Missiegedreven onderzoeks- en innovatiebeleid

Het vinden van oplossingen voor complexe maatschappelijke uitdagingen, zoals vergrijzing, energietransitie, klimaatverandering en digitalisering, vraagt om een andere aanpak. Met missiegedreven onderzoeks- en innovatiebeleid kan het vinden van radicale oplossingen worden versneld. TNO doet onderzoek naar hoe grootschalige en gerichte missies worden gedefinieerd en op welke manier missies kunnen worden opgezet en aangestuurd.

In Europa is er veel interesse in missiegedreven onderzoeks- en innovatiebeleid (MGOI). Dit wordt gezien als de manier om de impact van onderzoek en innovatie te vergroten en het vinden van oplossingen voor complexe maatschappelijke uitdagingen te versnellen. Daarnaast biedt het concept de mogelijkheid om burgers meer te betrekken, bijvoorbeeld bij de selectie van missies en de implementatie. Hiermee kan het draagvlak voor onderzoek en innovatie worden vergroot.

Achtergrond

Het concept van missiegedreven onderzoeks- en innovatiebeleid is niet nieuw. Het Apollo-project van de Amerikanen uit de jaren '60 is een klassiek voorbeeld. Ook de Franse 'Grand projects', zoals de Concorde, behoren hiertoe. Missies onderscheiden zich van het hedendaagse uitdaginggedreven beleid door de heldere en meetbare doelstellingen die verbonden aan een tijdlijn (zoals een man op de maan en weer veilig terug voor 1970). Missies zijn vaak grootschalig (in budget/middelen) en vereisen multidisciplinaire en sectoroverstijgende samenwerking om radicale oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen te vinden. De missies worden ondersteund met een mix aan beleidsinstrumenten (vraag en aanbod) en hebben naast het vinden een oplossing, ook als doel om nieuwe markten te creëren.

Maatschappelijke uitdagingen

De aanpak met missies is juist voor de grote, complexe en domeinoverstijgende maatschappelijke uitdagingen een effectieve aanpak. Voor uitdagingen zoals vergrijzing en klimaatverandering zijn de oplossingen vaak (nog) niet duidelijk. De urgentie om oplossingen te vinden neemt echter toe. Met grootschalige en gerichte missies, waarin verschillende expertises worden samengebracht, en die kunnen rekenen op een breed draagvlak (politiek en samenleving), kan dit worden versneld.

Missies onderdeel van 9e Kaderprogramma

De Europese Commissie heeft Professor Mazzucato aangesteld als speciale adviseur voor het formuleren van criteria van missies voor het nieuwe EU Kaderprogramma (FP9). Ter voorbereiding heeft TNO, als partner van een Europees consortium, twee onderzoeken uitgevoerd naar het concept en de mogelijke impact voor FP9.

Kansen voor Nederland

De afdeling Strategy & Policy onderzoekt hoe missies het beste kunnen worden opgezet en welke kansen dit voor Nederland biedt. Op basis van voorbeelden, zoals het Delta Programma, de draagbare kunstnier en het Rotterdam Climate Initiative, brengt TNO in kaart welke lessen hieruit getrokken kunnen worden. Hierbij kijken we ook naar manieren waarop burgers betrokken kunnen worden bij de besluitvorming. Nadrukkelijk wordt naar de Europese ontwikkelingen gekeken en brengt TNO in kaart hoe Nederland zich het beste kan positioneren. De uitkomsten van het onderzoek worden gepresenteerd in de nieuwe editie van De Staat van Nederland Innovatieland 2018.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over missiegedreven onderzoeks- en innovatiebeleid? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Vacature

Actuele vacatures

Stage | Missiegericht onderzoek- en innovatiebeleid

 • Den Haag
 • wo
 • Fulltime – 40
 • Stage en afstuderen

Ben jij op zoek naar een stage of afstudeerplaats? Het Innovatieteam van de afdeling Strategy & Policy zoekt een gedreven en gemotiveerde student(e) die meewerkt aan het nader uitwerken van het concept van missiegedreven- onderzoek- en innovatiebeleid.

Onderzoeker technologie- en innovatiebeleid

 • Den Haag
 • wo
 • Fulltime – 40
 • Vacature

Dankzij jouw haarscherpe analyses van de impact van innovatie en technologie op economie en maatschappij komen er oplossingen voor de beleids- en strategische vraagstukken van de toekomst.

Stage | Een gezonde en veilige werkomgeving voor alle Nederlanders

 • Leiden
 • wo
 • Parttime - 32
 • Stage en afstuderen

Hoe we zorgen we dat Nederlanders gezond, vitaal en bevlogen werken? Samen met TNO-ers doe je onderzoek, ontwikkel en evalueer je interventies of ontwikkel je nieuwe aanpakken voor fysieke en psychosociale belasting en arbeidsveiligheid.

Junior Scientist Munitieveiligheid en Infrastructuur bescherming

 • Rijswijk
 • wo
 • Fulltime – 40
 • Vacature

In ons team zijn we op zoek naar een nieuwe onderzoeker die TNO kan helpen op het gebied van munitieveiligheid en bescherming van infrastructuur. Jij gaat advies geven over de risico’s van het opslaan en transporteren van munitie en explosieve stoffen.

Stage | Missiegericht onderzoek- en innovatiebeleid
Nieuws

Missies als oplossing voor maatschappelijke uitdagingen

27 november 2018
Nederland en Europa staan voor complexe en hardnekkige uitdagingen. Klimaatverandering, cybersecurity en vergrijzing vragen om een innovatieve en gerichte aanpak om te komen tot doorbraken die breed gedragen... Lees verder
Nieuws

Succesfactoren voor Europees missiegedreven onderzoeks- en innovatiebeleid

24 mei 2018
Ter voorbereiding op de ontwikkeling van Horizon Europe heeft TNO, als partner van een Europees consortium, met twee studies uitvoerig onderzoek gedaan naar het concept van missiegedreven onderzoeks- en... Lees verder

Strategy & Policy
Contact

Arjen Goetheer

 • innovatiebeleid
 • strategie
 • foresight
 • innovation hubs
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.