Sustainable Transport & Logistics

Ten behoeve van schone en duurzame mobiliteit meten, analyseren en modelleren wij voertuig- en verkeersemissies en leggen we het verband met technologieën, rekening houdend met gedrags- en economische aspecten. Daarnaast dragen wij bij aan de strategie voor de mainportregio van de toekomst, aan de inzet van ICT om logistieke ketens optimaal te laten functioneren en aan het ontwerpen, beheren en plannen van gezamenlijke logistieke processen.

TNO onderbouwt haar adviezen met uitgebreide kennis van de nationale en internationale mobiliteits- en logistieke systemen, metingen in laboratoria en in de praktijk, en simulaties van voor de vraagstelling relevante (deel-)systemen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Emissiemetingen van voertuigen, zowel in het laboratorium als 'real-world'
 • Modelleren van verkeersemissies en leveren van emissiefactoren
 • Assessments van aandrijftechnologieën, monitoren van pilots met duurzame technologieën
 • Concepten en technologieën voor milieuvriendelijke verkeerssystemen (DVM)
 • Strategie voor Nederland als knooppunt in wereldwijde goederenketens ontwikkelen
 • Concepten en afspraken maken om gezamenlijk logistieke processen te ontwerpen, beheren, plannen en uitvoeren
 • ICT inzetten om (internationale) logistieke ketens optimaal te laten functioneren

De ontwikkelde kennis, methodieken en modellen worden toegepast in de diverse sectoren van het mobiliteits- en logistieke systeem

 • Beoordelen van de milieu effecten en andere aspecten van bestaande en toekomstige aandrijftechnologieën voor overheden en andere stakeholders, zodat goed onderbouwde keuzes kunnen worden gemaakt
 • Leveren van basisgegevens over huidige en toekomstige emissies van wegvoertuigen, die door uiteenlopende stakeholders gebruikt worden voor rapportage, planning, ontwikkeling en beoordeling
 • Ontwikkelen van concepten voor duurzame mobiliteitssystemen
 • Ontwikkelen van handelslogistieke concepten met behulp van slim gebruik van ICT
 • Logistieke samenwerkingsverbanden in de bouwkolom, innovatieve concepten voor stedelijke distributie, verbeterde logistieke efficiëntie door samenwerking, en control organisaties voor logistieke samenwerking
 • Maken van toekomstverkenningen van goederenvervoer en logistiek voor knelpuntanalyses, evaluaties van maatregelen en het ontwikkelen van toekomstvisies
 • State-of-the-art emissiemodel VERSIT+, gebaseerd op 25 jaar emissiemetingen aan voertuigen.
 • Meerjarige raamwerkprogramma's voor advisering van de nationale en Europese overheden op het gebied van verkeersemissies, wetgeving, flankerend beleid etc.
 • In diverse projecten verzamelen en analyseren wij praktijkgegevens van experimenten met nieuwe, duurzame voertuigtechnologieën. Hiermee worden conclusies getrokken ten aanzien van de effectiviteit, kosten, gebruikerservaringen etc.
 • In een cluster van projecten, waaronder CASSANDRA en iCargo, ontwikkelen wij handelslogistieke concepten op basis van datasharing.
 • Wij organiseren logistieke samenwerking tussen bedrijven in verschillende fasen, zoals de samenwerkingsstrategie en visie, maar ook de partnerkeuze, het ontwerp, logistieke concepten en evaluatie.
 • Ontwikkelen en toepassen van goederenvervoermodellen voor het beantwoorden van beleidsvragen over goederenvervoer en logistiek van de Europese Commissie, nationale overheden, havenbedrijven en infrastructuurbeheerders
Ons werk

Synchromodaliteit: efficiente, flexibele en duurzame logistieke sector

Van Dale, het Groene boekje en OnzeTaal.nl kennen het woord nog niet, terwijl het in de logistieke sector al een paar jaar rondzingt: synchromodaliteit. Waar partijen traditioneel lang van tevoren bepalen... Lees verder
Kennis

Reduceren van uitstoot door voertuigen

TNO wil hierbij helpen door de ontwikkeling van schone voertuigtechnologie en intelligente transportsystemen, door ondersteuning bij implementatie van nieuwe technologie, zoals elektrisch rijden en biobrandstoffen,... Lees verder
Kennis

Logistiek transport

TNO werkt samen met partners aan het verbeteren van logistieke processen. We ontwikkelen de Smart Data Factory for Logistics. Vanuit deze aanpak maken we de meerwaarde van data delen inzichtelijk voor... Lees verder
Nieuws

Scholieren denken mee over schonere logistiek

19 maart 2018
Eenentwintig scholieren van het Segbroek College Den Haag hebben met TNO meegedacht over nieuwe ideeën om logistiek transport en vervoer schoner te maken. De brugklas van het talentprogramma Technologisch... Lees verder
Nieuws

Recordbelangstelling voor de 8e VerkeersgedragsDag

24 april 2017
De 8e VerkeersgedragDag was dit jaar met een record aantal deelnemers van 140 drukbezocht. Het thema – Veilig verkeersgedrag: (psycho)logisch nadenken?! – paste bij de gastheer van deze editie: de 55... Lees verder
Nieuws

Amsterdam Zuidoost circulair door logistiek slim samenwerken

18 oktober 2016
Op 8 september 2016 was de kick-off van het project Cross Chain Control Center voor afvalinzameling- en verwerking in Amsterdam Zuidoost. In dit project werken bedrijven in Amsterdam Zuidoost, afvalinzamelaars,... Lees verder

Expertisegroepen

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.