Ons werk

Monitor Draadloze Technologie

Met de Monitor Draadloze Technologie biedt TNO een degelijk, actueel en toegankelijk overzicht van de stand van zaken ten aanzien van de ontwikkeling en inzet van draadloze technologie. De Monitor Draadloze Technologie bedient verschillende doelgroepen bij overheid en bedrijfsleven in Nederland en is bedoeld voor lezers met een algemene achtergrond in de telecommunicatie. In principe worden vanuit een nationaal perspectief wereldwijde ontwikkelingen gevolgd.

Download het TNO-rapport: Monitor Draadloze Technologie Voorjaar 2020

download

Evenals in andere jaren bestaat de Monitor Draadloze Technologie uit twee schriftelijke rapportages. In de voorjaarseditie belicht TNO vooral een aantal draadloze technologieën vanuit voornamelijk technisch-inhoudelijk perspectief. De najaarseditie zal vooral gericht zijn op tendensen vanuit de gebruikers, providers, standaardisatie en nationale beleidsontwikkeling rond spectrumregelgeving.

Dit voorjaar is uit de veelheid aan onderwerpen rond draadloze technologie gekozen voor de integratie van satellietcommunicatie in 5G als een nieuw te standaardiseren dragertechnologie voor het realiseren van de combinatie van zeer grote reikwijdte en -capaciteit in 5G, voor inpandige dekking van mobiele communicatiesystemen en de opties voor bedrijfsspecifieke mobiele communicatie en het daarvoor benodigde spectrum. In het kader van draadloze connectiviteit over zeer korte afstanden is, in aansluiting op de vorig jaar behandelde tendensen rond Wi-Fi, gekeken naar ontwikkelingen in andere gestandaardiseerde oplossingen. Tenslotte zijn van de World Radiocommunication Conference (WRC) 2019 de met name voor Nederland belangrijkste besluiten en perspectieven samengevat. Ook is een doorkijkje naar WRC 2023 gegeven.

De najaarseditie van 2020 zal weer de nodige aandacht besteden aan 5G, zeker nu de uitrol in Nederland van start is gegaan. Hierbij zal het gaan over de voortgang en planning van de 5G-standaard en over de toepassingen 5GHeart (gezondheidszorg) en de ondersteuning van logistieke processen. Daarnaast wordt ingaan op beproevingen van 5G in Nederland met specifieke aandacht voor de betrokkenheid van (mogelijke) gebruikers, bedrijven en onderzoeksorganisaties.
Eveneens zal in de najaarseditie worden teruggeblikt op de zogenaamde multiband-veiling.

Contact

Ir. Ruud Overduin

  • netwerken
  • draadloze technologie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.