Ons werk

Logistieke samenwerking versnellen

Een van de grote thema’s in de logistieke sector is het bundelen van krachten om gezamenlijk doelmatiger, goedkoper en duurzamer bezig te zijn. Maar effectieve samenwerking komt in de praktijk vaak maar moeizaam van de grond. TNO heeft als verbindende en onafhankelijke partij verschillende succesvolle samenwerkingsvormen tussen logistieke partijen in gang gezet.

Samenwerking kan uiteenlopende vormen aannemen: elkaars bedrijfsmiddelen delen, samen transport organiseren, inkopen, samen een distributiecentrum gebruiken, investeren in een ICT-platform, het delen van informatie of combinaties daarvan. Samenwerking is ook de kern van de roadmap Cross Chain Collaboration Centers (4C) om de Nederlandse logistiek op een hoger plan te tillen. Deze actieagenda van de sector moet ertoe leiden dat ons land een internationale toppositie in de logistiek inneemt en zo aantrekkelijk is en blijft voor buitenlandse bedrijven.
"Mede door initiatieven als deze raken bedrijven steeds vaker doordrongen van het belang van logistieke samenwerking", zegt consultant logistiek Robbert Janssen. "We krijgen als TNO ook een toenemend aantal vragen van partijen hen daarbij te helpen. We werken een pril idee verder uit, brengen partijen bij elkaar, maken de businesscase, geven advies over de benodigde ICT, doen juridisch spitwerk en monitoren ook de voortgang."

Harde en zachte kant

Vaak blijken bedrijven wel ideeën te hebben over samenwerking, maar beseffen ze onvoldoende hoe ze die gestalte kunnen geven. Want het gaat erom de harde, technische kant te combineren met de zachte, de psychologische aspecten van de samenwerking.
"Het gaat ook over de stijl van leidinggeven, het tot stand brengen van een gezamenlijke bedrijfscultuur, elkaar respecteren en vertrouwen. Daar verkijken partijen zich vaak op. Het team van TNO dat hierover adviseert is dan ook multidisciplinair samengesteld: logistiek experts, economen, bedrijfskundigen maar ook gedragsdeskundigen. Het is een complex geheel waar een grote variëteit aan expertise samenkomt. We faciliteren samenwerkingsverbanden vanaf de eerste contacten tot de operationele uitvoering."

Forse besparingen

In Ede zochten ondernemers, verenigd in de Marktplaats Plantion, naar manieren om de bezorging van bloemen, planten en aanverwante producten gezamenlijk efficiënter te organiseren. Dat zou naar hun idee aanzienlijke kostenvoordelen kunnen opleveren. TNO gaf workshops voor de zeven ondernemers, maakte een logistieke analyse, rekende kosten en baten uit in een businesscase en zette de samenwerking organisatorisch op. Dat leidde in potentie tot forse besparingen op het aantal gereden kilometers door een betere beladingsgraad en een substantiële daling van de kosten.
Een vergelijkbaar project deed TNO voor een groep transporteurs die distributie naar supermarkten verzorgde, waarbij de organisatorische vorm en de financiële voordelen zijn onderzocht.
Voor het Nederlands Verbond van de Groothandel deden TNO-experts onderzoek naar het waarom en hoe van logistieke samenwerking en de voordelen die daarmee zijn te behalen voor groothandelaren.

Contact

Robbert Janssen MSc

  • logistiek
  • supply chain
  • platooning
  • ecotwin
  • 3d printing

Appl.AI Webinar #2: Zelfrijdende auto’s

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.