Met de Monitor Draadloze Technologie biedt TNO een degelijk, actueel en toegankelijk overzicht van de stand van zaken ten aanzien van de ontwikkeling en inzet van draadloze technologie. De Monitor Draadloze Technologie bedient verschillende doelgroepen bij overheid en bedrijfsleven in Nederland en is bedoeld voor lezers met een algemene achtergrond in de telecommunicatie. In principe worden vanuit een nationaal perspectief wereldwijde ontwikkelingen gevolgd.

Download het TNO-rapport: Monitor Draadloze Technologie Najaar 2021

Download

Evenals in andere jaren bestaat de Monitor Draadloze Technologie uit twee schriftelijke rapportages. In de voorjaarseditie belicht TNO vooral een aantal draadloze technologieën vanuit voornamelijk technisch-inhoudelijk perspectief. De najaarseditie zal vooral gericht zijn op tendensen vanuit de gebruikers, providers, standaardisatie en nationale beleidsontwikkeling rond spectrumregelgeving.

De thema’s veiligheid en duurzaamheid, vooral in de zin van klimaatbeheersing, staan hoog op politieke agenda’s. In deze editie komen deze thema’s dan ook terug in veel onderwerpen rond de inzet van draadloze communicatiesystemen. Zo wordt ingegaan op de relatie tussen spectrummanagement en klimaatverandering en het verband met de ontwikkeling van duurzamere draadloze communicatienetwerken.

Het tegengaan van klimaatverandering is ook een belangrijke driver geworden van het concept smart city. Hierbij worden concrete toepassingen, initiatieven en de rol van gemeenten belicht. Vervolgens wordt in deze najaarseditie een update van de stand van zaken rond 5G gegeven. In nieuwe releases en 6G zal de aandacht voor klimaatbeheersing verder worden doorgezet.

Het thema veiligheid staat centraal in een hoofdstuk rond de mogelijkheid om mobiele, gestandaardiseerde communicatie tussen hulpverleners uit diverse Europese landen tot stand te brengen. Het huidige Europese Horizon 2020 pre-commercial procurement-project BroadWay vormt hier de focus waarbij de technische mogelijkheden en implicaties daarvan voor de hulpverlener besproken worden.

Veiligheid is ook van toepassing op een aantal van de uiteenlopende specifieke gebruikersgroepen die zich bedienen van het kortegolf-radiospectrum. Deze worden behandeld in het laatste hoofdstuk. Omdat kortegolf-signalen bijzondere eigenschappen hebben wordt tevens voorzien in een korte primer over de invloed van radiopropagatie in deze band op de beschikbaarheid van draadloze verbindingen enerzijds en technieken en technologieën om hiermee om te gaan anderzijds.

Contact

Ir. Ruud Overduin

  • netwerken
  • draadloze technologie