Informatietype:
Project
Thema:
Ubiquitous digital infrastructure
Unit:
ICT, Strategy & Policy

Future Network Services: communicatienetwerken voor en door Nederland

Status project

Voorwaardelijk positief besluit Nationaal Groeifonds – uitwerking fase 1

In samenwerking met

Ministerie van Economische Zaken, TU/e, TU Delft, Topsector ICT, NXP, Ampleon, VTEC, NVIDEA, Nokia, Ericsson, KPN, T-Mobile en nog 48 andere partners

Digitale infrastructuur is van vitaal belang voor Nederland. Het is daarom noodzakelijk dat toekomstige communicatienetwerken nog sneller, betrouwbaarder en veiliger zijn. Om dat te realiseren is verregaande samenwerking nodig tussen publieke en private partijen, gericht op onderzoek en ontwikkeling van de volgende generatie communicatienetwerken, met name 6G.

De eerste stappen hiervoor zijn al gezet. Samen met partners gaan wij het groeifondsvoorstel Future Networks Services (FNS) realiseren.

Positieve beoordeling door Nationaal Groeifonds commissie

Wij zijn zeer trots dat ons project een positieve beoordeling van de Nationaal Groeifonds (NGF) adviescommissie heeft gekregen en dat het kabinet dit advies heeft overgenomen. Zoals na te lezen in het adviesrapport van de commissie hoort FNS bij de 18 winnaars onder de in totaal 47 ingediende voorstellen.

Het FNS-voorstel kan voor een eerste fase potentieel rekenen op een NGF-subsidie van € 61 miljoen om zo de structurele en duurzame economische groei in Nederland te stimuleren. Bij een positieve evaluatie van de resultaten van deze eerste fase en een geaccordeerd voorstel voor de tweede fase, kan de reservering van € 142 miljoen voor deze tweede fase beschikbaar komen.

Samenwerken aan 6G in het FNS groeifondsvoorstel

TNO leidt het FNS groeifondsvoorstel en is trekker van de programmalijn “leidende toepassingen”. Het doel van dit programma is de opbouw van een toonaangevende Nederlandse en daarmee ook Europese positie door R&D&I in specifieke en onderling verbonden onderdelen van 6G: intelligente componenten, intelligente netwerken en leidende toepassingen in belangrijke sectoren.

Door koploper te worden in deze delen van 6G wordt het toekomstige verdienvermogen van de BV Nederland versterkt. Centraal staan daarbij de volgende kernwaarden: digitale autonomie, betrouwbaarheid en duurzaamheid.

Lees de samenvatting van het voorstel

Kernpartners Future Network Services groeifondsvoorstel

Het kernteam bestaat verder uit: TU/e (trekker “intelligente componenten”) en TU Delft (trekker “intelligente netwerken” en trekker “versterking ecosysteem”). Het ministerie van EZK is betrokken vanwege de publieke waarden en raakvlakken met overheidsbeleid. Het werk zal zich concentreren in de netwerktechnologie-hubs rond Eindhoven, Delft-Den Haag en Groningen.

Ongeveer 60 grote en kleine partijen hebben zich inmiddels aangesloten en dragen bij aan de verdere uitwerking van investeringsvoorstellen in specifieke technologie-, toepassing- of ecosysteemontwikkeling.

Grote partijen zijn o.a. NXP en Ampleon (semiconductor oplossingen 6G), SURF (testbed infrastructuur), Ericsson en Nokia (intelligente componenten en netwerken), KPN en T-Mobile (netwerken en toepassingen), Cordis Suit en ASML (Next Gen Remote Support), Vialis (draadloze detectie) en Gomibo (E-Commerce).

Kleinere partijen zijn o.a. AntenneX, ALTRUM RF, Antenna Company en Future Mobility Network.

Samenwerking in de Topsector ICT

De ontwikkeling van netwerktechnologieën is een systeemuitdaging, zonder eenduidige probleemeigenaar en met enorm veel belanghebbenden. Samenwerking in consortia is nodig van organisaties uit de sectoren energie, zorg, mobiliteit, logistiek, industrie en de universiteiten, kennisinstituten, ICT- en netwerkindustrie en de overheid.

TNO draagt daarom actief bij aan het werk aan Future Network Services in de Topsector ICT, die FNS als sleuteltechnologie heeft geadopteerd. Daarbij zal een focus liggen op de volgende doelen:

  • Economische groei in sectoren door digitalisering en innovatie in communicatienetwerken versnellen.
  • Innovatie in netwerken zelf versnellen. Economische waarde creëren door in te zetten op specifieke Nederlandse sterktes in netwerktechnologie.
  • Actieve opbouw van kennis en ervaring voor soevereiniteit en betrouwbaarheid waarborgen.

Paper ‘Communicatienetwerken voor en door Nederland’

Een groep van telecombedrijven, technische universiteiten en kennisinstellingen roept op om een publiek-privaat consortium te vormen voor onderzoek en ontwikkeling van de volgende generatie communicatienetwerken. Zij formuleerden hun oproep en een plan van aanpak in het Topsector ICT position paper (pdf).

Blijf op de hoogte van het FNS groeifondsvoorstel

Wil je op de hoogte gehouden worden over het FNS groeifonds? Schrijf je in.