Ons werk

Emissiefactoren voor Stikstofdepositieberekeningen

TNO bepaalt NOx, NO2, en NH3 emissiefactoren van voertuigen, vaartuigen en mobiele werktuigen, voor nationale modellen. Deze getallen geven de typische uitstoot van mobiele bronnen, en deze gegevens worden jaarlijks bijgesteld naar aanleiding van nieuwe inzichten. In het kader van vergunningverlening heeft RIVM het AERIUS rekeninstrument in beheer. TNO maakt hiervoor de gegevens en de context beschikbaar.

Het is voor een aantal gegevens de eerste keer dat ze op dit detailniveau beschikbaar komen. In het bijzonder zijn NO2 en NH3 detailemissiefactoren in andere kaders, zoals concentratiekaarten, emissieramingen en emissietotalen, dusverre niet beschikbaar geweest.

In 2020 zijn de volgende onderdelen beschikbaar gemaakt:

 • Een achtergrondrapport bij de emissiefactoren
 • Een oplegnotitie bij de recente veranderingen in de emissiefactoren
 • Een spreadsheet met emissiefactoren en relevante details per sector:
  • Overzicht met alle sectoren 
  • Wegverkeer, zichtjaren 2020 en 2025
  • Mobiele werktuigen, onbelast en belast, ingedeeld naar wetgevingsklassen en naar bouwjaar en type
  • Binnenvaart, per scheeptype, inzet, en vaarweg
  • Zeevaart, per scheepstype, en inzet. 
Kennis

Sustainable Mobility and Logistics

Voor het realiseren van duurzame mobiliteit is TNO actief om voertuigen schoon en zuinig te krijgen. Zo meten we de werkelijke uitstoot van schadelijke stoffen door voertuigen op de weg. Op basis van deze... Lees verder

Appl.AI Webinar #2: Zelfrijdende auto’s

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.