Nederland loopt wereldwijd voorop in de ontwikkeling van truck platooning: kleine konvooien van vrachtwagens die geautomatiseerd rijden. Een of twee trucks volgen, op een afstand van 0,3 seconden van hun voorganger, automatisch de acties van de eerste chauffeur: gas geven, sturen, remmen. Deze acties zijn geautomatiseerd door het gebruik van op het voertuig gemonteerde sensoren - zoals radar en camera - en draadloze communicatie. De voordelen van platooning zijn brandstofbesparing, vermindering van CO2-emissies, verbetering van de verkeersveiligheid en betere doorstroming van het verkeer. Over een paar jaar is marktintroductie mogelijk.

TNO geeft platooning een kick-start

TNO past systeeminnovatie toe gericht op platooning, van voertuigniveau tot op systeemniveau. Het is voor meerdere merken en type voertuigen toepasbaar en het houdt rekening met ander verkeer. Primair ligt de focus op vrachtwagens, secundair op personenvervoer (personen auto’s en bussen) en onbemande zelfrijdende voertuigen (AGV’s). Het doel van TNO is platooning geïntegreerd te krijgen. Hiervoor onderneemt het de volgende initiatieven:

 • Het realiseren van wettelijke en technische acceptatie voor implementatie
 • Het uitbreiden van het operationele gebied van snelweg naar distributiecentra
 • Het verhogen van het automatiseringsniveau en de interactie met ander verkeer
 • Het toewerken naar volledig geautomatiseerde logistiek en personenvervoer
TNO Truck platooning

Platooning voor personenauto’s? Dat kan!

Truck platooning is - gezien de voordelen die het gebruik met zich meebrengt - de springplank naar platooning voor personenauto’s. Denk hierbij aan pelotons van personenauto’s, verhuizers en voertuigen zonder bestuurder. Vraag bij TNO naar de mogelijkheden.

Waarom TNO?

 • TNO heeft meer dan 10 jaar ervaring met het ontwikkelen, implementeren en testen van platooning-technologie op de openbare weg met verschillende soorten voertuigen.
 • TNO heeft integrale kennis over de combinatie van embedded technologie (voertuigbesturing en omgeving waarneming), V2V- en V2X-communicatietechnologie, interoperabiliteit, veiligheid en verkeerssysteemanalyse.
 • Op het gebied van zelfrijdende voertuigen beschikt TNO over alle technologieën, ontwikkel- en validatiemethoden tot en met kennis van wetgeving en menselijk gedrag.
 • Het onafhankelijke TNO geniet een internationaal netwerk van fabrikanten, toeleveranciers, overheden, verzekeraars en logistieke bedrijven.

Dit heeft TNO diverse partijen te bieden

Wij adviseren en ondersteunen voertuigfabrikanten, hun leveranciers, logistieke providers en overheden. Daarnaast staat TNO andere belanghebbenden ten dienst zoals wegbeheerders en vertegenwoordigers van eindgebruikers door inzicht te geven in de technologie via demonstraties op de openbare weg, simulatiestudies, technologiebeoordeling en pilotstudies.

Voordelen voor fabrikanten, OEM’s

 • Snelle opbouw van kennis en expertise rond platooning-technologie (overdragen van kennis en toepassing op industrieplatformen)
 • Verkorten van de time-to-market
 • Onafhankelijke beoordeling van voertuigtechnologie
 • Snellere en kostenefficiëntere ontwikkeling van nieuwe automatiseringsfuncties om sneller tot level 4 automatisch rijden te komen.

Voordelen voor logistieke providers, havens

 • Verhoging van de efficiëntie en veiligheid
 • Evaluatie en demonstratie van technologieën

Voordelen voor overheden

 • Platooning draagt bij aan veilige verkeer, CO2-reductie en reductie van verkeerscongestie
 • Versneld wetenschappelijke kennis in de praktijk benutten door TNO’s stuurprogramma’s
 • Snelle stijging van kennis en expertise rond platooning-technologie
 • Verkorten van de time-to-market van de technologie
Contact