Sustainable Traffic en Transport

Om de emissie-footprint van verkeer en transport te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren, ontwikkelen we geavanceerde tooling en innovatieve methodologieën die efficiënte mobiliteitsoplossingen ondersteunen.

We zien een wereldwijde energietransitie naar duurzame brandstoffen. Nieuwe energiebronnen voor verkeer en vervoer zullen beschikbaar worden. Deze transitie vereist innovatie in voertuigmotoren. Denk daarbij aan de ontwikkeling van andere verbrandingsmotoren en hybride motoren. 

Maar ook aan volledig elektrisch of met waterstof aangedreven voertuigen. Deze verschillende voertuigen zullen gedurende langere tijd naast elkaar in gebruik zijn. Door toepassing van disruptieve technologieën van digitalisering en automatisering, werken wij aan de optimalisering van de efficiëntie van verkeer en vervoer.


Urban strategy: inzicht voor complexe stedelijke beleidskeuzes

Contact

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.