TNO meet de werkelijke uitstoot van schadelijke stoffen door voertuigen op de weg. Op basis van deze gegevens worden zowel nationale als Europese overheden geadviseerd over de te nemen milieumaatregelen.

Emissiefactoren voor Stikstofdepositieberekeningen

TNO bepaalt NOx, NO2, en NH3 emissiefactoren van voertuigen, vaartuigen en mobiele werktuigen, voor nationale modellen. Deze getallen geven de typische uitstoot van mobiele bronnen, en deze gegevens worden jaarlijks bijgesteld naar aanleiding van nieuwe inzichten. In het kader van vergunningverlening heeft RIVM het AERIUS rekeninstrument in beheer. TNO maakt hiervoor de gegevens en de context beschikbaar.

Het is voor een aantal gegevens de eerste keer dat ze op dit detailniveau beschikbaar komen. In het bijzonder zijn NO2 en NH3 detailemissiefactoren in andere kaders, zoals concentratiekaarten, emissieramingen en emissietotalen, dusverre niet beschikbaar geweest.

In 2020 zijn de volgende onderdelen beschikbaar gemaakt:

In 2021 zijn de volgende onderdelen beschikbaar gemaakt:

SAMENSTELLING VAN HET PERSONENWAGENPARK EN DE BIJBEHORENDE EMISSIEFACTOREN IN NEDERLAND

TNO bepaalt, samen met CBS en PBL, de uitstoot van het hele personenwagenpark in Nederland voor nationale rapportages en modellen op basis van de emissies van alle individuele voertuigen. De emissie-informatie informatie, per voertuig, van TNO stelt anderen ook in staat om in modellen en analyses van een willekeurig wagenpark het milieu en klimaat mee te nemen. Dit omvat de werkelijke uitstoot van onder andere CO2, fijnstof en stikstof.

In 2020 zijn de volgende onderdelen beschikbaar gemaakt:

Kennis

Sustainable Mobility and Logistics

Voor het realiseren van duurzame mobiliteit is TNO actief om voertuigen schoon en zuinig te krijgen. Zo meten we de werkelijke uitstoot van schadelijke stoffen door voertuigen op de weg. Op basis van deze... Lees verder
TNO Insights

Emissiemetingen: fundament voor luchtkwaliteit, natuur en gezondheid

02 november 2020
Wat is de impact van personenauto’s, vrachtwagens, bouwmachines en andere voertuigen op luchtkwaliteit, natuur en gezondheid? De antwoorden zijn belangrijk omdat overheden hun beleid rond snelheidslimieten,... Lees verder