De klimaatdoelstellingen van Parijs stellen de logistieke sector voor een forse opgave: in 2050 moeten transport en logistiek minstens een factor-6 efficiënter worden. Alleen inzetten op technische innovaties, zoals zuinige voertuigen en alternatieve brandstoffen, is niet genoeg. Voor het realiseren van de klimaatdoelstellingen zijn ook logistieke innovaties hard nodig.

Ondernemingen in de logistieke sector willen weten hoe zij een betaalbare bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van de sector. TNO heeft jarenlange ervaring met onderzoek naar duurzame logistiek en kent de sector als geen ander. Met onze diepgaande logistieke kennis en modellen, die rekening houden met de samenhang tussen de effecten van verschillende maatregelen, ontwikkelen en versnellen wij oplossingen voor het zogeheten ‘decarboniseren’ van de logistieke sector.

De juiste maatregelen op het juiste moment

In onze integrale systeembenadering analyseren we alle modaliteiten – weg, water, spoor en lucht – en hun invloed op de uitstoot van CO₂. Op basis daarvan ontwikkelen we concrete oplossingen, die bedrijven kunnen inzetten om de juiste maatregelen op de juiste momenten te nemen – duurzaam én betaalbaar.

Logistieke bouwhubs

TNO voedt haar modellen met ‘primary data’: gegevens over de dagelijkse praktijk van logistieke bedrijven. Ook toetsen wij de resultaten van onze modellen en de oplossingen die wij ontwikkelen uitgebreid in de praktijk. In living labs voeren wij pilots uit om logistieke innovaties te testen en te evalueren. Zo werkt TNO aan efficiëntere en duurzamere bouwlogistiek in steden door te experimenteren met logistieke bouwhubs.

Thuisbezorging schoner organiseren

Ook zijn we experts in slim en duurzaam inkopen van goederen bij bedrijven en overheden. Wij inventariseren de decarbonisatie-opties voor het internationaal transport, waar bijvoorbeeld ‘modal shift’ een belangrijke rol speelt. Daarnaast verkennen wij hoe thuisbezorging, van bijvoorbeeld pakketjes en boodschappen, schoner en energie-efficiënter is te organiseren, onder meer door beter samen te werken in de keten en door de beladingsgraad te verhogen.

Handelingsperspectief voor verlagen van CO₂-uitstoot

Met deze inzichten biedt TNO bedrijven én overheden handelingsperspectief voor het verlagen van de CO2-uitstoot in de logistieke keten. TNO verliest daarbij de betaalbaarheid niet uit het oog. Op deze manier maken we de gevolgen van het Parijse klimaatakkoord inzichtelijk en wordt het voor de overheid en het bedrijfsleven duidelijk welke keuzes zij op de korte en lange termijn moeten maken.

Download de paper

Alles over duurzame logistiek

Download

Contact

Ir. Jordy Spreen

  • duurzame logistiek
  • carbon footprinting
  • stadslogistiek
  • duurzaam transport
  • voertuigemissies