Ons werk

Samenwerken en experimenteren in stedelijk logistieke living labs

Stedelijk logistiek living lab

TNO werkt aan het realiseren van innovaties binnen de stedelijke logistiek. Hierbij wordt samengewerkt met partners in steden. Vanuit verschillende projecten wordt vorm gegeven aan een stedelijk logistiek living lab in Rotterdam.

Binnen het Europese project CITYLAB is TNO verantwoordelijk voor praktische richtlijnen en methoden om te komen tot stedelijke logistieke living labs:

  • Practical guidelines for establishing and running a city logistics living lab

Voor meer informatie zie ook:

  • Quak, H.J., M. Lindholm, L. Tavasszy, and M. Browne (2015). From freight partnerships to city logistics living labs – Giving meaning to the elusive concept of living labs; in E. Taniguchi and R. G. Thompson (eds.), City Logistics IX, 539-553.

Samen met de gemeente Rotterdam werkt TNO aan het opzetten van een stedelijk logistiek living lab. Een onderdeel hiervan is de lokale Rotterdamse Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek, waar – naast logistieke koplopers - zowel TNO als Rotterdam in participeren:

Wereldwijd netwerk VREF Center of Excellence for Sustainable Urban Freight Systems

TNO is core research partner in Volvo Research and Education Foundations supported Center of Excellence for Sustainable Urban Freight Systems 

Contact

Dr. Hans Quak

  • stedelijke logistiek
  • stedelijke distributie
  • city logistics

Appl.AI Webinar #2: Zelfrijdende auto’s

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.