Ons werk

Monitor Draadloze Technologie

Met de Monitor Draadloze Technologie biedt TNO een degelijk, actueel en toegankelijk overzicht van de stand van zaken ten aanzien van de ontwikkeling en inzet van draadloze technologie. De Monitor Draadloze Technologie bedient verschillende doelgroepen bij overheid en bedrijfsleven in Nederland en is bedoeld voor lezers met een algemene achtergrond in de telecommunicatie. In principe worden vanuit een nationaal perspectief wereldwijde ontwikkelingen gevolgd.

Download het TNO-rapport: Monitor Draadloze Technologie Najaar 2019

download

Evenals in andere jaren bestaat de Monitor Draadloze Technologie uit twee schriftelijke rapportages. In de voorjaar-editie belicht TNO vooral een aantal draadloze technologieën vanuit voornamelijk technisch-inhoudelijk perspectief. De najaar-editie zal vooral gericht zijn op tendensen vanuit de gebruikers, providers, standaardisatie en nationale beleidsontwikkeling rond spectrumregelgeving.

Vooral met oog op de verwachte komst van 5G zal de najaarseditie ingaan op tendensen in mobiele communicatie, zowel bij consumenten als providers alsook op ontwikkelingen rond mobiele eindapparatuur. Aangezien de eerste 5G-release in juni 2018 werkelijkheid is geworden, komen ook de voortgang en planning van deze standaard aan bod waarbij ook de relatie met smart industry wordt aangegeven. Deze editie belicht daarnaast de stand van zaken omtrent de Nota Mobiele Communicatie. 

Als specifieke toepassingen van draadloze telecommunicatie wordt ingegaan op ontwikkelingen rond mobiele breedbandcommunicatie voor de sector OOV (Openbare Orde en Veiligheid) en op het gebruik van 5G binnen AgriFoodTech (voorheen smart agriculture). Voor deze beide toepassingen ligt het accent op de Nederlandse situatie.

Contact

Ir. Ruud Overduin

  • netwerken
  • draadloze technologie
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.