Missiegedreven onderzoeks- en innovatiebeleid

Het vinden van oplossingen voor complexe maatschappelijke uitdagingen, zoals vergrijzing, energietransitie, klimaatverandering en digitalisering, vraagt om een andere aanpak. Met missie gedreven onderzoeks- en innovatiebeleid kan het vinden van radicale oplossingen worden versneld. TNO doet onderzoek naar hoe grootschalige en gerichte missies worden gedefinieerd en op welke manier missies kunnen worden opgezet, aangestuurd en geëvalueerd.

In Europa is er veel interesse in missie gedreven onderzoeks- en innovatiebeleid. Dit wordt gezien als de manier om de impact van onderzoek en innovatie te vergroten en het vinden van oplossingen voor complexe maatschappelijke uitdagingen te versnellen. Daarnaast biedt het concept de mogelijkheid om burgers meer te betrekken, bijvoorbeeld bij de selectie van missies en de implementatie. Hiermee kan het draagvlak voor onderzoek en innovatie worden vergroot.

Achtergrond

Het concept van missie gedreven onderzoeks- en innovatiebeleid is niet nieuw. Het Apollo-project van de Amerikanen uit de jaren '60 is een klassiek voorbeeld. Ook de Franse 'Grand projects', zoals de Concorde, behoren hiertoe. Missies onderscheiden zich van het hedendaagse beleid door de heldere en meetbare doelstellingen die verbonden zijn aan een tijdlijn (zoals een man op de maan en weer veilig terug voor 1970). Missies zijn vaak grootschalig (in budget/middelen) en vereisen multidisciplinaire en sector overstijgende samenwerking om radicale oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen te vinden. De missies worden ondersteund met een mix aan beleidsinstrumenten (vraag en aanbod) en hebben naast het vinden van een oplossing, ook als doel om nieuwe markten te creëren.

Maatschappelijke uitdagingen

De aanpak met missies is juist voor de grote, complexe en domeinoverstijgende maatschappelijke uitdagingen een effectieve aanpak. Voor uitdagingen zoals vergrijzing en klimaatverandering zijn de oplossingen vaak (nog) niet duidelijk. De urgentie om oplossingen te vinden neemt echter toe. Met grootschalige en gerichte missies, waarin verschillende expertises worden samengebracht, en die kunnen rekenen op een breed draagvlak (politiek en samenleving), kan dit worden versneld.

Missies onderdeel van EU en nederlands beleid

Zowel in de Europese Unie, als in Nederland wordt momenteel ingezet op het missiegedreven beleid. Tijdens de Europese onderzoek en innovatie dagen (22-24 september 2020) zijn vijf missievoorstellen voorgelegd aan de Europese Commissie. In Nederland zijn vier thema’s en 25 missies geformuleerd voor het missie gedreven Topsectoren- en innovatiebeleid. Ter voorbereiding heeft TNO in 2018, als partner van een Europees consortium, twee onderzoeken uitgevoerd naar het concept en de mogelijke impact van missie gedreven innovatiebeleid. Daarnaast heeft TNO in 2018 De Staat van Nederland Innovatieland gepubliceerd met missie gedreven innovatiebeleid als onderwerp.

Kansen voor Nederland

De afdeling Strategy & Policy onderzoekt hoe missies het beste kunnen worden opgezet en welke kansen dit voor Nederland biedt. Daarnaast richten wij ons op het verbinden van initiatieven op verschillende niveaus (lokaal, regionaal, nationaal en Europees), de rol van sleutel technologieën, het stimuleren van experimenten en innovatie, en het monitoren en evalueren van de voortgang, resultaten en impact van missie gedreven innovatie processen. Hierbij kijken we ook naar manieren waarop burgers betrokken kunnen worden bij de besluitvorming. Nadrukkelijk wordt naar de Europese ontwikkelingen gekeken en brengt TNO in kaart hoe Nederland zich het beste kan positioneren.

Meer informatie?

Wil je meer weten over missiegedreven onderzoeks- en innovatiebeleid? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen

Actuele vacatures

Junior Scientist Energie en Samenleving

 • Amsterdam
 • PhD
 • Fulltime – 40
 • Vacature

Kwalitatief hoogwaardig onderzoek om de Energie Transitie beter te laten inbedden in de maatschappij. Als junior scientist werk jij hier aan de wereld van morgen. Zie je het voor je.

Senior Scientist energietransitie industrie

 • Amsterdam
 • PhD
 • Fulltime – 40
 • Vacature

Technologische, economische en maatschappelijke veranderingen van de energietransitie. Je hebt als Scientist een voortrekkersrol in onderzoek en advies t.b.v. de energietransitie in de industrie en draagt zo bij aan de wereld van morgen. Zie het voor je.

Senior Scientist Energie en Samenleving

 • Amsterdam
 • PhD
 • Fulltime – 40
 • Vacature

Aardgasvrije wijken en smart grids. De impact van de energie transitie op de maatschappij. Super relevante topics waar TNO leidend onderzoek in doet. Jouw rol als senior scientist is hier key. Zie je het voor je?

Medior Scientist Wind Energy

 • Delft
 • wo
 • Fulltime – 40
 • Vacature

Jouw uitdaging als medior wetenschappelijk onderzoeker bij de researchgroep Wind Energy? Samen met onderwerpspecifieke experts het veelzijdige onderzoeksveld van windenergie ontdekken. En bijdragen aan een duurzame toekomst met groene energiebronnen.

Nieuws

Sleutel voor ambitie Wetenschapsbrief OCW ligt bij versterken synergie NWA en missiegedreven Kennis- en Innovatieagenda’s

28 januari 2019
Minister van Engelshoven van OCW constateert terecht in haar Wetenschapsbrief dat de impulsen uit het huidige Regeerakkoord onvoldoende zijn om de R&D en innovatiedoelstellingen van Nederland te realiseren.... Lees verder
Nieuws

Succesfactoren voor Europees missiegedreven onderzoeks- en innovatiebeleid

24 mei 2018
Ter voorbereiding op de ontwikkeling van Horizon Europe heeft TNO, als partner van een Europees consortium, met twee studies uitvoerig onderzoek gedaan naar het concept van missiegedreven onderzoeks- en... Lees verder

Strategy & Policy
Contact

dr. Amber Geurts

 • Strategy & Policy
 • Disruptive innovation
 • Innovation policy
 • Strategy
 • Technology

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.