijke rol speelt. Denk aan steeds betere camera’s in mobiele telefoons, duurzame verlichting en snelle internetverbindingen via glasvezel.

Fotonische oplossingen zijn een antwoord op de groeiende behoefte aan snelle betrouwbare communicatie en digitalisering van de industrie. De toepassing strekt zich uit tot voedselproductie, wooncomfort, en gezondheidstechnologie en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Een nieuwe ontwikkeling betreft de miniaturisering en integratie in chips; de zogenaamde geïntegreerde fotonica.

Sleuteltechnologie

Europa heeft aangegeven flink te willen investeren in fotonica als sleuteltechnologie. Niet alleen om Europees industrieel leiderschap en economische groei te realiseren, maar ook om langdurig hoogwaardige werkgelegenheid te stimuleren.

De wereldwijde groei van de fotonica-industrie wordt geschat op 40% in de komende vijf jaar. Nederland heeft internationaal een sterke positie in het toepassen van fotonica. De technologie speelt een grote rol in het succes van de Nederlandse hightech industrie en is een drijvende kracht voor het behoud van concurrentievermogen van onze economie. Bijna 300 Nederlandse bedrijven, waarvan een groot deel in het mkb, werken direct aan de ontwikkeling en toepassing van fotonicaproducten.

Nationale Agenda Fotonica

Om de versnelling van fotonica te realiseren, hebben PhotonicsNL, Dutch Optics Centre van TNO en TU Delft en PhotonDelta, mede op verzoek van het ministerie van EZK een Nationale Agenda Fotonica opgesteld. Dit plan, in combinatie met het investeringsplan van PhotonDelta rond geïntegreerde fotonica, vormt één agenda en kapstok voor de fotonica-initiatieven in Nederland.

Meer informatie over de Nationale Agenda Fotonica

Ga naar de website
Expertise

Expertisegroep Optics

Monitoren van de gasconcentratie in de atmosfeer, ontwikkelen van de quantum computer, ontwikkelen van mobiele telefoonchips, non-invasieve glucosemetingen door diabetici: in al deze toepassingen en in... Lees verder
Ons werk

Ontwikkeling van biosensoren die levens gaan redden

TNO werkt de laatste jaren aan de ontwikkeling van een optische biosensor, een apparaat dat een druppel bloed kan analyseren om vast te stellen of iemand bijvoorbeeld een infectieziekte heeft. Nu is het... Lees verder
Ons werk

Freeform optische oppervlakten meten met NANOMEFOS

Dutch Optics Centre en Demcon hebben samen NANOMEFOS ontwikkeld, een geavanceerd meetinstrument voor freeform optische oppervlakten. Dutch United Instruments, kortweg DUI, is opgericht om dit unieke product... Lees verder
Ons werk

Particle scanner: kleine deeltjes met grote snelheid detecteren

Bij de fabricage van chips leidt vervuiling met het kleinste deeltje al tot een onbruikbaar product. Om dat te voorkomen, is het nodig om vervuilingen op nanoschaal te kunnen detecteren. Dutch Optics Centre... Lees verder

Contact

Ir. Bart Snijders

  • optica
  • fotonica