TNO houdt zich al jaren bezig met kringlooplandbouw. We beschikken over een schat aan innovatieve technieken waarmee bedrijven hun voordeel kunnen doen. Op die manier stimuleren we duurzaamheid – maar evengoed een nieuwe manier van agrarisch ondernemen

Neem contact op met Evert van den Akker

mail
In de melkveesector verzamelt men al jarenlang zeer gedetailleerde informatie over de koe en de bedrijfsprocessen op een melkveehouderij. Deze data biedt inzicht in de melkproductie, de gezondheid van de dieren en hun voortplanting. Op basis daarvan worden werkinstructies opgesteld die met name bedoeld zijn om de levensverwachting van een koe te verlengen en bedrijfsprocessen te optimaliseren. Deze systemen leidden al tot verbeteringen op het gebied van dierenwelzijn, maar de informatie werd slechts op kuddeniveau verzameld en analyse vergde veel tijd. Daardoor was het soms lastig om snel in te grijpen.

TNO werkte samen met Wageningen University en zuivelproducenten CRV, Agrifirm en Friesland Campina om dat te verbeteren. Zo ontstond het Smart Dairy Farming-project (SDF). Ons uitgangspunt was om een overkoepelend systeem te bouwen waarin niet alleen meer informatie werd verzameld, maar ook op een manier die door de verschillende partijen in de productieketen werd geaccepteerd. En dat gebeurt nu in real-time, dus direct als het in de stal plaatsvindt. Op die manier kan de boer zelfs tot het uur nauwkeurig bepalen wanneer een koe bijvoorbeeld het beste kan worden geïnsemineerd.


Onze partners uit de industrie en de boeren zelf erkennen de meerwaarde van deze manier van onderlinge datadeling. Elke partij kan daarmee zijn productieproces beter afstemmen en zo efficiënt mogelijk bijdragen aan duurzaamheid en de gezondheid van het dier. Daarmee besparen we vandaag in de kosten én kunnen we voorzien in de vraag van morgen. Toch staat dit project nog in de kinderschoenen. TNO werkt verder met andere partijen om de gehele melkproductieketen bij dit systeem te betrekken.

Wil je ook meewerken aan de toekomst van de melkveesector? Neem dan contact op met Evert van den Akker.