Ons werk

StreetWise | Methode voor beoordeling veiligheid zelfrijdende auto's

Wilt u ons helpen streetwise verder te ontwikkelen en op de markt te brengen?

Neem dan contact met ons op

E-mail

De volledig zelfrijdende auto is een intrigerend toekomstbeeld en op basis daarvan bouwen fabrikanten steeds meer functies in die taken van de bestuurder overnemen. Het is al vrij normaal dat de auto zelf de afstand tot de voorligger regelt door te remmen of op te trekken. Maar hoe veilig zijn al de nog komende automatische functies en hoe moet de wetgever dat beoordelen? TNO heeft een methodiek ontwikkeld, Streetwise gedoopt, die helpt om daar een antwoord op te geven.
Automatisch rijdende voertuigen zullen het verkeer veiliger maken. Het gros van de ongevallen op de openbare weg is te wijten aan menselijk falen. Automatisering kan dat verbeteren. Ook kan automatisch rijden mogelijk files terugdringen, brandstof besparen, uitstoot van gevaarlijke stoffen verminderen en het comfort voor de bestuurder bevorderen.

Scenario database

TNO is al meer dan een decennium actief op het gebied van automatisch en coöperatief rijden en werkt mondiaal nauw samen met autofabrikanten en toeleveranciers. Er is een unieke scenario database opgebouwd van verkeersscenario’s die zich op de openbare weg kunnen voordoen. Hiermee kunnen ontwikkelaars toepassingen en functies simuleren, testen en valideren. Conventionele testmethoden zijn niet toereikend om de veiligheid van automatisch rijden te testen.

Internationaal breed gedragen

Wetgever, goedkeuringsinstanties als RDW en de industrie zijn voortdurend op zoek naar de juiste aanpak om nieuwe automatische functies op veiligheid te kunnen beoordelen. Zij moeten beslissen of deze klaar is voor deelname aan het verkeer op de openbare weg. Daarbij is het van belang internationaal afspraken te maken die breed wordt gedragen door overheden en bedrijven. TNO levert veel kennis voor het harmoniseren van het testen en toelaten van voertuigen op de openbare weg.

Uitrol automatisch rijden versnellen

Als onafhankelijke partij heeft TNO de Streetwise-methodiek voor het testen en valideren van voertuigen en functies met wetenschappelijke kennis en uitgebreide onderzoeksfaciliteiten tot voldoende volwassenheid ontwikkeld. Nu kan TNO deze samen met een marktpartij verder marktrijp maken. Dat kunnen ICT-bedrijven, automotive dienstverleners of start-ups zijn die Streetwise samen met TNO als dienstverlening willen aanbieden en doorontwikkelen. Zo wordt de goedkeuring en uitrol van veilige automatische voertuigen en functies versneld.

TNO gaat graag in gesprek met ondernemers die geïnteresseerd zijn de methodologie en tooling met wetenschappelijke ondersteuning door onze experts in de markt te zetten.

Contact

Eddy Zwier, MSc

  • Technology transfer
  • Startups
  • Spin-offs
  • Corporate venturing

Volg TNO op social media

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.