Met de Monitor Draadloze Technologie biedt TNO een degelijk, actueel en toegankelijk overzicht van de stand van zaken ten aanzien van de ontwikkeling en inzet van draadloze technologie. De Monitor Draadloze Technologie bedient verschillende doelgroepen bij overheid en bedrijfsleven in Nederland en is bedoeld voor lezers met een algemene achtergrond in de telecommunicatie. In principe worden vanuit een nationaal perspectief wereldwijde ontwikkelingen gevolgd.

Download het TNO-rapport: Monitor Draadloze Technologie Voorjaar 2022

Download

Evenals in andere jaren bestaat de Monitor Draadloze Technologie uit twee schriftelijke rapportages. In de voorjaarseditie belicht TNO vooral een aantal draadloze technologieën vanuit voornamelijk technisch-inhoudelijk perspectief. De najaarseditie zal vooral gericht zijn op tendensen vanuit de gebruikers, providers, standaardisatie en nationale beleidsontwikkeling rond spectrumregelgeving.

De laatste jaren hebben geavanceerde technologieën en -concepten die de potentie hebben om game-changing te zijn een sterke vlucht genomen. In deze voorjaarseditie spelen deze een prominente rol. Afhankelijk van waar we het dan precies over hebben, kan de hooggespannen verwachting voor draadloze communicatie duidelijk zijn en soms is dat nog de vraag.

Zo zullen achtereenvolgens kenmerken en perspectieven van quantum- en blockchaintechnologie voor draadloze communicatiesystemen aan bod komen. Deze worden ook naast andere technologieën gepositioneerd als kandidaat-enablers van 6G mobiele systemen. Voor deze nieuwe generatie mobiele systemen tekenen zich steeds scherper de technisch-inhoudelijke contouren af waarbij de vraag naar- en het aanbod van geavanceerde technologie in een onderlinge stimuleringsspiraal lijkt te raken.

Voorafgaand aan de toelichting op deze thematiek besteedt deze editie eerst aandacht aan twee actuelere onderwerpen.

Het eerste betreft een beschrijving van Voice-over-4G en -5G waarin inzicht wordt gegeven in deze real-time diensten tegen de achtergrond van de ontwikkeling van mobiele technologie door de jaren heen. Het afscheid nemen van oudere generaties mobiele systemen lijkt voor te lopen op de noodzaak tot brede ondersteuningsmogelijkheden van interactieve real-time spraak. Dit vereist maatregelen, niet in de laatste plaats om het noodnummer 112 bereikbaar te houden.

Het tweede onderwerp is een update van de stand van zaken rond Wi-Fi ten opzichte van 2019. Daarbij passeren de versies Wi-Fi 6, -6E en -7 de revue.

Contact

Ir. Ruud Overduin

  • netwerken
  • draadloze technologie