Advanced data analytics: voor transparante en verantwoorde AI

In een wereld waarin steeds meer verbonden is wordt data steeds belangrijker. Dit heeft allerlei consequentie en biedt veel mogelijkheden. TNO heeft expertise op het gebied van het delen en analyseren van data en ziet het als haar missie om inzicht en betekenis te geven aan data op een uitlegbare en verantwoorde manier.

Data krijgt een steeds belangrijkere rol in onze samenleving en economie. Mensen en apparaten genereren steeds meer data. De toename van bijvoorbeeld het aantal sensoren, smartphones en wearables zorgt voor nog meer databronnen. Er is dan ook een groeiende vraag naar betrouwbare en inzichtelijke data-analyse, data governance, datastandaarden en data-infrastructuren voor het delen en analyseren van data.

“We helpen bedrijven en overheden op een verantwoorde en transparante manier hun data te delen, te beheren en betere beslissingen te maken vanuit zowel maatschappelijk als bedrijfseconomische perspectief”, legt Timon Brussaard, business developer Advanced Data Analytics, uit.

Artificial intelligence

De roadmap Advanced Data Analytics houdt zich bezig met allerlei big data trajecten waarin artificial intelligence (AI) belangrijk is. Binnen onze drie kennisgebieden – Explainable, Responsible en Interoperable Data Science – is het belangrijkste aandachtspunt steeds inzicht en betekenis geven aan data op een uitlegbare en verantwoorde manier.

Zo richten we ons op het transparant maken van data-analysemethoden gebaseerd op AI. We ontwikkelen automatische redeneertechnologieën die relaties in data kunnen afleiden én analyse-uitkomsten kunnen uitleggen aan de mens. Omdat data gevoelige informatie kan bevatten ontwikkelen we oplossingen met een privacy-vriendelijk design. Bovendien realiseren we oplossingen voor het efficiënt en beheerst delen van digitale informatie. Daarbij staat de mens steeds centraal.

Showcases

Binnen het project Curium worden gegevens van jeugdpsychiatriecliënten geanalyseerd om de behandelaar te ondersteunen met diagnosestellingen. De nadruk ligt op het uitlegbaar maken van de analyse: op welke manier komt het model tot een uitspraak, en wat maakt dat in dit geval een bepaalde diagnose meer waarschijnlijk is dan een andere?

Patient Forum Miner is een text mining applicatie die het mogelijk maakt om informatie op patiëntenforums voor medici doorzoekbaar en interpeteerbaar te maken. Vooral voor zeldzame ziekten zijn er vaak in één land te weinig patiënten voor goed onderzoek; internationale forums waar patiënten hun ervaringen delen kunnen dan een goede bron van informatie zijn.

Een ander domein waarin onze kennis wordt ingezet is analyse van criminele activiteiten. In de Europese onderzoeksprojecten ASGARD en TITANIUM werkt TNO aan het analyseren van digitale sporen van criminele activiteiten, met name op het dark web, in virtual currencies zoals bitcoin, en op in beslag genomen apparaten. Er wordt bijvoorbeeld op basis van berichten een profiel opgesteld dat iets kan zeggen over de auteur, zodat het mogelijk is om berichten op verschillende sites te herleiden naar dezelfde persoon.

Meer weten over wat wij doen op het gebied van Advanced Analytics of met ons samenwerken? Lees hieronder verder of neem contact met ons op.

Expertise

Expertisegroep Data Science

De afdeling Data Science van TNO bezit expertise over het delen en analyseren van gestructureerde en ongestructureerde data.  Daarbij richten we ons op data-analyse met behulp van machine learning, en... Lees verder

Data sharing
Contact