Multi-Party Computation: Zorg Optimaliseren door Patiëntendata te versleutelen

Hoe beveiligen we gevoelige patiëntdata op zo’n manier dat patiënten anoniem blijven, de privacy gewaarborgd wordt en de informatie niet in verkeerde handen valt? Dat kan met Multi-Party Computation (MPC). Het combineren van data van grote groepen patiënten kan leiden tot nieuwe inzichten en betere behandelmethoden voor patiënten. Zo werken TNO en Integraal Kankercentrum Nederland samen om inzicht te krijgen uit data met als doel de impact van kanker te reduceren. En zo kan de individuele behandeling van hiv-patiënten verbeterd worden door te leren van successen en missers van artsen en farmaceutische bedrijven.

Het delen van data tussen verschillende zorgverleners mag niet zomaar; privacy moet optimaal gewaarborgd blijven met maximale dataveiligheid. TNO heeft hiervoor de Care for Data innovatie ontwikkeld.

WAT IS MULTI-PARTY COMPUTATION?

Het combineren van verschillende datasets leidt tot nieuwe inzichten, maar roept ook privacy vragen op. Multi-Party Computation, kortweg MPC, is een slimme manier om een gezamenlijke database te genereren zonder de data te hoeven onthullen. Data wordt met cryptografische technieken beschermd, waardoor deze gedeeld kan worden zonder dat partijen andermans data ooit daadwerkelijk kunnen inzien, én zonder gebruik te hoeven maken van een derde partij die de analyses uitvoert. Met MPC wordt dus helemaal geen data inzichtelijk gemaakt, maar alleen gecombineerde conclusies. En dan op zo’n manier dat iedereen kan inzien dat de uitkomsten correct zijn, zonder dat de daadwerkelijke (persoons)gegevens gedeeld worden.
MPC-technologie kan daarom beschouwd worden als een cryptografische “gereedschapskist”.

Gepersonaliseerde zorginterventies

In samenwerking met Erasmus MC, Zilveren Kruis en ZorgTTP heeft TNO in juli 2020 laten zien, dat het mogelijk is veilig persoonsgegevens van meerdere organisaties te koppelen en te analyseren. Door gebruik te maken van state-of-the-art cryptografie, is in een pilot met synthetische data aangetoond dat dit soort oplossingen werken in praktijk. In de toekomst kan verzekeringsdata gecombineerd worden met ziekenhuisdata om betere voorspellingen te maken over ziektebeelden, zoals voor hartfalen. En die voorspellingen kunnen door artsen gebruikt worden voor gepersonaliseerde zorginterventies.

Samenwerking binnen oncologie

TNO en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) werken samen om inzicht te genereren uit de steeds grotere hoeveelheden beschikbare data van kankerpatiënten. Dit kan uiteindelijk helpen om de impact van kanker te reduceren: de kans op genezing verhogen en kanker voorkómen. Binnen deze multidisciplinaire samenwerking – tussen onder andere artsen, epidemiologen, data scientists en klinisch informatici – wordt MPC ingezet om meer waarde te halen uit de beschikbare data van onder meer de Nederlandse Kanker Registratie (NKR). De NKR bevat gegevens over ziekte, zorg en uitkomsten.
TNO en IKNL hebben voor 2020 de ambitie om privacy-veilige open source software te ontwikkelen. Deze software zal breder inzetbaar zijn voor veel meer toepassingen in de gezondheidzorg. Op die manier komen deze nieuwe innovaties maximaal ten goede aan de patiënt.

Zoektocht naar optimale HIV-behandeling

Ook binnen hiv-onderzoek loopt men aan tegen problemen bij het gebruik van privacygevoelige patiëntgegevens. MPC-technologie kan ook daar uitkomst bieden. TNO heeft samen met onderzoeksgroepen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van MPC om de optimale behandeling voor een individuele hiv-patiënt te bepalen, zonder de privacy te schaden. Alle betrokkenen zijn enthousiast en denken dat MPC ook ingezet kan worden voor het bepalen van de beste behandeling bij andere ziekten en binnen andere sectoren.

Care for Data

Platform voor veilige data-analyses in de zorg

In samenwerking met CZ, het Zuyderland Ziekenhuis en het CBS is het Care for Data platform ontwikkeld. Dit decentrale platform maakt het mogelijk statistische analyses te doen op zorgdata die veilig bij verschillende partijen blijft staan, waarbij alleen uitkomsten over de totale populatie zichtbaar worden (en dus nooit data op persoonsniveau wordt gedeeld). Ook is hierbij geen vertrouwde 3e partij (Trusted Third Party) nodig om de data te anonimiseren.

