Het delen van data wordt steeds belangrijker. Samenwerken kan niet meer zonder uitwisseling van data. Steeds meer organisaties, onder andere in de uitzendbranche, koppelen hun IT-systemen om eenvoudiger en efficiënter zaken te doen. Dit vraagt om een veilige datadeelinfrastructuur op basis van standaarden. TNO helpt binnen een breed consortium mee aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie datastandaarden voor de flexmarkt. 

Beter beheersbare IT systemen?

Neem contact met ons op en ontdek hoe de nieuwe generatie datastandaarden uitkomst bieden

Contact opnemen

UITDAGING DATADELEN 

Door de steeds verdere digitalisering van onze wereld groeit de omvang en de diversiteit van data-uitwisseling. Tegelijkertijd wordt datadeling complexer. De snelle introductie van big data, Internet of Things (IoT), machine learningartificial intelligence (AI) en andere data gedreven innovaties maakt de complexiteit en de uitdaging van het beheersbaar houden van IT-systemen alleen maar groter.  

STANDAARDEN FLEXMARKT 

In verschillende sectoren is de afgelopen jaren gewerkt aan berichtstandaarden die efficiëntere samenwerking kunnen realiseren. Zo heeft brancheorganisatie SETU (Stichting Elektronische Transacties Uitzendbranche) de afgelopen vijftien jaar berichtstandaarden die een vooraf vastgestelde structuur kennen – voor de uitzendbranche ontwikkelt. Met deze SETU-standaarden kunnen uitzendorganisaties hun klanten elektronisch koppelen. De integratie van IT-systemen van uitzendorganisaties en klanten is hierdoor sneller, eenduidiger en herbruikbaar geworden

NIEUWE GENERATIE STANDAARDEN 

Er is echter behoefte aan een flexibelere manier van het oplossen van IT-integratievraagstukken binnen de uitzendbranche. Daarom wordt door een breed consortium van uitzendondernemingen, softwareleveranciers, SETU en TNO gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe generatie datastandaarden voor de flexmarkt. Naast SETU en TNO nemen Adecco, Akyla, Driessen, Easyflex Diensten, FlexForceMonkey, Manpower, Pivoton, Randstad, Solid Online, Timing en USG People, deel aan dit TKI-project ‘FIT with ontologies’. Binnen het project wordt zogenaamde semantische technologie ingezet voor het delen van data en het ontwikkelen van een toekomstbestendige infrastructuur.  

PROOF OF CONCEPT 

Het consortium heeft een proof of concept ontwikkeld waarmee de werking en toepasbaarheid van semantische technologie voor het delen van data is aangetoond. Linked data technologie kan data verbinden en betekenis geven. Semantische standaarden hebben betrekking op eenheid van taal bij het gebruiken van gegevens en berichten. Het project levert dus een gemeenschappelijke taal in de vorm van de SETU-ontologie op. Dit staat een vraag gestuurde samenstelling van data om te delen toe, in tegenstelling tot de huidige berichtstandaardenHierdoor worden data gedreven analyses, besluiten en procesaansturing betrouwbaarder. Dit resulteert in een flexibele manier van het oplossen van integratievraagstukken. Daarnaast is het essentieel dat data zelfbeschrijvend is, zodat andere systemen zonder tussenkomst van mensen data kunnen interpreteren. Een voorbeeld hiervan is het naleven van AVG-regelgeving. 

KOPLOPER 

Met dit project is de uitzendbranche een van de eersten in Nederland die semantische technologie inzet voor het delen van data en daarmee een toekomstbestendige infrastructuur ontwikkelt. Ook andere sectoren, zoals de zorg en smart industry, hebben te maken met vergelijkbare uitdagingen waar semantische technologie uitkomst kan bieden.

Wilt u meer weten of met ons samenwerken?

Neem contact met ons op

Contact opnemen
Thema

Informatie & Communicatie Technologie

ICT biedt uitgelezen kansen voor het oplossen van allerlei maatschappelijke uitdagingen en zorgt voor innovatie en economische groei. Het is een sleuteltechnologie van belang voor veel sectoren en technologieën.... Lees verder
Roadmap

Data sharing: de sleutel tot verdere digitalisering

Data sharing, oftewel het delen van data, versnelt innovatie. Denk aan betere behandelmethoden door het veilig delen van patiëntgegevens. Of aan digitalisering van papieren processen en gebruik van kunstmatige... Lees verder
Contact

Michiel Stornebrink

  • Data science
  • eBusiness
  • Semantic web
  • Linked data
  • Standaardisatie