De ontwikkelingen in digitalisering en automatisering gaan snel in de wereld van het wegtransport en de logistiek. TNO werkt middels multidisciplinair onderzoek aan de veilige en verantwoorde uitrol van Connected Automated Transport in de logistieke sector. Door zowel technologische als sociale innovatie zorgen we ervoor dat deze innovaties daadwerkelijk bijdragen aan een veiligere en duurzamere logistiek.

Digitalisering en automatisering in wegtransport

De ontwikkelingen in digitalisering en automatisering gaan snel in de wereld van het wegtransport en de logistiek. Er komen steeds meer automatiseringsfuncties beschikbaar in moderne vrachtwagens, zogenaamde Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). Vervolgend daarop zijn de eerste proeven met truck platooning al uitgevoerd. Ook zijn er zijn enkele experimenten in ontwikkeling voor hoog-geautomatiseerd, onbemand autonoom transport. En connectiviteit neemt snel toe, bijvoorbeeld in de vorm van slimme verkeerslichten die in hoog tempo in Nederland uitgerold worden. Of vrachtwagens met twee trailers erachter - zogenaamde SuperEcoCombi's - die alleen de weg op zouden mogen als de vereiste operationele data wordt gedeeld tussen transporteur en overheid. Het is onze visie dat transport in de toekomst steeds meer verbonden en geautomatiseerd gaat zijn. 

Technologische en sociale innovatie

Hoe snel de ontwikkeling van deze technologieën gaat is nog onzeker. Zowel op het technologische vlak als op het gebied van wetgeving en beleid zijn er nog veel onduidelijkheden. Het is daarom belangrijk om te kijken hoe deze nieuwe technologieën veilig en verantwoord geïntroduceerd kunnen worden in de logistieke sector. Versnelling van de uitrol is hierbij belangrijk want we staan voor grote uitdagingen op het gebied van verkeersveiligheid, duurzaamheid en emissiereductie. Met alleen technologische vernieuwing zijn we er nog niet. Ook de maatschappelijke acceptatie en hoe gebruikers zoals chauffeurs en planners omgaan met de nieuwe technologieën is belangrijk om ervoor te zorgen dat deze innovaties daadwerkelijk bijdragen aan een veiligere en duurzaamere logistiek. 

Wielen op de weg: multidisciplinair onderzoek met verschillende methoden

Veilig en verantwoord introduceren van nieuwe Connected en Automated Transport technologieën brengt veel vragen met zich mee. Dit is een nieuwe en complexe ontwikkeling die verschillende domeinen en disciplines verbindt. Denk hierbij aan transport en logistiek, voertuigautomatisering, menselijk gedrag, ICT, beleid, verkeerskunde, data science en operations research. Al deze disciplines komen samen in verschillende onderzoeksaanpakken. Zo ontwikkelen we kleinschalige experimenten of grootschalige testen op de openbare weg. Naast wielen op de weg helpen ook simulaties, enquêtes, deskresearch, serious gaming en rij-simulatoren om meer inzicht te krijgen in de impact van Connected en Automated Transport op veiligheid en duurzaamheid.

Pre-competitief onderzoek in een breed ecosysteem

In onze Connected Automated Transport projecten is het vaak een noodzaak om verschillende (en geregeld) tegenstrijdige belangen van verschillende zakelijke en maatschappelijke partijen samen te voegen. Werken aan het versneld, veilig en verantwoord introduceren van connectiviteit en automatisering in de transportsector is een echte systeeminnovatie. Vele partners werken hierin samen - transporteurs, verladers, voertuigfabrikanten, verzekeraars, ICT-ontwikkelaars, overheden en autoriteiten en onderwijs- en kennisinstellingen. Gezamenlijk zijn we in staat om transport veiliger en duurzamer te maken.

Contact