TNO werkt aan het realiseren van innovaties binnen de stedelijke logistiek. Hierbij wordt samengewerkt met partners in steden. Vanuit verschillende projecten wordt vorm gegeven aan een stedelijk logistiek living lab in Rotterdam.

Stedelijk logistiek living lab

Binnen het Europese project CITYLAB is TNO verantwoordelijk voor praktische richtlijnen en methoden om te komen tot stedelijke logistieke living labs: Practical guidelines for establishing and running a city logistics living lab.

Voor meer informatie zie ook:

Samen met de gemeente Rotterdam werkt TNO aan het opzetten van een stedelijk logistiek living lab. Een onderdeel hiervan is de lokale Rotterdamse Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek, waar – naast logistieke koplopers - zowel TNO als Rotterdam in participeren.

Wereldwijd netwerk VREF Center of Excellence for Sustainable Urban Freight Systems

TNO is core research partner in Volvo Research and Education Foundations supported Center of Excellence for Sustainable Urban Freight Systems.

Contact

Dr. Hans Quak

  • stedelijke logistiek
  • stedelijke distributie
  • city logistics