Met de Monitor Draadloze Technologie biedt TNO een degelijk, actueel en toegankelijk overzicht van de stand van zaken ten aanzien van de ontwikkeling en inzet van draadloze technologie. De Monitor Draadloze Technologie bedient verschillende doelgroepen bij overheid en bedrijfsleven in Nederland en is bedoeld voor lezers met een algemene achtergrond in de telecommunicatie. In principe worden vanuit een nationaal perspectief wereldwijde ontwikkelingen gevolgd.

Download het TNO-rapport: Monitor Draadloze Technologie Voorjaar 2021

Download

Evenals in andere jaren bestaat de Monitor Draadloze Technologie uit twee schriftelijke rapportages. In de voorjaarseditie belicht TNO vooral een aantal draadloze technologieën vanuit voornamelijk technisch-inhoudelijk perspectief. De najaarseditie zal vooral gericht zijn op tendensen vanuit de gebruikers, providers, standaardisatie en nationale beleidsontwikkeling rond spectrumregelgeving.

Deze voorjaarseditie opent met een uiteenzetting van de welbekende standaard DECT. De keuze hiervoor is ingegeven door de ontwikkelingen rond DECT-2020 waardoor deze standaard qua mogelijkheden meer richting die van 5G beweegt. Vervolgens komt het onderwerp non-geostationaire satellietnetwerken aan bod met een nadruk op LEO-constellaties.

Gedreven door het belangrijke voordeel van lage vertragingen lijken LEO-systemen een wedergeboorte te beleven. Wel bevindt zich deze satelliettechnologie nog steeds in een spanningsveld tussen de exploitatie van interessante mogelijkheden enerzijds en uitdagingen zoals het bestrijden van ruimtepuin anderzijds.

Terwijl de commerciële beschikbaarheid van de 3,5 GHz-band in Nederland een feit werd, is de Europese Unie medio 2020 gekomen met een uitvoeringsverordening rond de eigenschappen van small cell-systemen. Deze samenloop is aanleiding om concrete uitrol-mogelijkheden van 5G small cells voor gebruik in publieke buitenruimtes onder de loep te nemen. Het toenemende belang van betrouwbare en nauwkeurige positie-informatie voor vele toepassingen rechtvaardigt een bespreking van de lokalisatie in mobiele netwerken. Hierbij wordt ingezoomd op de technieken en perspectieven voor huidige en toekomstige mobiele communicatiesystemen.

Tenslotte wordt ingegaan op Open RAN als middel om op een open gestandaardiseerde wijze binnen Radio Access Networks de interoperabiliteit tussen software-componenten van verschillende leveranciers tot stand te brengen. Met Open RAN wordt vendor lock-in voor netwerk providers voorkomen. Vanuit de ontwikkelwereld krijgen door Open RAN ook kleinere partijen toegang op de implementatiemarkt zodat de concurrentie daarop wordt vergroot.

Contact

Ir. Ruud Overduin

  • netwerken
  • draadloze technologie