Ons werk

Nederlands wagenpark onderhevig aan veranderingen

In opdracht van het Ministerie van I&W analyseert TNO de samenstelling van het Nederlandse wagenpark aan de hand van mutatiegegevens van de RDW om inzicht te krijgen in de trend van nieuwverkoop, import, export en sloop van zuinige voertuigen.

De samenstelling van het Nederlandse wagenpark verandert sneller door de groeiende import- en exportstromen. Dit heeft invloed op de effectiviteit van beleid op aanschaf (BPM) en op bezit (MRB) voor de stimulering van schone en zuinige voertuigen. Ook hebben verschuivingen in de samenstelling van het vracht- en bestelwagenpark effect op de snelheid waarmee roetfilters in het wagenpark worden ingevoerd.. Doordat bijvoorbeeld zowel de sloopleeftijd als de exportleeftijd van bestelwagens toeneemt, wordt het effect van de invoering van roetfilters vertraagd. In 2015 bestaat het bestelwagenpark nog voor twee derde uit voertuigen zonder roetfilter.

De Nederlandse overheid stimuleert de verkoop van schone en zuinige auto's waardoor het autopark steeds schoner en zuiniger wordt. De nieuwverkoop bestaat inmiddels voor een groot deel uit (zeer) zuinige auto's. De milieueffecten van het wegverkeer worden echter niet alleen bepaald door de instroom van nieuwe auto's. Ook de import en export van gebruikte auto's hebben een grote doorwerking.

Tweedeling

Er is een aanzienlijke export van gebruikte auto's waardoor inmiddels een tweedeling in het autobezit waarneembaar is. Dieselauto's en andere voertuigen voor de zakelijk markt, worden voor een groot deel al op jonge leeftijd geëxporteerd. De eerste piek in deze export ligt sinds 2010 bij vier jaar maar daarna verdwijnt het grootste deel van de zakelijke auto's alsnog naar het buitenland. Daartegenover staan benzineauto's in privébezit, die ongeveer 17 jaar mee gaan en hoofdzakelijk worden gesloopt nadat verschillende eigenaren er in gereden hebben. Niet alleen worden in Nederland veel jonge dieselauto's naar het buitenland geëxporteerd maar ook oldtimers.

Export beperkt doorwerking op milieueffecten

Mede door de toename in import en export gaan de veranderingen steeds sneller. Door stimuleringsmaatregelen is het aantal elektrische, hybride en plug-in voertuigen de afgelopen vijf jaar sterk gestegen. Maar ook de export van redelijk nieuwe gebruikte hybride auto's en elektrische auto’s nam toe. Dit beperkt de doorwerking van de stimuleringsmaatregelen op de beoogde milieueffecten. 

Een belangrijke oorzaak van de verbetering van de stedelijke luchtkwaliteit is het schoner worden van het Nederlandse wagenpark. Daarom houdt TNO al jaren de belangrijkste trends bij van veranderingen in het wagenpark. De instroom van privévoertuigen vindt steeds vaker plaats door import van jonge voertuigen in plaats van door verkoop van nieuwe voertuigen. Vooral voor dieselvoertuigen lijkt de impopulariteit in het buitenland bij te dragen aan een stijgende import in Nederland. De aantallen import zijn vergelijkbaar met de aantallen nieuwverkoop. De beschikbaarheid van gebruikte voertuigen in het buitenland lijkt een verjonging in de weg te staan, terwijl voor het eerst schone, op de weg geteste dieselvoertuigen beschikbaar zijn. In 2015 is de dalende trend van de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe personenwagens omgeslagen in een stijging. Het toch al trage effect op de gemiddelde CO2-uitstoot van het hele wagenpark wordt daardoor afgeremd. Elektrische voertuigen hebben nog geen impact op deze cijfers, vanwege de lage aantallen. Aan de andere kant blijft de uitstroom van oude voertuigen dezelfde trend houden. Het zijn vooral de voertuigen in het wagenpark tot 8 jaar oud die door import en export beïnvloed worden.

Op basis van de mutatiegegevens zijn de laatste trends tot november 2017 geanalyseerd. Rapporten zijn hieronder te downloaden.

Contact

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.