Onze auto’s worden steeds slimmer, maar geldt dat ook voor onze mobiliteit? Voor optimale mobiliteitsoplossingen die schoon, veilig en effectief zijn, is een integrale benadering nodig. Daarom wil TNO met een open innovatiecentrum kennisdeling stimuleren en testfaciliteiten bieden om het functioneren van voertuigen in hun omgeving te onderzoeken. Samen kunnen we mobiliteitssystemen met impact ontwikkelen, waarmee we de economische slagkracht van Nederland vergroten.

Wil je meer weten over het Smart Mobility Research Centre?

Wij nemen graag contact met je op

Contact

Door innovaties op het gebied van autonoom, ‘connected’ en elektrisch rijden wordt onze mobiliteit steeds effectiever, schoner en veiliger. Maar échte ‘smart mobility’, die inspeelt op onze groeiende mobiliteitsbehoefte en alle maatschappelijke mobiliteitsuitdagingen, vraagt om een breder perspectief.

Daarom verschuiven wereldwijd de prioriteiten in overheids- en R&D-agenda’s richting de ontwikkeling van innovatieve ecosystemen voor mobiliteit. Hierbij worden voertuigen in de context van hun omgeving gezien. Niet alleen functioneel, maar juist ook om de maatschappelijke impact te toetsen en te maximaliseren.

Complexe mobiliteitsscenario’s

Overheden en bedrijven krijgen te maken met inrichtingsvraagstukken, investeringsdilemma’s en complexe mobiliteitsscenario’s die niet meer aan de voorkant te testen zijn. Moeten we digitale borden nog vervangen, of investeren we direct al in ‘in car’ informatiesystemen? Hoe zorg je voor optimale informatie en veiligheid als nog niet alle weggebruikers klaar zijn voor deze nieuwe technologie? En hoe waarborg je een veilig en betrouw mobiliteitssysteem waarin alle voertuigen en hun omgeving volledig van elkaar afhankelijk worden, én zich continu aanpassen door software updates en gebruik van AI? Voor een duurzame opschaling van slimme mobiliteit richting praktijk, moeten innovaties werken op systeemniveau in een ‘smart mobility’ ecosysteem.

Open innovatiecentrum

Nieuwe kansen ontstaan door traditionele partijen in de automotive industrie te verbinden met de ICT-sector, verkeersindustrie, en mobiliteitsagenda’s van nationale en regionale overheden. Daarom werkt TNO samen met de Provincie Noord-Brabant en Gemeente Helmond aan de ontwikkeling van een dynamisch en open innovatiecentrum, waar we met industrie- en overheidspartners samenwerken aan toekomstbestendige, schaalbare en slimme mobiliteitsoplossingen.

Dankzij gedeelde R&D versterken we met dit ‘smart mobility’ ecosysteem onze kennis en ervaring op het gebied van validatiemethodieken om veilige, effectieve en schone mobiliteitssystemen te ontwikkelen. Daarmee vergroten we op nationaal niveau ons verdienvermogen met ‘smart mobility’, en zorgen we regionaal voor een optimaal vestigingsklimaat.

Innovatieve testmethodes

In het open innovatiecentrum wordt gebruikgemaakt van data en scenario’s uit ‘de echte wereld’ in combinatie met ‘digital twins’ en ‘hardware in the loop’ opstellingen. Hiermee kunnen in korte tijd veel scenario’s getest en onderzocht worden. Bovendien worden de simulatieomgevingen waarin we virtueel testen steeds betrouwbaarder, omdat ze gevoed worden met praktijkdata. Hierdoor kun je ook aspecten onderzoeken die nog niet in praktijk getest worden. Denk aan opschalingseffecten, gevaarlijke scenario’s, of de gevolgen van AI algoritmes. Dankzij die betrouwbare voorbereiding kunnen implementaties veilig plaatsvinden, zelfs bij een hoge mate van complexiteit.

Voor optimaal schone, veilige en effectieve mobiliteit richt het innovatiecentrum zich specifiek op:
• Safety & security
• Effecten (en toepassing) van AI
• Effecten van menselijk gedrag
• Virtueel testen in combinatie met praktijktests, -data en -scenario’s

Voor een duurzame opschaling van slimme mobiliteit richting praktijk, moeten innovaties werken op systeemniveau.

Wil je meer weten over het Smart Mobility Research Centre?

Wij nemen graag contact op

Contact
Het TNO team deelt kennis over het Smart Mobility Research Centre en meer tijdens Intertraffic Amsterdam van 29 maart - 1 april 2022. Meer info en registratie >
Ons werk

Trends & ontwikkelingen in de digitale samenleving: digital twinning

Een digital twin is een digitale representatie van een fysiek object of een situatie. Met zo’n digitale tweeling kun je allerlei simulaties en voorspellingen doen over het toekomstige gedrag en gebruik... Lees verder
Ons werk

Planologische effecten scherp in beeld met Urban Strategy

In Nederland en de rest van Europa is de druk op de ruimte groot. Bewoners, bedrijven en bezoekers stellen uiteenlopende eisen aan de omgeving. Eisen die vaak lastig te combineren zijn. TNO heeft een... Lees verder
Expertise

Onderzoek naar geïntegreerde voertuigveiligheid

TNO wordt door OEM's en TIER's wereldwijd erkend als een waardevolle kennispartner met unieke expertise, tools en faciliteiten. De activiteiten binnen de onderzoeksafdeling Geïntegreerde Veiligheid van... Lees verder
Contact

Ir. Joëlle van den Broek

  • Smart and Safe Traffic & Transport