Resultaten van metingen, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgevoerd in het steekproefcontroleprogramma vrachtwagens en bussen, zijn gepubliceerd in de volgende rapporten:
Algemeen

Praktijkemissies van wegverkeer

Wegvoertuigen zijn een belangrijke bron van luchtverontreinigende emissies. Daarbij gaat het onder andere om stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (o.a. PM10), beide stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid.... Lees verder
Contact