SEMS van TNO helpt luchtkwaliteit te verbeteren

Na het jaren lang meten op de weg van de werkelijke uitstoot van schadelijke stoffen als stikstofoxiden (NOx) en fijnstof door personen-, bestel- en vrachtauto’s doet TNO nu ook een beroep op groepen gebruikers om praktijkmetingen te gaan doen. We hebben een apparaat ontwikkeld dat vrij simpel in een auto is in te bouwen. Daarmee is de uitstoot van met name NOx over langere periodes te meten. Dat betekent extra inzichten om de luchtkwaliteit in ons land te verbeteren.

TNO hoopt op de medewerking van eigenaren van wagenparken, zoals gemeenten en bedrijven. Wij meten nu met geavanceerde apparatuur één of twee dagen onder verschillende omstandigheden op de weg. Met ons nieuwe apparaat SEMS rijden gebruikers nu maanden of langer rond en verzamelen zo veel data over hun uitstoot. Die gegevens verrijken onze database om overheden nog beter te adviseren over milieumaatregelen.

Grote variëteit aan data

SEMS staat voor Smart Emission Measurement System. Het apparaat bestaat uit een reeks sensoren en is vrij eenvoudig in de uitlaat van een auto te monteren. SEMS heeft niet de precisie van de hightech apparatuur die TNO gebruikt, maar is wel stukken goedkoper. En hiermee zijn enorme hoeveelheden data te verzamelen met een grote variëteit aan omstandigheden op de weg.

Schat aan gegevens over langere periode

Het uiteindelijke doel van TNO is realtime data te verkrijgen uit systemen die auto’s aan boord hebben. Autofabrikanten bouwen steeds meer sensoren in, die op termijn voor een schat aan gegevens kunnen zorgen.

Zover zijn we alleen nog niet en daarom is SEMS de logische tussenstap. Als TNO meten we nu een dag lang de uitstoot van allerlei merken, typen en motoren van auto’s. Dat geeft een realistisch beeld maar je bent altijd beperkt in weersomstandigheden, soorten wegen, snelheden en noem maar op. Grootschalige uitrol van SEMS betekent data over uitstoot tijdens verschillende seizoenen, vlakke- en bergwegen, stad en platteland, kortom in alle denkbare situaties gedurende een langere periode.

Maatregelen korte termijn

Tegelijkertijd kan TNO met de realtime data plekken identificeren waar emissies ongewenst hoog zijn. Op die manier kunnen overheden, of bedrijven, maatregelen nemen om de hoge emissies daar terug te dringen. Met de kennis zijn vervolgens preventief maatregelen te nemen om hoge emissies in de toekomst te voorkomen.

Voertuigen maar ook schepen meten

TNO heeft SEMS nu nog in beperkte aantallen beschikbaar, maar er is steeds meer belangstelling en we zijn nu het aantal snel aan het opvoeren. En het apparaat is niet alleen geschikt voor personenauto’s, want ook vrachtwagens, bussen en zelfs schepen zijn ermee uit te rusten. Zo krijgt de binnenvaart de komende tijd met strenge regels te maken. SEMS meet de uitstoot van stikstof(di)oxides (NOx), CO2 en ammoniak (NH3).

Met de resultaten van de metingen van de uitlaatgassen kunnen wij de overheid helpen de emissienormen zo vorm te geven dat ze leiden tot lage uitstoot in de praktijk. En voor overheden en bedrijven is SEMS een middel aan te tonen dat hun wagenpark daadwerkelijk schoon is of dat ze maatregelen moeten nemen hun auto’s aan te passen of te vervangen.

Heeft u interesse deel te nemen aan het grootschalige meetprogramma met de SEMS van TNO?

Neem dan contact op met Willar Vonk

Contact opnemen

Contact