Aardobservatie: onze planeet in beeld

Met satellieten voor aardobservatie brengen we onze planeet in beeld. TNO heeft een lange geschiedenis in het ontwikkelen van instrumenten die atmosfeer, land en water van onze planeet kunnen bekijken, zodat we de schadelijke impact van broeikasgassen en luchtvervuiling terug kunnen dringen. Daarnaast gebruiken we onze faciliteiten voor het kalibreren van een scala aan optische satellietinstrumenten.

Vragen over ons werk op het gebied van aardobservatie?

Neem contact op met Anton Leemhuis

Contact opnemen

Met meer dan 35 jaar ervaring heeft TNO een bewezen trackrecord in het bouwen van ruimte-instrumenten en -componenten voor missies van ESA en NASA, en het leveren van baanbrekende technologieën en componenten, waaronder spectrometers voor aardobservatie. Tientallen satellieten zijn uitgerust met systemen die door TNO zijn ontworpen, gebouwd en getest. Onze klimatologische modellen voor aard- en ruimtemetingen worden dagelijks gebruikt door het KNMI en de Copernicus Atmospheric Monitoring Service (CAMS). Met deze activiteiten helpt TNO de kwaliteit van het leven op aarde te verbeteren.

SPECTROMETERS

Copernicus Sentinel 5P – TROPOMI-integratie bij TNO

TNO ontwikkelt instrumenten voor aardobservatie die wereldwijde, onafhankelijke metingen van luchtkwaliteit en broeikasgassen leveren. In de afgelopen 20 jaar hebben we optische systemen ontwikkeld en gerealiseerd die de kern vormen van bekende instrumenten die worden gebruikt door internationale ruimteagentschappen, zoals GOME (ESA), SCIAMACHY (ESA/ ENVISAT) en OMI (NASA Aura).

Het meest recente voorbeeld hiervan is TROPOMI (NSO/ESA).* Dit instrument werd in 2017 operationeel en levert dagelijks wereldwijde metingen met een unieke hoge ruimtelijke resolutie van 3,5 × 5 km2.

Momenteel is TNO betrokken bij de ontwikkeling van de ESA/EC Sentinel 5. Op basis van data van instrumenten zoals TROPOMI kunnen beleidsmakers en industrie beschikken over bruikbare informatie over uitstootbeperking.

Daarnaast zet TNO zijn grote ervaring en technologische positie in bij het ontwikkelen van instrumenten voor aardobservatie en systemen voor het monitoren van water en land. Een recente trend in aardobservatie is het toenemende gebruik van geminiaturiseerde instrumenten op kleine satellieten, waarvoor TNO innovatieve oplossingen biedt.

TOONAANGEVEND IN KALIBRATIETECHNOLOGIEËN

TNO levert kalibratietechnologieën van wereldklasse, van on-board kalibratiehardware voor ruimte-instrumenten tot on-ground kalibratie van componenten (MERIS-diffusors) of complete instrumenten (SCIAMACHY, OMI, GOME-2).

Wij beschikken over unieke faciliteiten voor kalibratie, zoals de Absolute Radiometric Calibration Facility (ARCF) voor diffusormetingen, de Vacuum Calibration Facility (VCF) en de binnenkort te openen faciliteit voor Calibration of Space Instruments (CSI) met twee speciale thermische vacuümkamers.

Meer weten over ons werk op het gebied van aardobservatie?

Neem dan contact op met Anton Leemhuis

Contact opnemen
Nieuws

TNO en Columbia University: komende vijf jaar veel beter beeld methaanemissie door satellieten

14 oktober 2020
De beschikbaarheid van nieuwe satellietdetectiesystemen zal de komende vijf jaar, samen met bestaande lucht- en grond monitoringsystemen, voor een veel nauwkeuriger beeld zorgen van methaanemissies. Dat... Lees verder
Nieuws

TNO levert optische module voor Sentinel-5-ruimtemissie

29 juli 2020
Vandaag draagt TNO, als eerste partij, een optische module voor het Sentinel-5-instrument over aan het Duitse Airbus Defence & Space dat het satellietinstrument in elkaar gaat zetten. Sentinel-5 wordt... Lees verder
Nieuws

Satellietmetingen maken ammoniakverdeling over Nederland inzichtelijk

23 april 2020
TNO maakt met dagelijkse satellietmetingen inzichtelijk hoe ammoniak zich verdeelt over Nederland. Emissies van ammoniak leveren de belangrijkste bijdrage aan de Nederlandse stikstofproblematiek maar... Lees verder
Space & Scientific Instrumentation
Contact

Drs. ir. Anton Leemhuis