Uit metingen blijkt al langer dat er een gat gaapt tussen de Europees vastgestelde normen voor emissies door motorvoertuigen en de daadwerkelijke uitstoot op de weg. Al vele jaren meet TNO onder reële omstandigheden de uitstoot van schadelijke stoffen als stikstofoxiden (NOx), fijnstof en CO2 door personen-, bestel- en vrachtauto’s, schepen en treinen. Met de uitkomsten voeden we onze modellen om de luchtkwaliteit te kunnen voorspellen.

Op deze manier helpen we overheden, private partijen en gebruikers om met feiten onderbouwde beslissingen te nemen over het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Praktijkemissies precies meten

De metingen onder reële omstandigheden doen we vooral met het Portable Emission Measurement System (PEMS) en met de binnen TNO ontwikkelde smart variant SEMS. Daarmee kunnen we dagelijks het emissies en rijgedrag monitoren. Dankzij deze data beschikken we over nauwkeurige realtime gegevens over uitstoot onder alle denkbare situaties gedurende een langere periode.

De gegevens zijn van belang om te doorgronden onder welke omstandigheden schadelijke emissies en CO2 uitstoot hoog of juist laag zijn. Met die kennis kunnen we overheden adviseren hoe met bronbeleid de luchtkwaliteit te verbeteren is. Denk aan de Europese emissiewetgeving, nationale stimuleringsregelingen, lokale milieuzones en verkeersmaatregelen. Ook NGO’s en milieuorganisaties maken gebruik van onze meetgegevens.

Technologie, rijgedrag en wetgeving

TNO brengt praktijkemissies in kaart, de bronnen, de relatie tot voertuigtechnologie, rijgedrag, wetgeving en de omstandigheden die schadelijke uitstoot veroorzaken. Dat doen we overigens ook voor vaartuigen en mobiele machines. Daaruit blijkt welke voertuigen onder welke omstandigheden schoner zijn dan andere en adviseren we hoe je het rijgedrag kunt aanpassen. Met de keuze voor de juiste bussen bij aanbestedingen in het OV in de binnenstad hebben dergelijke adviezen een grote impact op de lokale luchtkwaliteit.

Consumenten en fabrikanten adviseren

De volgende stap is het monitoren van grote aantallen voertuigen met relatief simpele meetkastjes zoals SEMS. Eigenaren van wagenparken, zowel overheidsdiensten, als bedrijven (denk ook aan leasemaatschappijen) en burgers, kunnen onze meetapparatuur laten inbouwen in hun auto’s. Daarmee verzamelen we grote hoeveelheden meetgegevens over allerlei typen personen- en bestelauto’s onder uiteenlopende omstandigheden. Dat betekent een grote verrijking van onze database en onze rekenmodellen waarmee we emissievoorspellingen doen en toekomstscenario’s doorrekenen.

In de toekomst kunnen we individuele consumenten precies zeggen welke auto’s onder normaal gebruik daadwerkelijk schoon én zuinig zijn en welk rijgedrag hieraan bijdraagt. Voertuigfabrikanten helpen we de afstelling van het emissiereductiesysteem te optimaliseren.

Realtime inzicht uit verschillende bronnen

TNO kan data uit sensoren in de stad en op de snelweg zoals lussen in de weg, verkeerslichten, data die moderne auto’s voortbrengen, camera’s en andere sensoren gebruiken om congestie, vervoersstromen, geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen visueel en realtime inzichtelijk te maken. Met ons stadsdashboard hebben gemeenten continu realtime inzicht in alle factoren die van invloed zijn op luchtkwaliteit. Door simulaties te draaien met verkeersmaatregelen of milieuzones zijn de effecten daarvan te bepalen.

Download het 2022 rapport

Detecting high NOx emissions of aged petrol cars during the periodic technical inspection

Download
Kennis

Sustainable Mobility and Logistics

Voor het realiseren van duurzame mobiliteit is TNO actief om voertuigen schoon en zuinig te krijgen. Zo meten we de werkelijke uitstoot van schadelijke stoffen door voertuigen op de weg. Op basis van deze... Lees verder

Contact