TNO houdt zich al jaren bezig met kringlooplandbouw. We beschikken over een schat aan innovatieve technieken waarmee bedrijven hun voordeel kunnen doen. Op die manier stimuleren we duurzaamheid – maar evengoed een nieuwe manier van agrarisch ondernemen.
TNO houdt zich al jaren bezig met kringlooplandbouw. We beschikken over een schat aan innovatieve technieken waarmee bedrijven hun voordeel kunnen doen. Op die manier stimuleren we duurzaamheid – maar evengoed een nieuwe manier van agrarisch ondernemen.

Zo’n 30 jaar geleden ontwikkelde TNO een uniek computerprogramma waarmee kassenbouwers met een druk op de knop het constructief ontwerp van de tuinbouwkas konden optimaliseren. Tot op de dag vandaag is het programma doorontwikkeld en wordt het wereldwijd gebruikt. Vrijwel iedere glazen kas ter wereld is ontworpen met CASTA/Kassenbouw. Mede dankzij deze innovatie groeide de Nederlandse glastuinbouwindustrie uit tot een wereldleider op het gebied van gewassenteelt.

Recent sloeg TNO de handen ineen met ICT-experts en kassenbouwers voor de ontwikkeling van een centrale datahub: Data Driven Integrated Growing Systems (DDINGS). Net als in de zuivelsector speelt datadeling hier een cruciale rol. In de glastuinbouw meten en verzamelen systemen alle details over bijvoorbeeld arbeid, klimaatomstandigheden en watertoevoer. Via de datahub kan deze informatie worden benaderd en verrijkt. Op basis daarvan kan de teler direct aflezen wat hem te doen staat om zijn bedrijf optimaal te laten functioneren. Uiteindelijk kan de computer ook zelfstandig de kassen aansturen. Door direct op kleine veranderingen in te spelen kunnen de ideale teeltcondities voor de plant worden bereikt en kan duurzame teelt worden gegarandeerd.

Binnen de Stichting Hortivation werkt TNO samen met een groot aantal kassenbouwers, installateurs en ICT-bedrijven aan diepgaand onderzoek naar de optimale teeltstrategie. Dat doen we door onder andere te kijken naar hoe gewassen groeien in verschillende werelddelen. Dankzij zelfsturende teeltsystemen is het namelijk mogelijk om meerdere kassen wereldwijd op afstand te beheren. Door gewassenteelt en slimme techniek samen te voegen kunnen we niet alleen duurzamer produceren, maar kan Nederland ook zijn koppositie in de internationale tuinbouw behouden.

Meer weten of geïnteresseerd in een samenwerking? Neem dan contact op met Egon Janssen.

Neem contact op met Egon Janssen

Stuur een mail