Care for data is een schaalbaar platform, waarmee het mogelijk wordt om tegen lage kosten de effectiviteit van zorginnovaties doorlopend te beoordelen, of de kwaliteit van zorg (value based healthcare) te kunnen monitoren, zonder dat gevoelige data bij andere partijen terecht komt. TNO is op zoek naar partijen die de kosteneffectiviteit van een bestaande zorginnovatie willen evalueren, of partijen die geinteresseerd zijn in het monitoren van Value Based Healthcare contracten.

MPC voor financiële instellingen en overheid

Niet alleen de gezondheidszorg is gebaat bij de unieke eigenschap van MPC om data te kunnen combineren en delen zonder de inhoud kenbaar te maken. Ook financiële instellingen zullen door samenwerking – lees, het combineren van hun datasets – bijvoorbeeld beter in staat zijn fraude- en witwasactiviteiten te detecteren. Want ook hier geldt dat de data die dat mogelijk maakt gevoelig is en niet zomaar gedeeld mag worden. MPC kan fraudedetectie verbeteren door de data veilig aan elkaar te koppelen.

De verschillende overheidspartijen die samenwerken om voortvluchtigen op te sporen die hun vrijheidsstraf nog moeten uitzitten kunnen tevens hun voordeel doen met MPC. Dankzij MPC kunnen de partijen in de opsporingsketen gebruikmaken van elkaars data zonder onnodig gevoelige persoonsgegevens te delen. Hoe dit precies werkt, lees je in het boekje “Data gebruiken zonder ze te krijgen of te zien”, uitgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid, in samenwerking met TNO.

Samenwerken met TNO

TNO heeft de unieke expertise in huis om jouw organisatie te helpen met deze technieken en te adviseren in maatoplossingen. Wil je meer weten over hoe MPC jouw bedrijf kan helpen? Neem dan contact op met Daniël Worm.

Meer weten over hoe MPC jouw bedrijf kan helpen?

Neem contact op met Daniël Worm ›

Contact opnemen
Thema

Meer tech? Slimmere cybersecurity!

Zie het voor je: autonome voertuigen die alleen maar veilige verbindingen met hun omgeving aangaan, altijd de beste behandeling in het ziekenhuis waarbij je privacy gewaarborgd blijft, zorgeloos online... Lees verder
Ons werk

Secure multi-party computation: gezamenlijk gevoelige data analyseren zonder deze te delen

Het analyseren van data uit verschillende bronnen wordt steeds belangrijker. Tegelijkertijd is relevante data vaak te gevoelig om zomaar te delen. Hoe kunt u als organisatie veilig informatie delen zonder... Lees verder
TNO Insights

Veilig data delen in de zorg met behoud van privacy

11 februari 2020
Digitale zorg lijkt veelbelovend. Een voorbeeld hiervan is een coachingsapp, ontwikkeld door een ziekenhuis die op unieke wijze een patiëntengroep met prikkelbaar darmsyndroom ondersteunt. De patiënten... Lees verder
Ons werk

Cybersecurity door quantum-safe crypto

Zie het voor je: de quantum computer die complexe problemen kan oplossen die voor huidige computers praktisch onoplosbaar zijn, omdat de berekening eeuwen zou duren. Die bijdraagt aan nieuwe producten... Lees verder
Ons werk

Cybersecurity voor complexe netwerken

Zelfrijdende auto’s zijn niet meer te zien als één systeem. Dit zijn auto’s met complexe computersystemen die zelfstandig talloze verbindingen aangaan, met de bestuurder, met andere voertuigen, met de... Lees verder
Ons werk

Zorgeloos ondernemen dankzij Security Monitoring en Detectie

Technologie, data en data gedreven oplossingen worden steeds belangrijker voor het functioneren van onze maatschappij. Nederland kent een snelgroeiende digitalisering van processen en diensten, en heeft... Lees verder
Ons werk

De Digitale Weerbaarheid van Nederland

Onze Nederlandse Defensie en veiligheidsorganisaties, waaronder de nationale politie en de NCTV, hebben samen de verantwoordelijkheid voor onze nationale veiligheid, ook in het digitale domein. Naast... Lees verder
Contact

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.