Het analyseren van data uit verschillende bronnen wordt steeds belangrijker. Tegelijkertijd is relevante data vaak te gevoelig om zomaar te delen. Hoe kunt u als organisatie veilig informatie delen zonder de onderliggende gevoelige data prijs te geven? TNO draagt daaraan bij door innovatieve en veilige technieken te ontwikkelen, waarvan zogenaamde Secure Multi-Party Computation de basis vormt.

Data analyseren zonder privacy te schenden 

Het combineren van verschillende datasets creëert meerwaarde, het leidt tot nieuwe inzichten, betere besluitvorming, gedegener (markt)onderzoek en sterkere producten en diensten. Tegelijkertijd is de vraag of datasets zomaar te combineren zijn. De nieuwe Europese privacy wetgeving (GDPR) brengt nieuwe restricties met zich mee ten aanzien van welke data voor welk doel en op welke manier gedeeld mag worden. Bovendien willen bedrijven voorkomen dat commercieel gevoelige informatie in verkeerde handen valt.

animatie over MPC

Wat is Multi Party Computation?

Eén van de innovatieve oplossingen om de functionaliteit van een gezamenlijke database te genereren zonder de data te hoeven onthullen is Secure Multi-Party Computation (MPC). MPC is een ‘gereedschapskist’ met cryptografische technieken die het mogelijk maakt dat meerdere partijen gezamenlijk aan data kunnen rekenen, alsof ze een gedeelde database hebben. Doordat de data op een cryptografische manier beschermd is, kan deze geanalyseerd worden zonder dat de partijen andermans data ooit kunnen inzien. De deelnemende partijen bepalen wie de uitkomst van de berekening mag inzien.

Voordelen van MPC:

  • Samen rekenen, maar eigen data blijft veilig
  • Zelf controle houden wie de uitkomsten van de berekening krijgt
  • Garantie dat de berekeningen correct gedaan zijn
Multi-Party Computation uitgelegd


Toepassing MPC in verschillende sectoren

Lange tijd is vooral theoretisch onderzoek naar de MPC-techniek gedaan door de academische wereld, en bleef implementatie in de praktijk achter. Wij merken dat het veld de laatste jaren in een stroomversnelling komt en de protocollen steeds sneller worden, waardoor ze ook daadwerkelijk in de praktijk kunnen worden ingezet. We zien het dan ook als onze taak om de stap naar toepassingen in de praktijk te maken. We werken samen met partners, waaronder het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), aan concrete MPC-toepassingen voor de financiële en medische sector en overheden. MPC is geschikt voor allerlei sectoren; overal waar er data voor handen is en waarbij het van meerwaarde is als partijen hun data delen.

Samen de volgende stap zetten

MPC maakt het mogelijk om de gevoeligste databases op een veilige manier aan elkaar te knopen, waardoor de weg vrijkomt voor allerlei nieuwe producten en diensten. TNO heeft de unieke expertise in huis om u te helpen met deze technieken en u te adviseren in maatoplossingen.

Wilt u samen met TNO kijken hoe Multi-Party Computation uw organisatie vooruit kan helpen? Neem dan contact op.

Meer weten over MPC?

Whitepaper: 'Eindelijk een privacyvriendelijke manier om data te benutten.'

Ontdek hoe je op een privacyvriendelijk manier data kunt combineren

Download

Wilt u samenwerken en/of meer informatie over deze technologie?

Neem contact met ons op

Contact
TNO Insights

Veilig data delen in de zorg met behoud van privacy

11 februari 2020
Digitale zorg lijkt veelbelovend. Een voorbeeld hiervan is een coachingsapp, ontwikkeld door een ziekenhuis die op unieke wijze een patiëntengroep met prikkelbaar darmsyndroom ondersteunt. De patiënten... Lees verder
Kennis

Eenvoudiger en veiliger digitaal leven met self-sovereign identity

Self-Sovereign Identity (SSI) biedt burgers nieuwe mogelijkheden om hun privacy te beheren, niet meer te hoeven inloggen met wachtwoorden en zorgt voor snellere transacties via internet en in het echte... Lees verder
Roadmap

Data sharing: de sleutel tot verdere digitalisering

Data sharing, oftewel het delen van data, versnelt innovatie. Denk aan betere behandelmethoden door het veilig delen van patiëntgegevens. Of aan digitalisering van papieren processen en gebruik van kunstmatige... Lees verder
Thema

Artificiële intelligentie - van onderzoek tot toepassing

Kunstmatige intelligentie oftewel artificial intelligence (AI) is het vermogen van machines om intelligent gedrag te vertonen. AI zal de manier veranderen waarop we leven, werken en reizen. Het zal ons... Lees verder
Kennis

Data beveiligen en data delen

TNO ondersteunt organisaties met het delen van data en de bijbehorende databeveiliging. Deze ondersteuning is hard nodig, omdat de data doorgaans versnipperd zijn over verschillende databases en organisaties.... Lees verder
Ons werk

MPC als fraude- en witwasdetectietool

Fraude, witwassen van geld en andere financiële en economische criminaliteit is lastig te bestrijden. Jaarlijks worden er miljoenen burgers en duizenden bedrijven in de EU slachtoffer van fraude. En dankzij... Lees verder
Ons werk

Privacy by design: data combineren voor betere overheidsdienstverlening

De overheid werkt met heel veel data van burgers en bedrijven. Het is haar wettelijke taak om deze data zorgvuldig te beveiligen om ieders privacy te beschermen. Maar de overheid is ook altijd bezig met... Lees verder
Contact

Dr. Daniël Worm

  • Multi-Party Computation
  • Privacy-Enhancing Technologies
  • Cryptography
  • Cybersecurity