Data Science, inzicht en betekenis geven aan data van u en anderen

De afdeling Data Science van TNO brengt expertise in gestructureerde en ongestructureerde data, datainfrastructuren en data governance samen, waarbij we de nadruk leggen op data analytics en semantische technologieën. In een wereld van verbonden mensen en apparaten wordt data, zowel complexe data als big data, steeds belangrijker. Onze belangrijkste missie is om betekenis te geven aan deze data, bedrijven en overheden te helpen hun data te beheren en in staat te stellen betere beslissingen te maken vanuit zowel een maatschappelijk als bedrijfseconomisch perspectief.

Betekenis geven aan data

Data krijgt een steeds belangrijkere rol in onze samenleving en in onze economie. Mensen en apparaten om ons heen genereren steeds meer data. De toename van het aantal smartphones, slimme meters, fitnessgadgets en het Internet of Things (IoT) zorgt voor nog meer databronnen. Het belang van de bestaande grote neemt toe – welke data te delen, hoe data te delen en hoe betekenis te geven aan de data. Als gevolg van de groei van de verschillende databronnen neemt de vraag naar datastandaarden, datainfrastructuren en betere data governance toe. Meer data betekent ook dat de veiligheid van data en cybersecurity extreem belangrijk worden voor de samenleving, naast de impact op beleid en regelgeving.

TNO biedt twee kennisgebieden; ‘Data Analytics’ en ‘Connected Business’  die de verschillende aspecten van data afdekken, beide met het gebruik en de toepassing van data als belangrijkste aandachtspunt.

Inzicht in Big data

Kennisgebied ‘Data Analytics’ richt zich op de analyse van ongestructureerde of semigestructureerde data. Onderwerpen waaraan we in dit kennisgebied werken omvatten text mining, behavioural informatics, privacypreserving analytics, graph analysis en machine learning.
TNO ontwikkelt technieken voor het verwerken van ongestructureerde en semigestructureerde data en past deze toe. Het team ‘Data Analytics’ zet data om in informatie en richt zich op het analyseren en visualiseren van grote hoeveelheden complexe data, die van verschillende bronnen komen, in uiteenlopende formaten. Deze technieken worden toegepast om bedrijven inzicht te geven in de grote hoeveelheden data waarover ze kunnen beschikken data en overheden duiding te geven van wat gaande is in een steeds meer digitale wereld. TNO werkt onder meer aan de volgende onderwerpen:

  • Text mining: verwerking van natuurlijke taal, automatische onderwerpdetectie, information retrieval
  • Privacypreserving analytics: analyse van geencrypte data, datamining in relatie tot privacy, beveiligde methoden van opslag
  • Behavioural analytics: automatisch geven van aanbevelingen, opbouwen van gebruikersprofielen, modelleren van menselijk gedrag
  • Crossdomain analytics: analyse van heterogene data, combineren van sensordata en technische data uit diverse domeinen (telecom, netwerken, internet)
  • Structured data analysis: kennisgrafen, graph databases, analyse van sociale netwerken

De belangrijkste toepassingsdomeinen waar TNO momenteel werkzaam in is, zijn veiligheid (illegale activiteiten op het (Dark) web en handhaving), media, smart cities en smart industry, sport en zorg.

Delen van data: betekenisvolle informatie-uitwisseling

Kennisgebied ‘Connected Business’ richt zich op het delen van data op een gestructureerde en betekenisvolle manier, zowel binnen als tussen organisaties en apparaten. Onderwerpen waaraan we hier werken zijn interoperabiliteit, semantische technologieën, data infrastructuren en data governance. Het realiseert oplossingen voor het efficiënt, beheerst en elektronisch delen van informatie. Deze oplossingen maken betekenisvolle uitwisseling van informatie tussen industriële en commerciële sectoren en over domeinen heen mogelijk. TNO helpt en stelt zo bedrijven, overheden en mensen in een dynamische wereld in staat om (nieuwe vormen van) samenwerking aan te gaan. TNO heeft zich gespecialiseerd op de volgende gebieden:

  • Semantiek: domeinmodellering en ontologieën, standaardisatie van vocabulaires en datamodellen
  • Interoperabiliteitsarchitecturen: linked en open data, datainfrastructuren, gefedereerde platformen, blockchain technologie
  • Digital ecosystem governance: data governance, beheer van open standaarden en open data

De belangrijkste toepassingsdomeinen waar TNO momenteel werkzaam in is, zijn logistiek, waardeketens, agrifood, smart cities en smart industry, overheid, Internet of Things en zakelijke dienstverlening.

Wilt u meer inzicht krijgen in uw big data of wilt u met TNO van gedachten wisselen hoe u uw informatie-uitwisseling op een beheerste en betekenisvolle manier kunt inrichten, neemt u dan contact met ons op.

Ons werk

Toekomstgerichte IT-architecturen voor uw bedrijf en uw ecosysteem

Huidige IT-oplossingen zijn er niet op ingericht om te gaan met de toekomstige manier van zaken doen. Er vindt namelijk een fundamentele verandering plaats bij het toekomstige zaken doen mede door het... Lees verder
Ons werk

Het potentieel van data benutten door betere besturing en beheer

Digital ecosystem governance betreft de besturing van het delen van data in een ecosysteem van publieke en private organisaties, dusdanig dat waarde gecreëerd kan worden vanuit de data. TNO biedt een... Lees verder
Ons werk

Standaardisatie van semantiek

In de netwerkeconomie werken organisaties intensief samen in ketens en vindt veel informatie-uitwisseling plaats. Interoperabiliteit maakt samenwerken tussen organisaties effectiever en efficiënter. Open... Lees verder
Ons werk

Aan de slag met Big Data - Denk groot, begin klein

Kun je als MKB’er profiteren van innovatieve manieren om Big Data te analyseren? Jazeker, dat kan. Je moet alleen wel weten hoe je het aanpakt. De gratis online cursus ‘Aan de slag met Big Data - Denk... Lees verder
Nieuws

Promotie Maaike de Boer over semantic mapping in video

19 december 2017
Op maandag 18 december 2017 verdedigde Maaike de Boer haar proefschrift genaamd 'Semantic mapping in video retrieval', aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Het onderzoek van de Boer, innovator scientist... Lees verder
Nieuws

Metropoolregio Amsterdam krijgt eerste Big Data Hub

12 september 2016
De Amsterdam ArenA opent vanmiddag haar deuren voor de eerste Big Data Hub van Nederland. Hier kunnen ondernemers in een praktijkomgeving met overheden en wetenschappers data delen en data-gedreven innovaties... Lees verder
Nieuws

Training TNO en INTERPOL over georganiseerde misdaad op Darknet en cryptovaluta

22 augustus 2016
Het identificeren van individuele misdadigers en netwerken van georganiseerde misdaad op het Darknet en hun modus operandi om detectie door de politie te vermijden was het middelpunt van een vijfdaagse... Lees verder

Expertisegroepen
Contact
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.