Om innovaties in de quantumtechnologie te versnellen, moeten alle actieve spelers - inclusief het MKB en start-ups - hun concepten eerst testen en valideren. Vaak hebben kleinere partners niet de faciliteiten of financiën om een concept te ontwikkelen tot een levensvatbaar product. Sinds 2020 kan TNO's QITT-faciliteit (Quantum Information Technology Test) de engineeringcyclus versnellen en quantumtechnologieën tot hun volle potentieel brengen.

Test vandaag nog uw quantumtech!

Neem contact op met Gabriele Bulgarini

Contact opnemen
TNO-ingenieurs aan het werk aan QITT: de Quantum Information Technology Test-faciliteit van TNO.

Beschikbaar en toegankelijk

QITT is een open testfaciliteit die inspeelt op de specifieke behoefte van de markt. Namelijk, een onafhankelijke, betrouwbare en bedrijfseigen testfaciliteit. Met QITT kunnen Nederlandse en Europese industriële bedrijven de engineeringcyclus van quantumtechnologieën versnellen. De faciliteit biedt plaats aan een reeks quantumapparaten en kan worden gebruikt voor het karakteriseren en valideren van cryogene chips, quantumprocessoren, cryogene elektronische componenten, besturingselektronica en softwareoplossingen. Als uw bedrijf ook met deze technologieën werkt, neem dan gerust contact met ons op.

Full-stack testen van quantumapparaten

Vaak komen de grote innovaties op het gebied van quantumapparaten voort uit de optimalisering van een specifieke component uit een complete stack. TNO heeft de kennis die de organisatie heeft ontwikkeld tijdens de bouw van Quantum Inspire - Europa's eerste cloud-based quantumcomputingdienst - toegepast om een faciliteit te ontwerpen die deze groeiende sector kan ondersteunen bij deze cruciale validatiestappen. Quantum Inspire was een project dat is uitgevoerd als onderdeel van de samenwerking in het kader van QuTech.

Voor het eerst in Europa kunnen kleine en grote bedrijven bij QITT hun quantumapparaten en -componenten laten testen in een full-stack systeemimplementatie. De faciliteit kan zowel met halfgeleider spin qubits als met supergeleidende (transmon) qubits werken, daarbij werkend met een snel laadsysteem om zo de doorlooptijd voor testen kort te houden. Ook kan er cryogene of niet-cryogene apparatuur, software enz. worden getest. Dankzij een modulaire architectuur kan TNO de afzonderlijke subsystemen in een volledige quantumcomputingstack benchmarken.

Ondersteuning van industriële bedrijven

TNO-ingenieurs aan het werk aan QITT: de Quantum Information Technology Test-faciliteit van TNO.

De faciliteit is een schoolvoorbeeld van wat TNO als haar missie beschouwt: op deze wijze kunnen we onze kennis en expertise inzetten om bedrijven te ondersteunen bij het valideren van hun producten en diensten en zo hun concurrentiepositie te versterken.

Het doel van QITT is om obstakels in de engineeringcyclus weg te nemen door ervoor te zorgen dat essentiële testtechnologie beschikbaar en betaalbaar is, zelfs voor relatief kleine of nieuwe spelers. Als onafhankelijke onderzoeksorganisatie verwacht TNO geen IE-rechten voor innovaties die bij QITT worden getest.

Het doel van de faciliteit is om de sector als geheel vooruit te helpen en innovaties te versnellen. Als de componenten volwassener worden, profiteert het hele quantumecosysteem daarvan. 

Volledig uitgeruste faciliteit

QITT beschikt over een volledig uitgeruste Bluefors LD400 dilution-fridge, die werkt bij een temperatuur van 10 mK. Tevens beschikt QITT over een supergeleidende 3T-magneet in één as en een snel systeem voor het uitwisselen van monsters, en is aangesloten op ultramoderne regel- en meetelektronica die werkt in een bereik van DC tot frequenties van 10 GHz. Andere eigenschappen zijn:

  • Ruisarme elektronica voor DC-metingen
  • Radiofrequentie reflectometrie (0-1 GHz)
  • Microgolftransmissie (4-8 GHz)
  • Spectrumanalyser en schaalbare netwerkanalyser (tot 12 GHz)
  • FPGA-gebaseerde regelelektronica voor qubitmeting en -regeling

Kortom: QITT kan quantumtechnologische innovaties in Nederland (of in de rest van Europa) testen, meten en valideren. Wilt u uw quantumapparaat testen of valideren, of wilt u gewoon meer informatie? Neem dan vandaag nog contact op met QITT.

 

Kijk wat QITT voor u kan doen.

Contact QITT
Kennis

Nieuwe quantumrevolutie biedt Nederlands bedrijfsleven kansen

Quantumtechnologie is een sleuteltechnologie die nieuwe producten en diensten mogelijk maakt. Quantumcomputers, quantumsimulators, quantumnetwerken en quantumsensoren kunnen straks dingen die hun ‘klassieke’... Lees verder
Ons werk

QuTech: quantum-computing en quantum-internet

Quantumtechnologie zal naar verwachting in de toekomst steeds belangrijker worden. QuTech is een instituut voor geavanceerd onderzoek op het gebied van quantumcomputing en quantuminternet. Dit samenwerkingsverband... Lees verder
Ons werk

Quantum Inspire

TNO ontwikkelde samen met TU Delft in samenwerkingsverband QuTech, de eerste Europese quantum computer in de cloud. Deze is te vinden op het online platform: ‘Quantum Inspire’. Quantum Inspire maakt de... Lees verder
Expertise

Nieuwe mogelijkheden met quantumtechnologie

Razendsnelle en microscopisch kleine quantumsystemen, zoals computers en sensoren, daarop richt TNO zich met het relatief nieuwe onderzoeksgebied quantumtechnologie. Om de unieke eigenschappen van quantummechanica... Lees verder
Contact