Ons werk

Monitor Draadloze Technologie

In de Monitor Draadloze Technologie 2018 wordt een overzicht gegeven van ontwikkelingen in het draadloos speelveld. In de voorjaar-editie belicht TNO vooral een aantal draadloze technologieën vanuit voornamelijk technisch-inhoudelijk perspectief. In de najaar-editie is ingezoomd op toepassingen van communicatietechnologie binnen intelligente systemen voor transport en mobiliteit (ITS o.a. connected car), drones en maritiem civiele systemen. Verder is in deze editie een update gegeven van de status van 5G, aangezien in juni 2018 met het verschijnen van de eerste 5G-release (3GPP Release 15) een concrete mijlpaal is bereikt in de standaardisatie van 5G.

 

Op het gebied van draadloze technologie speelt een diversiteit aan ontwikkelingen. Het mobiele dataverkeer groeit jaar na jaar explosief als gevolg van een toenemend gebruik van smartphones. Om in deze groei te kunnen voorzien wordt door mobiele providers fors geïnvesteerd in de uitrol en verbetering van het 4G (LTE) netwerk en zal medio dit jaar als belangrijke mijlpaal voor de toekomstige netwerktechnologie de eerste 5G-standaard gerealiseerd zijn. Daarnaast bieden Wi-Fi en andere draadloze technologieën laagdrempelig draadloze toegang over kortere afstanden aan. De toepassingsmogelijkheden van met name Wi-Fi als drager van een grotere diversiteit aan diensten neemt hierbij gestaag toe. Tegelijk belast het groeiend mobiel dataverkeer in toenemende mate het radiospectrum. Hierdoor dreigt een navenant groeiend passingsprobleem te ontstaan.

Met de Monitor Draadloze Technologie biedt TNO een degelijk, actueel en toegankelijk overzicht van de stand van zaken ten aanzien van de ontwikkeling en inzet van draadloze technologie. De Monitor bedient verschillende doelgroepen bij overheid en bedrijfsleven in Nederland. De Monitor is bedoeld voor lezers met een algemene achtergrond in de telecommunicatie. In principe worden vanuit een nationaal perspectief wereldwijde ontwikkelingen gevolgd.

Voor 2018 bestaat de Monitor Draadloze Technologie uit twee schriftelijke rapportages. Ontwikkelingen die voorzien in de accommodatie van het groeiende mobiele dataverkeer staan centraal in de voorjaar-editie. Daarbij is ook de stand van zaken omtrent de Nota Mobiele Communicatie toegelicht. In de najaar-editie wordt ingegaan op de technologietoepassingen: geautomatiseerd rijden, drone-technologie en civiele maritieme systemen. Omdat in juni 2018 de eerste versie van de 5G-standaard door 3GPP is afgerond, is in deze editie ook een update gegeven van de status en planning rond 5G.

Download het TNO-rapport: Monitor Draadloze Technologie Najaar 2018

download
Contact

Ir. Ruud Overduin

  • netwerken
  • draadloze technologie
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.